Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Aicināti kļūt līdzīgi Dieva attēlam
07.09.2005 pl. 18:41

Silvija Krivteža

Turpinot katehēzes ciklu par Stundu liturģijā iekļauto psalmu un kantiku nozīmi, Benedikts XVI skaidroja apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem fragmentu.

Baznīca to skaita trešās nedēļas trešdienas vesperēs. „Kristus ir pirmdzimtais no mirušajiem. Viņš ir visa sākums”.

Pāvests uzsvēra, ka apcerei piedāvātā kantika centrālā daļa ir 15 pants. Tas vēstī par Kristu, kas tiek saukts par neredzamā Dieva attēlu. Grieķu vārds eikon – ikona ir ļoti tuvs apustulim Pāvilam. Savās vēstulēs viņš to min deviņas reizes. Šo vārdu attiecina gan uz Kristu, kas ir Dieva perfekta ikona, gan uz cilvēku, kas ir Dieva attēls un godība. Grēka dēļ „nemirstīgā Dieva godība tika apmainīta pret iznīcīgo cilvēku”. Ticīgie ir aicināti savu attēlu veidot pēc Dieva Dēla attēla, kas ‘izglāba mūs no tumsas varas un pārcēla sava mīļā Dēla valstībā’ – sacīja pāvests.

Turpinot katehēzi, Svētais tēvs skaidroja, ka apustulis Pāvils Kristu sauc par ‘visas radības pirmdzimto’. Viņš ir pirms visa un viss pastāv Viņā. Kristū radīts viss, kas ir debesīs un virs zemes: redzamais un neredzamais. Arī senā ebreju tradīcija apstiprina, ka pasaule tika radīta Mesijas dēļ.

Apustulis Pavils Kristu sauc par visa sākumu un starpnieku – ‘viss caur Viņu un Viņa dēļ radīts’. Kristus ir pirmdzimtais starp brāļiem. Caur Kristības sakramentu mēs ienākam lielajā Dieva bērnu ģimenē – teica Benedikts XVI.

Kantika noslēgumā ir grieķu vārds pleroma– „pilnība”, kas mājo Kristū. Tā ir Tēva mīlestības dāvana. Dievišķās pilnības spožums atmirdz gan kosmosā, gan cilvēka sirdī, kļūstot par miera, vienotības un harmonijas avotu. Šī izlīgšana un samierināšana tika veikta caur Kristus krusta upuri. „Dievam labpatika, ka visa pilnība mājotu Viņā, lai caur Viņu visu izlīdzinātu ar sevi, nodibinot ar sava krusta asinīm mieru gan to starpā, kas ir virs zemes, gan debesīs”.

RadioVaticana.org