Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Katolicisms/Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
 
Justas
pievienojies: 30.12.2004
Komentāri: 213
Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
08.10.2008 12:46
Vēlos uzzināt jūsu viedokli par t.s. Vassulas vēstījumu fenomenu.

Šīs grieķietes it kā no Jēzus Kristus saņemtie vēstījumi jau pat ļoti aktīvi tiek izplatīti un lasīti vismaz Rīgas diacēzes katoļu vidū. Rakstītais gandrīz viennozīmīgi tiek uztverts kā Dzīvā Trīvienīgā Dieva vārds un vēstījums ticīgajiem, nevis kā cilvēka personīga meditācija.

Principā, neesmu bijis un domāju nekad arī nebūšu privātu atklāsmju lasītājs un patērētājs, jo man pilnībā pietiek ar Svētajiem Rakstiem. Tādēļ noteikti pat neko nebūtu uzzinājis par šīm  Vassulas atklāsmēm. Ja vien man tās diezgan uzbāzīgā veidā nesāktu uzstājīgi ieteikt lasīt man pazīstami kristieši. Palasīju un sapratu tik vien, ka pirmkārt vairs nekad to nelasīšu un otrkārt, ka man ir dziļas šaubas pa to, vai tiešām šos tekstus diktē, Tas par kuru saka pati Vassula.

Kādi ir mani apsvērumi?
 
1. Pats vēstījumu saņemšanas veids. Vassula saka, ka caur viņu runājot gan pats Jēzus Kristus, gan eņģeļi, gan Marija utt. Viņa saka, ka Jēzus Kristus runā pirmajā personā un tieši caur viņu - tātad tas, ko mēs lasām ir it kā Jēzus Kristus vārdi. Ļoti, pat ļoti mulsina tas, ka vēstījumi tiek saņemti t.s. automātiskajā rakstīšanā. Ir laikam jau daudzkārt pārbaudīts, ka Vassulas rokas šīs rakstīšanas laikā tiešām kustās pati no sevis, ka izmainās rokraksts un to rakstīšanu nav iespējams apstādināt. Tātad tā tiešām ir kāda garīga iejaukšanās, tikai no kāda gara? Cik man zināms, līdz šim neviens katoļu vizionārs vai svētais nav saņēmis atklāsmes šādā veidā - caur automātisko rakstīšanu! Ir praviešu dāvanas, ir atklāsmes, ir vīzijas, tas viss darbojas, jo Dievs runā uz savu tautu. Bet ne ar automātiskās rakstīšanas palīdzību. Cik man zināms šāds veids ir pat ļoti izplatīts okultismā, lai komunicētu ar garu pasauli...

2. Ja vēstījumos ir Jēzus Kristus vārdi, kā to arī apgalvo Vassulas sekotāji, tad iznāk, ka mums ir jauni svētie raksti. Esmu lasījis internetā daudzu bijušo Vassulas sekotāju liecības, kur viņi tieši to arī saka - pēc šo vēstījumu aktīvas lasīšanas sākšanas, tie tiem lēnām aizstāja Svētos Rakstus. Tie pameta Bībeles lasīšanu, jo domāja - kādēļ lasīt kaut ko vecu, ja varu lasīt to, ko Kristus teicis tikko. Līdz ar to ir risks, ka tiek palēnām apšaubīta Rakstu autoritāte. Ir dzirdēts, ka Eiropā notiekošajās Vassulas sekotāju tikšanās reizēs Vassulas vēstījumi tiek likti vienā autoritātes līmenī ar Bībeli. Proti, ja ir par kaut ko šaubas, tad skatās, ko par to saka Vassulas "Jēzus". Līdzīgi tas ir, piemēram, mormoņiem, kuri arī it kā atzīst Bībeli bet tomēr visu tur rakstīto interpretē savas Mormonu grāmatas gaismā. Vispār, cilvēks, kurš man uzstājīgi lūdza palasīt Vassulas vēstījumus tā arī teica rādot uz to vēstījuma teksta fotogrāfiju: "Palasi ko mums šodien saka Kristus, paskaties kāds Dievam ir skaists rokraksts".... no comments

3. Meklējot un aktīvi Romā lobējot Vatikāna atzīšanu, Vassula šobrīd modificējusi savus apgalvojumus. Tagad viņa pat atzīst, ka tās esot tikai viņas meditācijas. Tomēr man tas izskatās vienkārši pēc liekuļošanas un aprēķina melošanas. Jo visi viņas sekotāji tekstu lasa tikai un vienīgi kā Dieva tiekto vārdu un dievišķus vēstījumus.

