Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Liecības

"Jaunu spēku Kungs tev dāvā"
16.11.2022 pl. 08:07
Tie ir dziesmas vārdi, kurus dziedājām 8. oktobra Tezē lūgšanu vakarā Liepājas Sv. Dominika baznīcā.

Avīzes “Nāc” redaktore Ieva aicināja mūs nofotografēt kādu noskaņas bildi un uzrakstīt nelielu rakstu par to, kā mums jauki gāja. Tomēr jāatzīst, ka manas cerības uz dalībnieku atsaucību neattaisnojās, jo sākumā bijām tikai 4 dalībnieki – par lūgšanu norisi atbildīgie mūziķi, vēlāk pievienojās vēl 4 cilvēki. Iespējams, vaina bija mūsu nepietiekamajā reklāmas kampaņā. Bet varbūt tas, ka baznīcās vienkārši vairs nav Tezē lūgšanu mērķauditorijas – jauniešu?

Pirms vairākiem gadiem biju Liepājas Katoļu jauniešu biedrībā, kas apvienoja nelielu grupu aktīvu jauniešu, kuri organizēja dažādus pasākumus un tikšanās. Jau toreiz domājām, kā piesaistīt jaunus biedrus, lai neesam tikai mēs – uzticīgie 10 jaunieši. Nekādi nevarējām atrast veidus, lai mūsu vienaudži atsauktos uz aicinājumiem pievienoties pasākumiem, katehēzēm un Sv. Misēm. Domājām, varbūt caur flešmobiem jeb zibakcijām (cilvēku grupa pēkšņi sanāk kopā publiskā vietā, īsu laika sprīdi veic neierastu darbību un pēc tam ātri izklīst). Varbūt visur izlīmēt plakātus, ka meklējam draugus? Rekolekcijas un laivu braucieni? Slavēšanas? Kas patīk jauniem cilvēkiem? Kā evaņģelizēt laikmetā, kad reliģija vairs nav aktuāla? Varbūt mēs paši neesam labs ticīga cilvēka paraugs un nespējam uzrunāt citus?

Dažādu iemeslu dēļ kristietība nav aktuāla mūsu kultūrvidē, sarūk ticīgo skaits. Katrs būs pamanījis, kādi kultūras vēji pūš no Rietumiem vai Austrumiem, solot ikvienam brīvību un laimi.

Krakovā, kur kādu laiku studēju, ticīgo rindas pandēmijas dēļ bija paretinājušās. Tomēr, par spīti tam, studentu Sv. Mises arvien bija pārpildītas, jaunieši vēlas nākt uz baznīcu. Viņiem tas ir ļoti svarīgi, viņi piedalās draudzes dzīvē un iestājas par kristīgām vērtībām.

Jauniešiem (un ne tikai) patīk satikt sev līdzīgos. Patīk iepazīties, socializēties, iekustināt, provocēt un uzdot svarīgus jautājumus. Cilvēkus piesaista cilvēki. Ja mums dažādu iemeslu dēļ vairs nav cilvēku baznīcās, tad jauniem ienākt ir grūtāk. Protams, es nemaz nevēlos, lai baznīcās sāktu veidot reklāmas un šovus, lai tikai solos pulcinātu cilvēkus. Esam nonākuši tādā kā strupceļā, jo vairs nav daudz baznīcēnu, līdz ar to arī jaunu baznīcā gājēju.

Mums vairs nav svētceļojuma no Liepājas uz Aglonu, kas reiz bija kā sēkla Liepājas katoļu jauniešu biedrībai. Jau gadiem nav bijušas Jauniešu dienas.

Ko darīt, lai kaut kas mainītos, lai draudžu dzīve būtu aktīvāka, interesantāka? Kas jādara, lai jaunieši atvērtu baznīcas durvis un uzdrošinātos ienākt? Ja man būtu atbildes uz šiem jautājumiem, atrisinātu visas šīs problēmas, bet man tādu nav.

Uzskatu, ka tukšie soli ir neizbēgami, jo neredzu, kāpēc lai šī tendence mainītos. Varu domāt par ieteikumiem sev, veidojot nākamo pasākumu savā nelielajā draudzē.

Pirmkārt, ir svarīga profesionāla pieeja organizēšanā. Pandēmija pierādīja, ka tikšanās var notikt attālināti no mājām. Nav vajadzības satikties, ja tam nav kāda pievienotā vērtība. Tagad, pēckovida laikā, atrast veidus, kā sapulcināt cilvēkus, ir īpaši liels izaicinājums.

Otrkārt, jauniešu “veids” ir mainījies. Jaunajiem neder tas, kas derēja maniem vecākiem un viņu vienaudžiem, kuri baznīcu sāka apmeklēt atmodas laika pacēlumā. Arī manai jaunākajai māsai neder tas, kas der man. Ir jāmeklē, kā uzrunāt katru paaudzi tai saprotamā valodā.

Visbeidzot secinu, ka daži izlīmēti plakāti un dalīšanās ar pasākumu tikai “Facebook” sociālajos tīklos nestrādā. Ir jāsaprot – kā uzrunāt publiku, bet es to diemžēl vēl neesmu atklājusi.

Nobeigumā gribu uzrakstīt dažus vārdus par Tezē lūgšanu vakaru. Divu ģitāru pavadījumā, svečturīšos liesmojošu svecīšu gaismā daudzbalsīgi izdziedājām Tezē dziesmas. Dziedāšana ir viens no vissvarīgākajiem šīs lūgšanas elementiem. Dziesmas ir īsas, un tikai ar dažiem vārdiem tās izsaka vienkāršu ticības patiesību, ko prātam viegli aptvert. Tādā veidā dziedāšana palīdz klausīties Dievā un caur dziesmu meklēt Dieva skaistumu. No sirds ielūdzu lasītājus uz nākamo Tezē lūgšanu sestdien, 19. novembrī, plkst. 19.00 Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē Rakstvežu ielā 13.

Aleksandra Runde
"Nāc", Nr.128

Tezē lūgšana

Tas ir vienkāršs pielūgsmes veids, kas sastāv no vienkāršu dziesmu meditatīvas dziedāšanas, psalma, aizlūgumiem, lūgšanas klusumā un īsa Svēto Rakstu fragmenta lasījuma. Lūgšana notiek sveču gaismā un ikonu priekšā. Šādu lūgšanas veidu ir izveidojis brālis Rožē, kurš ir ekumeniskās Tezē kopienas Francijā dibinātājs.

Mēs, muzicējošie jaunieši, ļoti vēlētos, lai Tezē lūgšana kļūtu par tradīciju, tiekoties reizi mēnesī.