Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

“Santo subito!”
08.04.2005 pl. 15:42

Sagatavoja Oskars Jabloņskis OP

Pāvesta Jāņa Pāvila II bēru Misē pēc sv. Komūnijas, sapulcinātie ticīgie, skaļā balsī sauca itāļu valodā - “Santo, Santo!” (Svētais, Svētais!) un “Santo subito!” (Svētais uzreiz!).

Aizkustinātais kardināls Racingers, kurš vadīja liturģiju, nesteidzās turpināt bēru ceremoniju.

Atbildot uz jautājumu par iespējamo Jāņa Pāvila II kanonizāciju (pasludināšanu par svēto), Baznīcas likumu speciālists profesors pr. Remigjušs Sobaņskis teica, ka droši vien nākamais pāvests atļaus dispensas ceļā uzsākt Jāņa Pāvila II kanonizācijas procesu pirms noteiktā piecu gadu termiņa.

Likumus, kas attiecas uz pasludināšanu par svēto, noteica pati Baznīcas vara, tas nozīmē, ka Jāņa Pāvila II pēctecis var mainīt pašreizējas procedūras vispār, vai arī dotajā konkrētajā gadījumā.

Jāņa Pāvila II kanonizācija var notikt diezgan ātri, pat ja tiks saglabātas visas vajadzīgās procedūras. Pāvesta oficiālie raksti jau ir izdoti, bet savā testamentā viņš ir pavēlējis sadedzināt viņa personīgos pierakstus.

Teologs, kura uzdevums ir novērtēt kandidātu uz svēto godu tekstus, noteikti ļoti labi pārzina Pāvesta darbus, tātad var savu darbu paveikt īsā laikā. Procedūrās pieprasītā atzīšana par svēto no ticīgo puses ir neapšaubāma, bet paredzētā mirstīgo atlieku apskatīšana ir viegli izpildāma.

Teorētiski ir iespējams, ka par tiem, kuri pieteica Jāni Pāvilu II kanonizācijai, var tikt uzskatīti, piemēram, Romas iedzīvotāji, kuri bēru laikā skaļi sauca “Santo subito!”. Šajā gadījumā vajadzētu noteikt attiecīgo pārstāvi, tā saucamo – aktoru.

Pieteikumu kanonizācijai var iesniegt arī jaunais pāvests, viņa ģenerālvikārs vai cits bīskaps.