Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Attīsim vēl vienu rudeni...
01.09.2005 pl. 19:07

Jau divpadsmito gadu Liepājas Katoļu pamatskola 1. septembrī sagaidīja savus skolēnus un viņu vecākus Sv. Jāzepa katedrālē.

2005./2006. mācību gadā Liepājas Katoļu pamatskolā mācības uzsāk 135 skolēni. Priecājamies par 1. klasi un 26 jaunajiem skolēniem, kuri šogad ir izvēlējušies mācīties mūsu skolā. Tā ir uzticības zīme un liela atbildība mums – skolotājiem!

Svētību un dāvaniņu no Romas jaunajiem skolēniem un skolotājiem, jaunajam skolas kapelānam deva Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis.

Jaunajā mācību gadā mūs sveica arī Liepājas pilsētas domes pārstāve Brigita Dreiže.

Skanīgi un dzidri katedrālē skanēja jaunie zvani mūzikas skolotāja Miervalda Ziemeļa vadībā.

Šajā vasarā daudz esam domājuši, lai skola kļūtu sakoptāka, skaistāka. Paldies Kurzemes bīskapam V. Lapelim, paldies prāvestam Marcinam Vozņakam, paldies priesterim Tomam Priedoliņam un visiem, visiem skolotājiem, labajām auklītēm, tehniskajiem darbiniekiem, jo viņi šajā darbā ir ielikuši savu sirdi, mēs ceram, ka jūs to sajutīsiet.

Kaut jaunajā mācību gadā mums kopā izdotos pakāpties dažus soļus visaugstākajā kalnā pašiem un līdzēt to izdarīt citiem – saviem bērniem, vecākiem, saviem skolotājiem, savai skolai!

Lai kopā darot, kopā radot mums ir gandarījuma sajūta, lai aug lepnums par skolu, lai kopības sajūta mūs pavada arī ikdienā!

Dina Vičiule