Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Piešķirts finansējums vairāku katoļu dievnamu un ēku atjaunošanas darbiem
25.07.2022 pl. 13:51
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ziņo, ka piešķirts finansējums kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā, kuras ietvaros finansējumu saņēmuši arī vairāki katoļu dievnami. Kopumā visiem objektiem piešķirts finansējums 983 940 eiro apmērā,

"prioritāri atbalstot apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekamu glābšanu, objektus, kuros paredzēta kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kā arī kultūras pieminekļu izpēti un projektus restaurācijas amatu apmācībām un pieredzes pārņemšanai. Pēc komisijas lēmuma atlikušais finansējums novirzīts neatliekamu glābšanas darbu veikšanai un avārijas situācijas novēršanai ārpus konkursa," norāda pārvaldē.

Programmas ietvaros Bērzpils katoļu baznīcai piešķirts finansējums 29 000 eiro apmērā baznīcas pamatu hidroizolācijas un lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas izbūves 1. kārtai, 14 000 eiro piešķirti Briģu baznīcai gleznas un kokgriezumu restaurācijai, 3400 eiro – Rikavas katoļu draudzei baznīcas pamatu vertikālās hidroizolācijas un lietus ūdens novadīšanas projekta izstrādei, 8000 eiro – Ilūkstes jezuītu klostera kompleksa (attēlā) un baznīcas fragmentu mūru atsegšanai, attīrīšanai, sagatavošanai konservācijas pasākumiem, kā arī atsegto objektu arheoloģiskajai izpētei, fiksēšanai un uzmērīšanai.

Krāslavas katoļu baznīcai piešķirts finansējums 25 000 eiro apmērā klostera ēkas pamatu pastiprināšanas un hidroizolācijas ierīkošanas 1. kārtai. Landskoronas katoļu dievnamā par piešķirtajiem 9000 eiro tiks veikti mūra žoga ziemeļu daļas glābšanas darbi, bet Prezmas katoļu dievnamam piešķirti 10 000 eiro būvniecības dokumentācijas izstrādei krusta novietošanai tornī.

Ozolmuižas katoļu baznīcā par 29 000 eiro notiks baznīcas torņa un pusapaļā būvapjoma jumta seguma nomaiņa, Viļakas un Feimaņu draudzēm katrai piešķirti 5000 eiro. Pirmajā tiks veikta durvju, otrajā – divu logu restaurācija. Savukārt Skaistkalnes katoļu baznīcai piešķirti 15 000 eiro, lai izpētītu kanceli un izstrādātu tās restaurācijas koncepciju.

Pārvalde norāda, ka piešķirtais finansējums jāapgūst līdz šī gada beigām.

KABIA
Foto: Ilukste.lv/D.Bītiņš