3. Vatikāns joprojām nav atzinis šos Vassulas vēstījumus! Turklāt joprojām ir spēkā 1995.gada TIcības kongregācijas notifikācija. Nosūtu arī gan šo pašas notifikācijas tekstu, gan arī 2007.gada Ticības kongregācijas tekstu, kas apstiprina, ka 1995,gada dokuments joprojām ir spēkā. 1995.gada notifikācijā teikts: "Given the negative effect of Vassula Ryden's activities, despite some positive aspects, this Congregation requests the intervention of the Bishops so that their faithful may be suitably informed and that no opportunity may be provided in their Dioceses for the dissemination of her ideas. Lastly, the Congregation invites all the faithful not to regard Mrs. Vassula Ryden's writings and speeches as supernatural and to preserve the purity of the faith that the Lord has entrusted to the Church.

4. Vassulas tekstos ir pilns ar teoloģiskām kļūdām un aplamībām un tie nonāk pretrunā ar Svētajiem Rakstiem. Protams, vēstījumu kopš 1986.gada ir saņemti simtiem, teksta ir ļoti daudz. Pirmajā mirklī tajos ieskatoties, redzams, ka tajos ir arī visādi labi un pozitīvi un tīri katoliski aicinājumi lūgties, gavēt utt. Tas viss ir labi. Tomēr darvas karote sabojā medus mucu! Vienā no Vatikāna dokumentiem arī rakstīts, ka starp daudzajām pozitīvajām lietām ir nopietnas teoloģiskas kļūdas, kas kā pelavas starp kviešiem sabojā visu. Ja jau tā ir Dievišķa atklāsme tad NAV IESPĒJAMA PAT VIENA KĻŪDA, jo Dievs nekad nerunā pretī pats Sev, proti - Savam Vārdam - Bībelei. Piemēram, jau atverot mums iedoto Vassulas vēstījumu tekstu, pirmais bija redzams it kā Jēzus teiktais Vassulai, ka ja viņa redzot, ka kaut kas no viņa teiktā neskan labi, viņa varot to palabot (sic!) Tas ir pilnīgs nonsenss - it kā Dievs saka, ka redziet viņš ne vienmēr prot izteikties pareizi, tāpēc lai droši labojot viņa teikto! Tālāk ir ļoti daudz teoloģiskas kļūdas par grēku, par pestīšanu. Piemēram, 1991.gada un 1987.gada vēstījumus Vassulas it kā Jēzus saka, ka viņš atgadinās viņas grēkus un pārlūkos visu, ko nepareizi darījusi. May 1st, 1987: "I will always remind you of your wretchedness and the shadows of your past." January 16th, 1991: "I overlook all that you do not do in My favour…" Tas ir pretrunā ar Svētajiem Rakstiem teikto, ka Dievs Jēzū Kristū vienreiz un par visām reizēm piedod mums mūsu grēkus un nepiemin tos!

