Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Latvijā
Pasaulē

Bīskapu konference izdevusi dekrētus par lektoru, akolītu, katehētu kalpošanu

Latvijas Bīskapu konference ir izdevusi divus dekrētus, saskaņā ar kuriem nosaka vairākus kritērijus, kādi ir nepieciešami, lai saņemtu lektora un akolīta svētības, kā arī sāktu katehēta kalpošanu. Kritēriji ir sagatavoti, ņemot vērā atbilstošus Vatikāna izdotus dokumentus.

Francisks no Kipras adresē vēstījumu Baznīcai visā Eiropā

Vizītes Kiprā pirmās dienas pēcpusdienā pāvests Nikosijas Žēlastību Dievmātes maronītu katedrālē tikās ar bīskapiem, priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem, diakoniem, katehētiem, asociāciju un Kipras ekleziālo kustību pārstāvjiem.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Garīgā semināra rektora vēstule

Kristus Karaļa svētku ievietošana liturģiskā kalendāra beigās ir saistīta ar biblisko laika izpratni un vienlaikus atspoguļo liturģiskā gada nozīmi, kas it kā atveido pestīšanas vēstures svarīgākos notikumus.

Miris pēdējais Tibirīnas trapistu mūks

Saņemta ziņa no Rabatas arhidiecēzes un Mideltas klostera Marokā par 97 gadus vecā Tibirīnas trapistu mūka aiziešanu mūžībā. Brālis Žans Pjērs Šūmahers bija viens no diviem mūkiem, kuram 1996. gadā izdevās palikt dzīvam.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Kurzemē
Vatikānā

Rorātmise - īpašā Adventa zīme

Decembrī ceļojot pa Centrāleiropu vai Austrumeiropu, mūs nepārsteigs svētku rotājumi un Ziemassvētku tirdziņi. Taču acīm nepamanīts, iespējams, paliks tas, ka vēl pirms ielas kļūst pārpildītas un pārdevēji atver savus mazos veikalus, vietējās katoļu baznīcas atvērs durvis un draudzes locekļi pulcēsies uz Rorātmisi, šo skaisto Adventa tradīcīju, kuru kopjam arī Latvijā.

Francisks lūdzas par migrantiem, kuri mirst pie mūsu robežām

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests pievērsās Lamanša jūras šaurumā bojā gājušo un uz Baltkrievijas un Polijas robežas iesprostoto migrantu liktenim, kā arī tiem, kuri mēģina šķērsot Vidusjūru.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Ezeres katoļu draudze ar ELFLA atbalstu noslēdz baznīcas labiekārtošanu

Tagadējās baznīcas ēka tika iegādāta 2012. gadā, taču bija nepieciešams laiks un līdzekļi, un, pats galvenais, cilvēku vēlme no sirds darboties, lai nonāktu līdz skaistam rezultātam. Jaunā lūgšanu nama telpas bijām izremontējuši, bet ēkas fasādei un teritorijas labiekārtošanai pietrūka līdzekļu.

Lūgšana uztur degošu mūsu sirds lāpu

Pirmajā Adventa svētdienā, 28. novembrī, uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis”, pāvests aicināja mūs būt nomodā un pastāvēt lūgšanā, lai tādējādi mūsu dvēsele pamostos no miega un mēs fokusētos uz to, kas dzīvē ir vissvarīgākais.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Jaunākais no citām sadaļām

Advents: Vārds kļuva par Miesu, kad laiks bija piepildījies

"Bet Dievs, laikam piepildoties, sūtīja savu Dēlu." (Gal 4, 4)
Iedomājies, ka Dievs ļāva paiet četriem gadu tūkstošiem pēc Ādama pārkāpuma, līdz sūtīja savu Dēlu virs zemes pasaules atpestīšanai. Bet tajā laikā, ak, kāda fatāla tumsa valdīja pār zemi! Patiesais Dievs nebija ne pazīstams, ne arī pielūgts nekur, kā vien kādā mazā pasaules nostūrī. Visur valdīja elkdievība: velni, zvēri un akmeņi tika pielūgti kā dievi.

Lasīt tālāk

Sinodālais ceļš

Jau ilgāku laiku, tie, kuri uzmanīgi seko līdzi Baznīcas dzīvei, ir dzirdējuši šo vārdu savienojumu. Tas ir izskanējis gan pozitīvā, gan arī negatīvā nozīmē.

Lasīt tālāk

Advents: Dieva labestība Atpestīšanas darbā

“Un iemiesojies caur Svēto Garu ... un tapis cilvēks” (no Nīkajas-Konstantinopoles ticības apliecības)

Iedomājies, ka Dievs, radīja pirmo cilvēku tā, lai tas varētu Viņam kalpot un mīlēt Viņu šajā dzīvē un valdītu mūžīgi ar Viņu kopā Paradīzē, šim nolūkam apdāvinājis to ar gudrību un žēlastību. Taču nepateicīgais cilvēks sacēlās pret Dievu, atsacīdamies no paklausības Viņam, kuru bija parādā, vadoties pēc taisnības un pateicības.

Lasīt tālāk