Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Vēstījumi

Vatikānā prezentēts pāvesta vēstījums Pasaules Miera dienā (1.janvāris)
01.01.2006 pl. 11:06

Silvija Krivteža

Vatikānā prezentēts pāvesta vēstījums 39. Pasaules Miera dienā. Tā temats “Miers patiesībā”. Ar vēstījuma saturu žurnālistus iepazīstināja pontifikalās “Taisnība un Miers” padomes prezidents kardināls Renato Martino.

Koncila konstitūcija Gaudium et spes atgādina, ka „Dievs ir patiesības un miera avots. Miers ir taisnības darbs un mīlestības rezultāts”. Vēstījuma teksts publicēts itāļu, franču, angļu, vācu, spāņu un portugāļu valodās.

Iesākot jauno gadu, ar šo tradicionālo vēstījumu Pasaules Miera dienā, 1. janvārī, gribu izteikt vissirsnīgākos vēlējumus visiem cilvēkiem, bet īpaši tiem, kuri cieš vardarbības un bruņotu konfliktu dēļ – vēstījumā raksta Benedikts XVI. Tie ir pilni cerības uz mierīgāku pasauli vēlējumi. Lai šajā pasaulē pieaug to personu skaits, kas individuāli vai kopīgi cenšas iet pa taisnības un miera ceļu.

Sākumā vispirms gribu pateikties maniem priekšgājējiem, lielajiem pāvestiem Pāvilam VI un Jānim Pāvilam II, gaišajiem miera sludinātājiem. Svētību gara piepildīti, savu pontifikātu laika vēstures notikumos viņi atklāja Dieva apredzību, kas vada cilvēces likteņus. Šie nenogurstošie miera sludinātāji vairāk kārt ir mudinājuši katru cilvēku sākt visu no Dieva, lai veicinātu mierīgu līdzāspastāvēšanu visās pasaules malās.

Mans pirmais vēstījums Pasaules Miera dienā ir šīs cēlās mācības turpinājums: tajā vēlreiz apstiprinu Apustuliskā krēsla nelokāmo gribu veicināt mieru pasaulē. Jau vārds Benedikts, kuru pieņēmu savas ievēlēšanas par svētā Pētera pēcteci dienā, norāda, ka vēlos strādāt miera labā. Šis vārds attiecas gan uz Eiropas debesīgo aizbildni, miera civilizācijas iedvesmotāju, gan uz pāvestu Benediktu XV, kas asi nosodīja Pirmo pasaules karu kā „nevajadzīgu slaktiņu”, un darīja visu, lai visur tiktu atzīts miers – lasām vēstījumā.

Šī gada pārdomu tematā – „Miers patiesībā” – pausta pārliecība, ja cilvēks ļauj sevi apgaismot patiesības gaismai, viņš jau sāk miera ceļu. Pirms četrdesmit gadiem notikušā Vatikāna II koncila izstrādātā pastorālā konstitūcija Gaudium et spes apstiprina, ka „cilvēce nespēs izveidot patiesi cilvēciskāku pasauli, ja visi ar atjaunotu garu nepievērsīsies miera patiesībai”.

Ko nozīmē „patiess miers”? – jautā pāvests. Lai varētu atbildēt uz šo jautājumu, vispirms jāatceras, ka miers nenozīmē tikai bruņotu konfliktu trūkumu, bet gan jāsaprot to kā „sabiedrībai dāvātās kārtības augli”, kārtības, kuras īstenošanā jāiesaistās cilvēkiem, kuri tiecas pēc aizvien pilnīgākas taisnības”. Dieva gribētās un mīlestībā ieplānotās kārtības auglis ir miers, kas balstās uz nelokāmās patiesības, kas „atbilst mūsu sirds neiznīcināmām ilgām un cerībai”.

RadioVaticana.org