Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Bīskaps Renato Boccardo par PJD nozīmi un vēstījumu
27.07.2005 pl. 18:15

Silvija Krivteža

XX Pasaules Jauniešu dienu norisē būs jauns elements. Tas ir dialogs ar jūdaismu un islamu. Kā zināms, pasākuma laikā pāvests Benedikts XVI apmeklēs ebreju sinagogu un tiksies ar musulmaņiem.

Par Jauniešu dienu vēstījumu, nozīmi un norisi stāsta Vatikāna Valsts Gubernatorāta ģenerālsekretārs un pāvesta apustulisko ceļojumu organizators bīskaps Renato Boccardo:

Mons. Boccardo: Vispirms jāpaskaidro, kāpēc par jauniešu tikšanās vietu pāvests Jānis Pāvils II izvēlējās Ķelni. Viņš teica, ka pagājušā gadsimta sākumā daudzi vācu jaunieši dzirdēja naida vārdus, redzēja šķelšanos un vardarbību. Svarīgi ir, lai tieši šajā vietā, tieši šajā teritorijā, tūkstošiem citu jauniešu sludinātu brālību, piedošanu un mieru. Domāju, ka tieši tāds ir Ķelnes vēstījums: trešās tūkstošgades sākumā jaunie kristieši ar cerību raugās nākotnē, vēlot visai pasaulei mieru.

Vatikāna Radio: Vai starp šiem diviem pontifikātiem ir kaut kas būtiski mainījies Pasaules Jauniešu dienu organizācijā?

Mons. Boccardo: Mainījies ir pāvests. Pasaules Jauniešu dienu norises tehniskā puse tiek īstenota, domājot par pāvestu Benediktu XVI. Taču tehniskā puse nav pati svarīgākā. Uzskatu, ka svarīgākais ir tieši turpinājums. Jāņa Pāvila II darbība deva bagātīgus augļus, kurus visi pazīstam. Tagad tie ir atkarīgi no Benedikta XVI, kas jau sava pontifikāta sākumā uzsvēra, ka vēlas turpināt sava priekšgājēja iesākto darbu, vēlas turpināt auglīgo un priekpilno dialogu ar jauniešiem.

VR: Ķelnes tikšanās programmā iekļauti divi punkti, kas zināmā veidā ir ārpus Pasaules Jauniešu dienu tradīcijas: tikšanās ar ebreju un musulmaņu kopienu pārstāvjiem. Kā radās šāda ideja?

Mons. Boccardo: Tikšanās ar ebrejiem norisināsies Otrā Pasaules kara noslēguma 60 gadu atceres svinību ietvarā. Īpaši nozīmīgs ir fakts, ka vācu tautības pāvests Vācijā apmeklēs ebreju sinagogu. Nedrīkstam aizmirst, ka Jānis Pāvils II ebrejus nosauca par mūsu „vecākajiem brāļiem ticībā”. Savukārt tikšanās ar musulmaņu kopienu pārstāvjiem ir atbilde uz speciālu uzaicinājumu, kuru viņi nosūtīja Benediktam XVI. Pāvests tiksies ar viņiem Ķelnes arhibīskapa rezidencē. Viņš tiksies arī tādēļ, lai apliecinātu savu personīgo un visas katoliskās Baznīcas gribu veicināt konstruktīvu dialogu ar islamu. Ar viņiem – un to pāvests bieži atgādina – ir iespējams sadarboties un veicināt labāku izpratni un veidot mieru visā pasaulē.

VR: Kādi drošības līdzekļi tiks izmantoti jauniešu tikšanās vietās? Īpaši svarīgi tas ir pēc nesen veiktajiem terora aktiem vairākās valstīs.

Mons. Boccardo: Drošībai vienmēr ir jāpievērš liela uzmanība, līdzīgi kā katrā svarīgā pasākumā. Jāatzīstas, ka Vācijā ir augstā līmenī sadarbība ar vietējās civilās varas pārstāvjiem, kuri izstrādāja detalizētu plānu par pāvesta un pasākuma dalībnieku drošību.

VR: Kādā noskaņojumā šim lielajam pasākumam gatavojas pāvests Benedikts XVI?

Mons. Boccardo: Atceros, ka Siksta kapelā pusstundu pēc viņa ievēlēšanas par pāvestu man bija iespēja viņu apsveikt. Toreiz pāvests teica: „Tagad mums ir jādomā par tikšanos Ķelnē”. Domāju, ka pieņemot Apustuļa Pētera uzdevumu, pāvests pieņēma un pārņēma arī jauniešu tikšanās tradīciju un to bagātīgo mantojumu.

Paldies par sarunu.

RadioVaticana.Org