Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

18.11.2007 - XXXIII svētdiena

Lasījums no pravieša Malahija grāmatas (Mal 3, 19-20a)

"Lūk, tuvojas diena, degoša kā uguns ceplis; un visi lepnie un ļauna darītāji būs salmi, un viņus sadedzinās atnākošā diena, saka debespulku Kungs, un neatstās no viņiem ne sakni, ne zaru.

Un jums, kas bīstaties mana vārda, uzausīs taisnības saule un dziedinājums tās staru kūļos." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 98 (97)

Refrēns: Pasauli Dievs tiesās taisnīgi. 

Dziediet Kungam, cītarai skanot,
skanot cītarai un dziesmu vārdiem;
stabulēm skanot un raga balsij,
līksmojiet Kunga Karaļa priekšā! R. 

Lai šalc jūra un viss, kas to piepilda,
pasaule un tie, kas to apdzīvo!
Upes lai plaukšķina rokām,
reizē lai līksmojas kalni

Kunga vaiga priekšā,
jo Viņš nāk, lai tiesātu zemi.
Pasauli Viņš tiesās pēc taisnības
un tautas — pēc patiesības. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules tesalonīkiešiem (2 Tes 3, 7-12)

Brāļi, jūs paši zināt, kādā veidā jāseko mums. Mēs taču nejaucām kārtību jūsu vidū un neviena maizi par velti neēdām, bet gan dienu un nakti smagi strādājām un pūlējāmies, lai nevienu no jums neapgrūtinātu; un ne tāpēc, ka mums uz to nebūtu bijušas tiesības, bet gan lai mēs paši jums rādītu priekšzīmi mūsu atdarināšanai.

Un mēs, pie jums būdami, jums devām šādu pavēli: "Kas negrib strādāt, tas lai neēd!" Jo mēs dzirdējām, ka daži starp jums dzīvo nekārtīgi, neko nestrādā, bet ir aizņemti ar tukšībām.

Tāpēc tiem, kas tādi ir, mēs pavēlam un pamudinām Kungā Jēzū Kristū, lai viņi ēstu savu maizi, mierīgi strādādami. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Skatieties un paceliet savu galvu, jo jūsu pestīšana tuvojas.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 21, 5-19)

Tajā laikā, kad daži runāja par svētnīcu, ka tā esot izgreznota ar skaistiem akmeņiem un dāvanām, Jēzus sacīja: "Nāks dienas, kad no tā, ko jūs redzat, nepaliks pāri ne akmens uz akmens, kas netiktu nopostīts." Bet tie Viņam jautāja, sacīdami: "Mācītāj, kad tas notiks? Un kāda zīme būs, kad tas sāks izpildīties?"

Viņš atbildēja: "Pielūkojiet, lai jūs netiktu pievilti, jo daudzi nāks manā vārdā, sacīdami: "Es esmu" un "Laiks ir pienācis." Tāpēc nesekojiet viņiem! Bet, kad dzirdēsiet par kariem un nemieriem, nebīstieties, jo tam iepriekš jānotiek, tomēr tūlīt beigas nebūs."

Un Viņš tiem sacīja: "Tauta sacelsies pret tautu, un valsts — pret valsti. Un būs stipras zemestrīces un vietām bads un mēris, un šausmīgas parādības, un lielas zīmes pie debesīm. Bet pirms visa tā viņi pacels pret jums savas rokas un jūs vajās, nododot jūs sinagogām un cietumiem. Un jūs mana vārda dēļ tiksiet vilkti ķēniņu un pārvaldnieku priekšā. Bet tas notiks, lai jūs varētu dot liecību. Tāpēc apņemieties savā sirdī, ka jūs iepriekš nedomāsiet, kādā veidā atbildēsiet. Jo es jums došu valodu un gudrību, kurai visi jūsu pretinieki nespēs runāt pretī, nedz iebilst.

Bet jūs nodos pat vecāki un brāļi, un radinieki, un draugi un dažus no jums nonāvēs. Un mana vārda dēļ visi jūs ienīdīs. Tomēr pat mats nepazudīs no jūsu galvas. Savā pacietībā jūs iemantosiet savu dvēseli. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv