Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Lielās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi Liepājas diecēzē 2021
29.03.2021 pl. 13:01
Dievkalpojumu laiki Liepājas diecēzes katoliskajās draudzēs Lielajā nedēļā un Kristus Augšāmcelšanās svētkos.

Ņemot vērā, ka valstī turpina pastāvet epidemioloģiskie ierobežojumi, Latvijas Bīskapu konefrence svētku laikā aicina ievērot norādījumus dalībai svētku dievkalpojumos: 2 m distance, roku dezinfekcija, mutes un degunu aizsegi, kas ticīgajiem un kalpotājiem jālieto visu dievkalpojuma laiku. Katrā dievkalpojumā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā dievnama telpu platība un infrastruktūra (vairākas ieejas un izejas no telpām, labierīcības); vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpas. Apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties baznīcā dievkalpojuma laikā.

Reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu var uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 20.00, izņemot Lieldienu vigīliju (naktī no 3. aprīļa uz 4. aprīli), kad darbu atļauts beigt ne vēlāk kā līdz plkst. 01.00.

Dažas draudzes svētku dievkalpojumus translēs arī interneta tiešraidēs. Vairāk par to šeit: Dievkalpojumu tiešraides.

Atbalstīt savu draudzi, garīdzniekus, kas tajā kalpo ar ziedojumu joprojām var arī ar pārskaitījumu draudzes kontā. Liepājas diecēzes draudžu kontus atradīsiet šeit: Draudžu konti ziedojumiem.

 

Aizputes Kristus Karaļa baznīca

1. aprīlis – Lielā Ceturtdiena (Zaļā ceturtdiena)

18.00 - Kunga pēdējo vakariņu Svētā Mise

2. aprīlis – Lielā Piektdiena

18.00 - Kunga ciešanu dievkalpojums

3. aprīlis – Lielā Sestdiena (Klusā setsdiena)

12.00 - Lieldienu ēdiena svētīšana
18.00 - Lieldienu Vigīlija

4. aprīlis – Lieldienas

8.00 - Sv. Mise

5. aprīlis - Otrās Lieldienas

10.00 - Sv. Mise

Alsungas sv. Miķeļa baznīca

1. aprīlis – Lielā Ceturtdiena

18.00 - Kunga pēdējo vakariņu Svētā Mise

2. aprīlis – Lielā Piektdiena

15.00 Kunga ciešanu dievkalpojums.

3. aprīlis – Lielā Sestdiena

20.00 - Vigīlijas Sv. Mise (pēc Sv. Mises Lieldienu maltītes svētīšana)

4. aprīlis – Lieldienas

08.00 - Sv. Mise (pēc Sv. Mises Lieldienu maltītes svētīšana)

5. aprīlis – II Lieldienas

18.00 - Sv. Mise

Bārtas Kristus Augšāmcelšanās baznīca

4. aprīlis – Lieldienas

12.00 - Sv. Mise

Brocēnu draudzē

4. aprīlis – Liedienas

 9.00 - Sv. Mise

Ezeres Kristus Karaļa draudze

4. aprīlis – Lieldienas

14.00 - Sv. Mise

Grobiņas Sv. Brigitas baznīca
Celtnieku iela 33, Grobiņa

3. aprīlis - Lielā Sestdiena 

17:00 - Svētā Mise

 Gudenieku sv. Jāņa Kristītāja baznīca

4. aprīlis – Lieldienas

11.00 - Sv. Mise (pēc Sv. Mises Lieldienu maltītes svētīšana)

 Jūrkalnes sv. Jāzepa baznīca

4. aprīlis – Lieldienas

13.00 - Sv. Mise (pēc Sv. Mises Lieldienu maltītes svētīšana)

Kalnu sv. Agates baznīca

4. aprīlis – Lieldienas

14.00 - Vigīlijas Sv. Mise

Kalētu misiju punkts

21. aprīlis – Lieldienas

11.00 - Sv. Mise

Kandavas Gvadelupes Dievmātes baznīca

2. aprīlis - Lielā Piektdiena

11:00 - Krustaceļš katoļu baznīcā

3. aprīlis - Lielā Sestdiena

17:00 - Kristus augšāmcelšanās vigīlijas Sv. Mise

4. aprīlis - Kristus augšāmcelšanās svētki

15:00 - Sv. Mise

Kolkas Dievmātes - Jūras Zvaigznes baznīca

2. aprīlis – Lielā Piektdiena

15.00 - Kunga ciešanu dievkalpojums

4. aprīlis – Lieldienas

15.00 - Sv. Mise

Kuldīgas Svētās Trīsvienības baznīca

1. aprīlis – Lielā Ceturtdiena

18.00 - Kunga pēdējo vakariņu Svētā Mise

2. aprīlis – Lielā Piektdiena

17.00 - Kunga ciešanu dievkalpojums 

3. aprīlis – Lielā Sestdiena

20.00 - Vigīlijas Sv. Mise

4. aprīlis – Lieldienas

11.00 - Sv. Mise

5. aprīlis – II Lieldienas

11.00 - Sv. Mise

Dievkalpojumu tiešraides:  Youtube.com/Kuldīgas Dievmātes sanktuārijs

Lēnu Sv. Trīsvienības baznīca

3. aprīlis – Lielā Sestdiena

17:00 - Lieldienu vigīlijas Sv. Mise

Liepājas Māras baznīca
Koku ielā 7

1. aprīlis – Lielā Ceturtdiena

18:00 - Kunga pēdējo vakariņu Svētā Mise

2. aprīlis – Lielā Piektdiena

15:00 - Kunga ciešanu dievkalpojums

3. aprīlis – Lielā Sestdiena

18:00 - Vigīlijas Sv. Mise

4. aprīlis - Lieldienas

09:00 - Sv. Mise (pēc Sv. Mises Lieldienu maltītes svētīšana) 