5. Vassulas it kā Jēzum ir ļoti dīvaina valoda un izteicieni. Piemēram 1992.gada 30.maija vēstījumā viņš aicina vest pie viņa dvēseles, lai viņš varētu tās "aprīt, patērēt"! Lūk oriģinālais teksts angliski un šeit jāatceras, ka Vassula saņem vēstījumus automātiskajā rakstīšanā tieši angliski. March 30th, 1992: "You are destined to honour Me and lead souls to Me so that I may consume them."  Un vēl agrāk: "Bring souls to Me that I may consume them in My Sa­cred Heart. I am thirsty for souls." Jāatceras, ka Vassula uzsver, ka caur viņas roku runā pats Kristus un līdz ar to nav iespējams aizbildināties, ka tas ir dēļ viņas sliktās teoloģiskās izglītības, sliktās valodas izjūtas. Ja jau tā ir automātiskā rakstīšana, tad teksts nenāk no viņas un viņas personība to neietekmē nekādā veidā! Bet nu angļu valodā vārds "consume" ir aboslūti viennozīmīgs, tas ir tikai un vienīgi ar negatīvu nozīmi!!! Skatamies vārdnīcā: comsume - patērēt, izlietot, apēst, iznīcināt ar uguni, iztērēt, izšķiest, mocīties, izdilt, iznīkt. Savukārt tālākos tulkojumos uz citām valodām tas jau tiek aizstāts ar maigiem un liegiem vārdiem "piepildīt, tuvināt sev" utt.

6. Nepārliecinošas un aizdomīgas ir arī pašas Vassulas attiecības ar šo viņas automātiskās rakstīšanas un vīziju sarunu biedru. Vēstījumos ir ļoti ievērojama pašas Vassulas glorificēšana, kas nav raksturīgi citu svēto vizionāru tekstos. Piemēram, Sv.Katrīnas no Sjēnas vīziju tekstus caurstrāvo pazemība, nekad netiek izcelta viņas personība, viņa izceļ tikai savu Pestītāju - Jēzu Kristu. Savukārt Vassulas teksti ir ambivalenti. No vienas puses viņas "it kā Jēzus" ik pa laikam uzsver, ka viņa - Vassula- ir niecība, nav viņa cienīga, nav nekas. Būtiski - Sv.Katrīna no Sjēnas pati saka, ka viņa ir nekam nederīga grēciniece, savukārt Kristus viņu nekad šādi nenoniecina. Bet no otras puses Vassula tiek milzīgi glorificēta - tiek dēvēta pat par Jēzus Kristus altāri.

7. Turklāt viņu konversācija dažu brīdi ir izteikti aizdomīga. Vassula saka, ka Jēzus viņu "kārdina, vilina", bet "it kā Jēzus" abild, ka viņš vēlas to "pavest". Šeit atkal ir angļu oriģinālu jautājums, jo tulkotajos tekstos tie ir tā teikt katoliskoti un piemeklēti ciit vārdi. December 4th, 1986: Vassula says: "You have seduced me… I do not re­gret; how could I, since I am se­duced now!", December  13th, 1986:Vassula: "You seduced me, and I like it!" January 8th, 1987: Vassula: "Do you want me, Jesus?" He answers: "O I do! I ea­gerly want you, I want to entice you!" Skatamies vārdnīcu: "seduce" - pavest (sievieti), vilināt, kārdināt, savukārt angļu valodas vārda "entice" tulkojums: kārdināt, vilināt (prom).

Ar visu šo es tomēr negribu apgalvot, ka Vassulas vēstījumi būtu okultisms. Nē, es to nevaru, jo neesmu pietiekami kompetennts un man nav tiesības kādu apsūdzēt. Lai galīgo vārdu saka teologi un Vatikāns. Tomēr es uzdodu jautājumu par šo vēstījumu atbilstību Svētajiem Rakstiem. Kāds gan mums kā kristiešiem var būt cits atskaites punkts, kā tikai Svētie Raksti? Ja pat pieņem, ka 95% vēstījumu ir labas lietas. patiesi kristīgi aicinājumi, tad tomēr, ja atlikušie 5% ir herēzes, tad šie vēstījumi ir tomēr bīstami. Jo pats esmu redzējis, dzirdējis, ka cilvēki tos lasa absolūti nekritiski un pieņem par Dieva teikto, par Dieva vēstījumu, Dieva vārdu, līdz ar to - par 101% patiesību. Lūk, kur ir bīstamība. Tādēļ arī pilnīgi saprotu, kādēļ Vatikāns aicina bīskapus nodrošināt, ka to diacēzes šie vēstījumi netiku izplatīti. Bet kas notiek Latvijā? Šīs Vassulas vēstījumu mapītes cirkulē apkārt jau pilnīgi visur un cilvēki tās ar aizrautību un pilnīgi nekritiski lasa!
Batseba
pievienojies: 04.11.2005
Komentāri: 516
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
08.10.2008 15:19
> Justas
Jēzus brīdināja par viltus prāviešiem. Kas Tev vēl nav skaidrs?
Justas
pievienojies: 30.12.2004
Komentāri: 213
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
08.10.2008 16:01
Batseba,

