Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Liepājas Katoļu pamatskolā uzsākts projekts "e-klase"
12.01.2006 pl. 19:54

Liepājas Katoļu pamatskola ir viena no pirmajām skolām Liepājā, kura ir uzsākusi projektu „e-klase”.

e-klase ir DEAC izstrādāts tehnoloģisks risinājums, ar kura palīdzību iespējams risināt sabiedrībā aktuālu problēmu - informācijas nepietiekamību par bērnu skolas gaitām. e-klase palīdz vecākiem nekavējoties uzzināt par savu bērnu sekmēm, kavējumiem, piezīmēm, kā arī saņemt skolas paziņojumus. Šī sistēma dod vecākiem daudz kvalitatīvāku informācijas piegādi, nekā līdz šim. Būtībā e-klase ir žurnāla elektroniska versija ar ļoti daudz priekšrocībām:

   vecāki nekavējoties saņem informāciju īsziņas veidā par savu bērnu gaitām skolā (atzīmes, kavējumi, dažādi ziņojumi utt.)

   skolotājiem mazāk laika jāvelta dažādu atskaišu, izrakstu un vērtējumu veidošanai.

Šī projekta ietvaros skolai būs iespēja būtiski paaugstināt savu darba efektivitāti, izmantojot priekšrocības, ko sniedz elektroniskā datu apstrāde, analīze un automatizācijas rīki. Ar e-klases palīdzību skola varēs ne tikai automātiski sagatavot atskaites un sekmju izrakstus, bet arī kvalitatīvi sekot līdz katra skolēna personīgajai attīstībai, iegūstot daudz plašāku skatījumu par viņu rezultātiem. Pētot katra skolēna sekmju dinamiku, pedagogiem būs iespēja savlaicīgi konstatēt negatīvās tendences un iespēju robežās, ietekmēt šos procesus (www.e-klase.lv).

Liepājas Katoļu pamatskolā 2005./2006. m.g. I semestrī projektu uzsāka 5. klase, 6. klase un 7.b klase, bet ar II pusgadu projektā iesaistīsies 7.a klase, 8. klase, kā arī 9. klase. 2005. gada 19. decembrī skolā notika vecāku kopsapulce par projektu „e-klase” – vecāki izteica savus viedokļus:

Saņemu visu interesējošo informāciju, arī tad, ja dienasgrāmatā nav ieraksta. Patīkami saņemt arī ziņas par bērna darbu stundās; arī tad, ja nav aizrādījumu, bet tikai uzslavas.

Esmu ļoti apmierināta ar šo informācijas piegādi. Daudz labāk spēju izsekot skolas gaitām, mācībām, uzvedībai.

Īsi, kodolīgi, ātri, detalizēti, aktuāli.

Saņemu ne tikai atzīmju izrakstus, bet arī informāciju par to, kas vajadzīgs uz svētkiem.

Ļoti palīdz vecākiem, kas strādā un ir ļoti aizņemti. Nav jāuztraucas, ka bērns vai vecāki palaidīs garām.

Dina Vičiule