Liepājas sv. Dominika baznīca
Jelgavas ielā 17

1. aprīlis – Lielā Ceturtdiena

18:30 - Kunga pēdējo vakariņu Svētā Mise

2. aprīlis – Lielā Piektdiena

18:30 - Kunga ciešanu liturģija 

3. aprīlis – Lielā Sestdiena

18:30 - Lieldienu vigīlijas liturģija

4. aprīlis - Lieldienas

10:00 - Sv. Mise (krievu val.)
12:00 - Sv. Mise (latviešu val.)

Liepājas sv. Jāzepa katedrāle
Rakstvežu ielā 13

1. aprīlis - Lielā Ceturtdiena (Zaļā ceturtdiena)

10.00 - Hrizmas svētīšanas Svētā Mise. Piedalās diecēzes priesteri.
18.00 - Kunga pēdējo vakariņu Sv. Mise

2. aprīlis - Lielā Piektdiena

14.00 - Krustaceļš
15.00 - Kunga ciešanu dievkalpojums

3. aprīlis - Lielā Sestdiena (Klusā sestdiena)

15.00 - Krustaceļš lietuviešu valodā
18.00 - Lieldienu vigīlijas Sv.Mise ar uguns un ūdens svētīšanu
Lieldienu produktu svētīšana 9.00, 12.00, 14.45 un pēc Vigīlijas Sv.Mises

4. aprīlis - Kristus augšāmcelšanās svētki

  8.00 - Kunga augšāmcelšanās Svētā Mise
11.00 - Sv.Mise 
16.00 - Sv.Mise

5. aprīlis - II Lieldienas

Sv. Mise 9.00; 11.00; 16.00

Dievkalpojumu tiešraides:  Youtube.com/katedrale lv

 

Lutriņu Svētā Gara draudze

4. aprīlis – Lieldienās

17.00 - Sv. Mise

Pāvilostas Svētā Gara baznīca

4. aprīlis – Lielā Piektdiena

14.00 - Sv. Mise

Rojas sv. apustuļa Andreja baznīca

4. aprīlis – Lieldienas

9:00 - Sv. Mise

Saldus Sv.Pētera un Pāvila baznīca
J.Rozentāla ielā 16

18. aprīlis – Lielā Ceturtdiena

18.00 - Kunga pēdējo vakariņu Svētā Mise

2. aprīlis – Lielā Piektdiena

11.00 - Krustaceļš
12.00 - Kunga ciešanu dievkalpojums

3. aprīlis – Lielā Sestdiena

18.00 - Lieldienu vigīlijas Sv. Mise 

4. aprīlis – Lieldienas

11.00 - Sv. Mise

5. aprīlis – II Lieldienas

09.00 - Sv. Mise

Silaiņu draudze

5. aprīlis – II Lieldienas

14.00 - Sv. Mise

Talsu Vissv. Jaunavas Marijas baznīca
Ruģēna ielā 6

1. aprīlis - Lielā Ceturtdiena (Zaļā ceturtdiena)

18:00 - Kunga pēdējo vakariņu Sv. Mise

2. aprīlis – Lielā Piektdiena

15:00 - Kunga ciešanu dievkalpojums ar Krusta pagodināšanu 

3. aprīlis – Lielā Sestdiena (Klusā sestdiena)

19:00 - Lieldienu Vigīlija ar Euharistisko procesiju

4. aprīlis - Lieldienas

11:00 - Sv. Mise

5. aprīlis - II Lieldienas

11:00 - Sv. Mise

Ugāles sv. Monikas baznīca

4. aprīlis – Lieldienas

15.00 - Sv. Mise 

 Vaiņodes Sv.Krusta baznīca

3. aprīlis – Lielā Sestdiena

19:00 Lieldienu vigīlijas Sv. Mise

Vecpils sv. Laurencija baznīca

4. aprīlis – Lieldienas

11.00 - Sv. Mise

Ventspils Sv. Krusta draudze

1. aprīlis – Lielā Ceturtdiena

18.00 - Kunga pēdējo vakariņu Svētā Mise. Adorācija līdz pl. 22.00

2. aprīlis – Lielā Piektdiena

15.00 - Kunga ciešanu dievkalpojums
16.00 - Krustaceļš
Baznīca atvērta no 10.00 līdz 20.00

3. aprīlis – Lielā Sestdiena

Baznīca atvērta no 10.00
Grēksūdze, ēdienu pasvētīšana
20.00 - Lieldienu vigīlijas Sv. Mise 

4. aprīlis – Lieldienas

 8.00 - Rezurekcija
 9.30 - Sv. Mise poļu val.
11.00 - Sv. Mise

5. aprīlis – II Lieldienas

  9.00 - Sv. Mise (poļu val.)
11.00 - Sv. Mise

Dievkalpojumu tiešraide:  Facebook/Ventspils sv. Krusta Romas katoļu draudze