Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Pāvests: Atvēlēt pārtikai godpilno vietu!
20.10.2022 pl. 15:43
Pāvests ar vēstījuma starpniecību sveic ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas rīkotā Pasaules Pārtikas II foruma dalībniekus un visus, kuri cenšas izskaust badu un nabadzību pasaulē.

“Pārtika ir būtiska cilvēka dzīvībai, tā faktiski piedalās viņa sakralitātē un pret to nedrīkst attiekties kā pret jebkuru preci,” raksta Francisks FAO ģenerāldirektoram Cju Dunju adresētajā vēstījumā. Svētais tēvs atzīmē, ka pārtika ir Radītāja labestības konkrētas zīmes un zemes augļi. Pāvests atceras savus vecvecākus, cieņu, kādu viņi izrādīja pret maizi. Viņi to noskūpstīja pirms likt galdā un nepieļāva, ka tiktu izmesta kaut kripatiņa. Pats Kristus Euharistijā sevi dāvā par dzīvo maizi pasaulei (sal. Jņ 6,51).

“Respektēt pārtiku un atvēlēt godpilno vietu, kāda tai pienākas cilvēka dzīvības dēļ būs iespējams vienīgi tad, ja parūpēsimies ne tikai par pārtikas ražošanu, pieejamību un tirdzniecības tehnikām, bet apzināsimies arī, ka tā ir Dieva dāvana, kurai mēs esam tikai administratori,” raksta pāvests. Viņš atgādina to, ko vēl pavisam nesen Pārtikas un lauksaimniecības organizācijai bija teicis citos vēstījumos, proti, ka pirmajā vietā ir jāizvirza cilvēks visā savā integritātē un apzinoties viņa reālās vajadzības, jo īpaši tās, kuras viņam ir nepieciešamas, lai izdzīvotu.

“Dārgie brāļi un māsas,” raksta pāvests Pasaules Pārtikas II foruma dalībniekiem, “šai savstarpēji saistīto krīžu periodā Kristus vēsts arī neticīgos mudina ne tikai paēdināt, bet ziedot sevi tuvākā labā, atzīstot un garantējot cilvēka personas centrālo lomu.” Francisks norāda, ka šo prioritāti var saglabāt tikai tad, ja ticēsim brālīgumam un solidaritātei, pēc kuriem jāvadās attiecībās starp cilvēkiem un tautām.

Pāvests uztic Pasaules pārtikas II foruma darbu Visvarenajam Dievam un lūdzas, lai šī tikšanās vairo iniciatīvas un lēmumus, kas ir vērsti uz visas cilvēces labklājību un nākotni.

Vaticannews.va