Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pasaules Luterāņu federācijas prezidenta vizīte Vatikānā
08.11.2005 pl. 11:08

Silvija Krivteža

7. novembrī Vatikānā oficiālā vizītē ieradās Pasaules Luterāņu federācijas prezidents bīskaps Marks Hansons un viņa vadītā delegācija.

Uzrunājot viesus, pāvests vispirms pateicās par viņu klātbūtni sava priekšgājēja Jāņa Pāvila II bērēs, kā arī savas kalpošanas inaugurācijā.

Benedikts XVI teica, ka jau daudzus gadus Katoļu Baznīca un Pasaules Luterāņu federācija uztur ciešus kontaktus un piedalās intensīvā ekumēniskā dialogā. Šī ideju apmaiņa ir bijusi ļoti ražīga un daudzsološa. Tā piemēram, viens no dialoga rezultātiem ir Kopējā Deklarācija Attaisnošanas jautājumā. Tā ir nozīmīgs pamats kopējā ceļā uz redzamu vienību. Pāvests šo deklarāciju novērtēja kā ļoti svarīgu sasniegumu. Taču viņš atzina arī, ka joprojām saglabājas viedokļu atšķirība centrālajā attaisnošanas jautājumā.

Pāvests izteica cerību, ka turpmākais progress abu Baznīcu dialogā tiks ietverts ne tikai institucionālo jautājumu kontekstā, bet ka vērā tiks ņemts patiesais Baznīcas kalpošanas avots. Svētais tēvs piebilda, ka Baznīcas misija ir liecināt patiesību par Jēzu Kristu, par Vārdu, kas tapa miesa. Vārds un liecība iet līdzās: Vārds sauc uz priekšu un piešķir liecībai formu; liecība gūst savu autentiskumu no pilnīgas uzticības Vārdam.

Starptautiskā Luterāņu un Romas katoļu dialoga komisija drīzumā pabeigs ceturto dialoga fāzi un darba rezultātus publicēs dokumentā par Baznīcas apustuliskumu. Pāvests teica, ka brālīgo dialogu vada ne tikai vajadzība pārbaudīt šīs kopējās mācības formulējumu katrā no abu Baznīcu kopienām, bet vēl jo vairāk – vispārējais nedrošības klimats attiecībā uz kristīgajām patiesībām un etniskajiem principiem, kas pirms tam netika izskatīti. Šo kopējo mantojumu zināmos gadījumos ietekmē hermeneutiskā pieeja.

Pāvests teica, ka ekumēniskais ceļš arī turpmāk nebūs bez grūtībām un prasīs pacietīgu dialogu. Taču iedrošinājumu dod nopietnu studiju tradīcija un brālīga dalīšanās, kas ir raksturojusi katoļu-luterāņu attiecības visos šais gados. Mieru iedveš fakts, ka vienības meklējumus vada Augšamcēlušā Kunga klātbūtne un Viņa Gara neizsmeļamais spēks.

Noslēgumā Benedikts XVI teica, ka atskatoties uz 500 gadiem kopš 1517. gada notikumiem, katoļiem un luterāņiem ir jāizrāda lielāki centieni, lai dziļāk saprastu to, kas vieno un kas šķir abas kristīgās kopienas, kā arī to, ko tās var dot viena otrai. Svētais tēvs pateicās Dievam par visu, kas ir sasniegts katoļu-luterāņu attiecībās līdz šim un lūdzās, lai abas kopienas varētu turpināt vienības ceļu saskaņā ar Kunga gribu.

RadioVaticana.org