Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Beatifikācijas svinības Vatikānā
15.11.2005 pl. 08:52

Silvija Krivteža

Katoliskā Baznīca priecājas par trīs jaunajiem svētīgajiem: Šarlu de Fuko, Mariju Kročifiss Kurčo un Mariju Piju Mastenu. Beatifikācijas svinības notika svētdien, 13. novembrī, svētā Pētera bazilikā.

Homīlijā kardināls Žožē Saraiva Martins runāja vispirms par brāļa Šarla de Fuko (1858-1916) personību. Pēc franču priestera - vientuļnieka, kuru laupītāju banda nogalināja Sahāras tuksnesī 1916. gadā, nāves tika nodibinātas Jēzus mazo brāļu un mazo māsu kongregācijas. „Šarls de Fuko deva svarīgu ieguldījumu XX gadsimta garīguma attīstībā. Jaunās tūkstošgades sākumā viņš aicina visus liecināt par Kristu un dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju” – teica kardināls Saraiva Martins.

Divas jaunās svētīgās ir itālietes. Marija Pija Mastena (1881-1951) 1936. gadā nodibināja Kristus Svētā Vaiga māsu kongregāciju. Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts uzsvēra, ka jaunā svētīgā centās savu brāļu un māsu sejās atgriezt Svētā Vaiga mirdzumu, ko tik karsti mīlēja. Cilvēciskā seja, īpaši, ja tā ir grēka izkropļota, savu gaismu varēs atgūt tikai tad, kad kļūs līdzīga krustā sistajam un Tēva godībā pārveidotajam Kristum. Māsa Marija Pija Mastena sirdī izjuta misionāro aicinājumu „Jēzus Vaiga gaismu nest visiem cilvēkiem, sevišķi, nabagiem un atstātiem”.

Kardināls Saraiva Martins citēja svētīgās Marijas Pijas Mastenas vārdus, kurus viņa teica savas dibinātās kongregācijas māsām: „Kad mūsu brālis cieš vai ir noskumis, mūsu uzdevums ir atgriezt prieku un smaidu viņa sejā. Tā ir mūsu misija: brāļa sejā ļaut uzplaukt Jēzus Vaiga smaidam”.

Māsu kongregāciju nodibināja arī svētīgā Marija Kročifissa Kurčo (1877-1957). Tās ir svētās Terēzes no Bērna Jēzus karmelītes misionāres. „Māsa Marija Kročifissa bija vienkārša un stipra sieviete, kas ļāvās Dieva mīlestības aicinājumam. Savu skatienu, darbu un dzīvi vērsa uz debesīm. Tajā pašā laikā viņa neaizmirsa noliekties pār zemi, sevišķi, pār cietošiem un nabadzīgiem cilvēkiem. Dziļā ticība un kvēlā mīlestība uz Euharistiju bija viņas iedvesma un spēks ceļā uz svētumu. Svētīgā Marija Kurčo savas ikdienas dzīves notikumos lūgšanas garu vienoja ar tuvākmīlestības darbiem. Tādēļ, ka bija normāla un konkrēta persona, viņa ir piemērs, kas var iedvesmot arī mūsdienu cilvēkus. Viņas vēstījums ir aktuāls arī šodien” – homīlijā teica kardināls Saraiva Martins.

Liturģijas noslēgumā ar beatifikācijas svinību dalībniekiem tikās Benedikts XVI. Viņš ieradās svētā Pētera bazilikā, lai pagodinātu trīs jauno svētīgo relikvijas. „Priesteris Šarls de Fuko, māsa Marija Kročifissa un māsa Marija Pija Mastena ir trīs personas, kas dažādos veidos veltīja savu dzīvi Kristum. Ikvienu no mums viņi aicina īstenot savā dzīvē svētuma ideālus”.

Benedikts XVI aicināja ticīgos pateikties Dievam par jaunajiem svētīgajiem un censties sekot viņu svētuma piemēram. „Lai viņi dāvā mums spēku būt uzticīgiem Kristum un Viņa dibinātajai Baznīcai” – teica pāvests.

RadioVaticana.org