Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Apustulis Pēteris – cilvēku zvejnieks
17.05.2006 pl. 18:04

Turpinot iesākto tematu par apustuliskās misijas nozīmi, Svētais tēvs audiences dalībnieku uzmanību vērsa uz atsevišķu apustuļu personību.

Šoreiz pāvests plaši runāja par apustuli Pēteri, kura vārds Jaunajā Derībā pieminēts 154 reizes. Viņš tiek saukts vārdā Pétros – „klints”. Egzegēti apstiprina, ka 9 reizes Jēzus viņu sauca par Kefa. Sīmaņa vārds Svētajos Rakstos ir pieminēts 75 reizes. Sīmanis, bar-Jonajeb Jonas dēls, piedzima Betsaidā, pilsētā, kas atradās Galilejas ezera krastā. Par savu dzimto pilsētu to sauca arī Filips un, bez šaubām, viņa brālis Andrejs. Šajā apvidū ļaudis runāja dialektā un tas bija jaušams arī Sīmaņa runā. Svētie Raksti liecina, ka Sīmanis un Andrejs bija zvejnieki. Kopā ar Zebedeja dēliem Jēkabu un Jāni viņi katru dienu devās zvejā, kas abām ģimenēm deva ekonomisko drošību.

Turpinot katehēzi, pāvests skaidroja, ka Sīmanis bija jūds, kas dziļi ticēja Dieva klātbūtnei savas tautas vēsturē. Sīmanis bija precējies. Viņa sievasmāte, kuru Jēzus izdziedināja, dzīvoja Kafarnaumā. Nesen veiktie arheoloģiskie izrakumi liecina, ka tur ir atradusies māja. Uz sienām ir redzami uzraksti, kas liecina, ka tajā dzīvoja Pēteris.

Evaņģēliji skaidro, ka Pēteris bija viens no pirmajiem četriem Jēzus mācekļiem, kuriem mazliet vēlāk pievienojās vēl viens māceklis, vārdā Levi. Viņš bija muitnieks. Kad Jēzus sapulcināja ap sevi divpadsmit mācekļus, viņi saprata, ka Viņš nāca, lai apvienotu Izraēļa tautu, kas simboliski tika izteikts ar skaitli 12. Tas bija Izraēļa cilšu skaits.

Evaņģēlijos Sīmanis atklājas kā strauja un nesavaldīta rakstura cilvēks. Viņš bija gatavs savu pārliecību aizstāvēt pat ar spēku. Soli pa solim Evanģēliji seko viņa garīgās izaugsmes ceļā. Sākuma punkts ir Jēzus aicinājums. Tas notika vienā no darba dienām, kurā Pēteris veica savus zvejnieka pienākumus. Jēzus sludināja Genezaretes ezera krastā un ļaužu pūlis Viņu klausījās. Milzīgais cilvēku skaits, bez šaubām, traucēja. Mācītājs ieraudzīja divas krastam pietauvotās laivas, kurās no zvejas atgriezušies zvejnieki skaloja tīklus. Viņš iekāpa Sīmaņa laivā. Sēžot šajā improvizētajā katedrā, Jēzus turpināja sludināt Labo vēsti. Kad pabeidza runāt, Viņš teica Sīmanim: „Dodies dziļāk un izmet savus tīklus zvejai”. Sīmanis atbildēja: „Mācītāj, visu nakti mēs strādājām, bet nekā nesazvejojām; tomēr Tavā vārdā es izmetīšu tīklu” – teica Benedikts XVI.

Pāvests skaidroja, ka, redzot šo brīnumaino zveju, Sīmanis krita pie Jēzus kājām, sacīdams: „Aizej no manis, Kungs, jo es esmu grēcīgs cilvēks!” Jēzus sacīja Sīmanim: „Nebaidies! No šī laika tu zvejosi cilvēkus”. Šajā brīdī vienkāršais Galilejas zvejnieks sāk savu neparasto dzīves piedzīvojumu, sāk īstenot savas sirds sapni. Viņš atzīst savus limitus, taču tic tam, kas viņu aicināja. Sīmanis saka ‘jā’ un kļūst par Jēzus mācekli.

Katehēzi par apustuļa Pētera cilvēcisko un ticības brieduma ceļu Benedikts XVI atkārtoja franču, angļu, vācu, spāņu un portugāļu valodās. Apsveicis svētceļniekus no Slovēnijas, Čehijas, Slovākijas un Lietuvas, pāvests uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, aicinot bieži skaitīt rožukroni. Šī mariāniskā lūgšana palīdzēs ikvienam no mums augt ticībā un mīlestībā – teica Benedikts XVI.