protams, tas man ir skaidrs, ka Jēzus brīdina par viltus praviešiem. Tieši dēļ šiem Jēzus vārdiem arī esmu tik skeptisks pret šīm Vassulas atklāsmēm: "Jo viltus kristi un viltus pravieši celsies un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas varētu notikt, arī izredzētos." (Mk. 13.22) 

Man nav skaidra Latvijas baznīcas nostāja šajā jautājumā. Zinu, ka ļoti daudzi Latvijas katoļi aktīvi lasa šīs atklāsmes un arī tik pat aktīvi izplata tās tālāk. Dzirdēts arī, ka ir priesteri, kuri saka, ka šīs atklāsmes ir OK, ka droši var lasīt. Kā tad ir? Kā ir Kurzemes diacēzē? Kāda ir Latvijas Baznīcas nostāja?
kri
pievienojies: 15.01.2005
Komentāri: 401
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
08.10.2008 16:12
varbūt par baznīcas nostaju Kurzemes diacēzē varētu runāt fakts, ka es pat nezinu, par ko iet runa?
Justas
pievienojies: 30.12.2004
Komentāri: 213
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
08.10.2008 16:16
Kri,

super, man tiešām prieks, ja tas liecina par to, ka Kurzemes diacēzē tas vēl nav izplatījies. Tad mans jautājums ir lieks. Iespējams, ka tikai te Rīgā, manā paziņu lokā esošie kristieši aizraujas ar šādu apšaubāmu mistiku.Tad mans jautājums nav aktuāls, atvainojos.
Batseba
pievienojies: 04.11.2005
Komentāri: 516
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
08.10.2008 16:17
> Justas
Esmu Rīgā. Un šeit vairākkārt esmu dzirdējusi, ka attiecībā uz "atklāsmēm" un "brīnumiem" apgaismotajam indivīdam ir jāatslābst. Tādas lietas ir retums un nopietni ņemamas tikai pēc rūpīgas pārbaudes. Un to veic kompetenti cilvēki. Protams, garīdznieki neteica šādā slengā, bet saudzīgi brīdināja un ieteica paturēt savas personīgās atklāsmītes sev. Viss ir atkarīgs no cilvēka ticības. Bet vairākums ticības jomā ir bērni. Īpaši slikti ir tas, ka pastāv tīri formāla pieeja ticībai.
ok-man
pievienojies: 03.01.2008
Komentāri: 20
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
14.11.2008 18:38
MIILIISHI..tak atshkjirsim graudus no pelavaam!!!...tieshaam sviests !!!un atklaati sakot smiekli caur asaraam naak ar kaadu nopietnu nenopietniibu juus te epeleejat pie okultisma,protams varu piekrist,ka nezinaataaja rokaas nonaakushi shaadi vai citi (apshaubaami)veestijumi var nedaudz sashkjobiit vel nenobridushu praatu,par to var spriest daudz un dazhaadi..un taa mees aizkapaasimies liidz sv.inkvizicijai. Jo protams ,ka mees gribeetu lai no graamatu plauktiem pazuud visaadi "daVinchi kodi"un "mein kampfi".Bet jebkuraa gadijumaa ir veltiigi cereet un gaidiit lai Vatikans komentee visus murgus ko viena tante shizofrenikje teica. ;)

ZINIET kungi manupraat ir informaacijas paarpilniiba un katram ir iespeeja to smelt cik nu laicinjsh atljauj,bet lai izveelaas pashi...Vai gariigumu mekleet pie tabernakula vai suudu kaudzee...
maasa
pievienojies: 09.01.2005
Komentāri: 63
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
05.03.2009 11:03
Man personiski pietika ar viena video fragmenta noskatīšanos - nepameta sajīta, ka izrādīta, uzsvērta tiek cita persona - Vassula, nevis Sv. Gars, par kuru itkā tika runāts.

