Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Vispārējā audience: Pasaules Jauniešu dienas un dabas stihija Eiropā
26.08.2005 pl. 10:31

Silvija Krivteža, RadioVaticana.Org

Pasaules Jauniešu dienas Ķelnē un dabas stihijas skarto Eiropas valstu iedzīvotāju traģēdija bija pāvesta Benedikts XVI uzrunas galvenie temati. Vispārējā audience notika Pavila VI zālē Vatikānā.

Zāle ar astoņi tūktoši sēdvietām bija par mazu, lai uzņemtu visus, kuri ieradās uz tikšanos ar pāvestu. Tie, kuri netika zālē, vispārējās audiences norisei sekoja ar telebīmu starpniecību, kas bija uzstādīti svētā Pētera laukumā. Audiencē piedalījās svētceļnieki no Francijas, Beļģijas, Īrijas, Maltas, Japānas, ASV, Vācijas, Austrijas, Polijas, Argentīnas un citām valstīm.

Benedikts XVI uzsvēra, ka arī viņš vēlas darīt tāpat kā Jānis Pāvils II, kurš pēc atgriešanās no kārtējā apustuliskā ceļojuma, katehēzes mācību veltīja tieši šim notikumam. Pāvests atsauca atmiņā savu tikšanos ar jauniešiem, kuri no visas pasaules ieradās Ķelnē.

"Dievišķā Apredzība izkārtoja, ka mana pirmā ārzemju ceļojuma mērķis bija dzimtene, kur notika Pasaules Jauniešu dienu svinības. Pirms divdesmit gadiem mans neaizmirstamais priekštecis, pravietiskas intuīcijas vadīts, ieviesa šādas tikšanās. Pateicos Dievam par šo svētceļojumu, kas man palika dziļā atmiņā," - teica Benedikts XVI.

Pāvests pateicās visiem, kuri organizēja Pasaules Jauniešu dienu svinības un rūpējās par to norisi. Viņš pateicās Ķelnes arhibīskapam kardinālam Joahimam Meisneram, Vācijas Bīskapu konferences vadītājam kardinālam Karlam Lēmanam, valsts varas, Baznīcas un dažādu organizāciju pārstāvjiem. Pāvests neaizmirsa pateikties arī slimniekiem un gados vecākiem cilvēkiem, kuri lūdzās par viņa vizītes labu iznākumu.

Svētais tēvs atsauca atmiņā savu ierašanos Ķelnes-Bonnas starptautiskajā lidostā, emocionālo braucienu pa Reinas upi un priekpilno tikšanos ar jauniešiem. Sagaidīšanas svētku devīze bija trīs Austrumu gudro vārdi: ‘Kur ir jaundzimušais Jūdu kēniņš?’ Tieši viņi bija jauniešu svētceļojuma pie Kristus galvenie ‘vadītāji’.

Pāvests uzsvēra, ka šis nozīmīgais notikums Baznīcas dzīvē notika Euharistijas gadā, ko pasludināja Jānis Pāvils II. Pasaules Jauniešu dienu svinības, kuru devīze bija „Mēs atnācām Viņu pielūgt”, aicināja visus jaunos kristiešus doties svētceļojumā, lai kopā ar trīs Austrumu gudrajiem satiktu Emanuelu, Viņu iepazītu un pielūgtu, un pēc satikšanās un pielūgšanas atgrieztos mājās, nesot sirdī Viņa gaismu un Viņa prieku.

Svētais tēvs norādīja, ka Ķelnes tikšanās laikā daudzi jaunieši liecināja, ka jūtoties Svētā Gara iedvesmoti iet un liecināt par Kristu, kas Euharistijā ir klātesošs līdz pat pasaules beigām. Pāvests runāja par Marienfeldas laukumā sestdienas vakarā notikušo lūgšanu vigiliju un svētdienas rītā celebrēto Pasaules Jauniešu dienu noslēguma Svēto Misi. Šos pasākumus viņš nosauca par ticības svētkiem, kas, pateicoties radio un televīzijai, vienoja jauniešus visā pasaulē.

Neaizmirstama tikšanās bija ar semināristiem, jauniem vīriešiem, kuri savā dzīvē ir saņēmuši aicinājumu pilnīgā veidā sekot Kristum, Mācītājam un Ganam. Šī tikšanās atklāja aicinājuma dimensiju, kas ir viena no Pasaules Jauniešu dienu raksturīgākajām iezīmēm.

Svētais tēvs atsauca atmiņā savu tikšanos ar ebrejiem, musulmaņiem, kā arī ar citu reliģiju un ekleziālo kopienu pārstāvjiem. Vācijā ekumēniskajam dialogam ir ārkārtīgi svarīga nozīme. Pāvests vēlēja, lai šis dialogs, kas ir savstarpējo garīgo dāvanu un domu apmaiņa, palīdzētu augt un nobriest kristiešu vienotībai. Pasaules Jauniešu dienas zināmā veidā bija ekumēnisma „laboratorija” – uzsvēra Benedikts XVI.

"Dārgie, brāļi un māsas, no ‘vecās’ Eiropas sirds, kas pagājušajā gadsimtā pārdzīvoja dramatiskus konfliktus un necilvēciskus režīmus, jaunieši vērsās pie mūsdienu cilvēces ar cerības, kas nepieviļ, vēstījumu. Ķelnē jaunieši satika un pielūdza Emanuēlu Euharistijas noslēpumā. Viņi labāk saprata, ka Baznīca ir liela ģimene, kuru Dievs veido par komūnijas un vienības vietu kontinentu, kultūru un nāciju starpā. Tā ir Kristus – gaišās zvaigznes – vadītu ‘svētceļnieku grupa’. Šī zvaigzne apgaismo mūsu vēsturi".

Pārdomas par savu pirmo ārzemju vizīti un neaizmirstamo tikšanos ar jauniešiem Benedikts XVI atkārtoja franču, angļu, vācu, spāņu un portugāļu valodās. Pāvests apsveica arī atsevišķas svētceļnieku grupas.

"Sveicu svētceļniekus no Polijas. Pateicos jums par skaitliski lielo klātbūtni un sirsnīgo mīlestību. Atceros savu nesen veikto vizīti Ķelnē un pateicos jaunajiem poļiem par piedalīšanos Pasaules Jauniešu dienās. Visiem dodu savu apustulisko svētību. Lai ir slavēts Jēzus Kristus".

Tikšanās noslēgumā Benedikts XVI teica: "Manas domas ir pievērstas tām Eiropas valstīm, kur pēdējās dienās ūdens plūdos vai ugunsgrēkos gājuši bojā vairāki cilvēki un kuri nesuši lielus postījumus. Daudzas ģimenes ir palikušas bez mājām un iedzīves. Lūdzos par viņiem un apliecinu savu garīgo tuvumu visiem, kuri pārdzīvo dabas stihiju radīto traģēdiju, cerot, ka ilgi nebūs jāgaida uz starptautisko palīdzību".

Pāvests apsveica arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Viņš vēlēja, lai apustuļa svētā Bartolomeja piemērs, kura svētkus svinam šodien, palīdz visiem ar paļāvību raudzīties uz Kristu, kas ir gaisma grūtībās un mierinājums ciešanās.

Īsi pirms pusdienlaika pāvests helikopterā atgriezās savā vasaras rezidencē Kastelgandolfo. Tur viņš pavadīs vēl dažas nedēļas. Tas bija ieskats Benedikta XVI vadītās vispārējās audiences norisē, kas šoreiz notika Pāvila VI zālē, Vatikānā.

RadioVaticana.org