Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Draudzes

Talsu Vissv. Jaunavas Marijas draudze
 • Adrese: Valdemāra Ruģēna iela 6, Talsi, LV-3201
 • Priesteris: Arnis Sulejmanovs
 • Kontakttālrunis: tālr.: 63222752 
 • Draudzes interneta mājas lapa: www.magnificatlv.org
 • Dievkalpojumu laiki:
  Otrdiena          17:00 Sv.Mise
  Trešdiena        17:00 Sv.Mise
  Ceturtdiena     08:00 Sv.Mise
  Piektdiena       17:00 Sv.Mise (mēneša pēdēja piektdienā Sv.Mise - 08.00)
  Sestdiena        11:00 Sv.Mise
  Svētdiena       11:00 Sv.Mise

  Vissvētākā Sakramenta adorācija:
  Mēneša pirmajā piektdienā pulksten 17:00, Svētā Mise 18:00 (adorācijas laikā tiek uzklausīta grēksūdze)

Rožukronis: Svētdienas 10:00
Krustaceļš: Gavēņa laikā, svētdienās 10:00

Grēksūdze: tiek uzklausīta 30 min. pirms katras Sv. Mises

Baznīca atvērta: darbdienās 9:00 - 16:00

Priesteri var sastapt Draudzes mājā, Ruģēna ielā 6.

Katra mēneša pirmajā piektdienā priesteris apmeklē mājas vizītē tos, kuri slimībā vai vecuma nespēkā nespēj ierasties baznīcā. Draudzes prāvests lūdz informēt par šādiem draudzes locekļiem.

Svētdienskola: Svētdienās 10:00. Pieteikties Draudzes mājā, Ruģēna ielā 6.

Kapusvētki:
Talsos - augusta pēdējā sestdienā (Talsu ekumeniskie kapusvētki),
Frītagu kapos - jūlija trešajā sestdienā plkst. 15:00