Bet populāra tā lieta ir, pat mājas lapa LV ir, diski, mapes ar tekstiem. Un vēl runā, ka ekonomiskā krīze:)
Garabangainis
pievienojies: 25.08.2008
Komentāri: 5
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
09.03.2009 16:23
Iznākušas arī jaunas grāmatas latviešu valodā par šiem vēstījumiem mūsdienu paaudzei: "Patiesa Dzīve Dievā" un "Vassulas mīkla". Jautājiet grāmatu galdos un dažās grāmatnīcās ar.
Rika
pievienojies: 22.02.2009
Komentāri: 23
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
09.03.2009 18:43
Vassulu Vatikāns ir nosodījis. Nebāzies te virsū, Carakangari, ar saviem šiziķiem. Ejiet ārstēties.
Garabangainis
pievienojies: 25.08.2008
Komentāri: 5
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
09.03.2009 21:13
Pašam Dievam muti neaizvērs neviens. Pat "vatikāns".
Ja gadījumā kāds no "vatikāna" kādas ripas vels Dieva darbam virsū. Laiks parādīs.
maasa
pievienojies: 09.01.2005
Komentāri: 63
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
09.03.2009 21:52
Vēl gribēju piebilst, ka visu, ko Dievs par sevi ir gribējis atklāt, ir atklājis Kristū. Nav pilnīgākas Atklāsmes par Evaņģēliju. Ja kādam privātās atklāsmes palidz augt ticībā un tuvākmīlestībā, ok, lai lasa un izmanto, bet, ja sāk kritizēt Baznīcu, tās mācību, tas jau sāk nozīmēt ko kardināli pretēju. 
Rika
pievienojies: 22.02.2009
Komentāri: 23
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
10.03.2009 11:57
Labi teikts, maasa. Saprati Prātačakaraini? Tevī DIeva nevaid.
emils
pievienojies: 30.12.2004
Komentāri: 87
Re: Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?
28.03.2009 18:14
kamon, Rika!!!
kas tie par izteicieniem!!! :D :D :D
nevajag buut tik asai pret cilveekiem... vinjiem ir savs viedoklis, tev saveejais, bet taapeec jau nav neviens jaapvaino...
es arii piemeeram neapmekleeju pentakostelju (kaa teica viens mans skolotaajs) dievkalpojumus, bet pilniigi vinjus saprotu...
cilveeki ir dazhaadi un daudzos cilveekos ir Dievs arii tad, ja mums taa neliekas...
nevajag taadu kategoriskumu - it seviskji peec taada nieka komentaara (lai gan tas ljoti izklausiijaas peec TV Shop reklaamas un es sasmeejos) :D

Par DaVinci kodu - nekaa taada ljoti dramatiska shinii graamataa nebija, peec visiem standartiem uzrakstiits kriminaalstaasts, kas ir literaars darbs, taatad fantaazijas auglis...
Daudz nelaagaaka ir graamata uz kaa tas viss ir balstiits, jo taa pretendee uz oficiaalas maaciibas statusu, apgalvojot, ka vinju izveiktais peetiijums ir reaals... "Holy Blood, Holy Grail." bet tas jau ir cits staasts...
Runaajot par Vassulu - piekriitu, ka Bibelee ir gana daudz info, lai neviens vairs nebuutu jaasuuta! :)
citeejot kaadu senu anekdoti "nevienu es neesmu suutiijis!" :D
 
 Saraksts/Katolicisms/Vassulas vēstījumi - Dieva vārds vai okultisms?