Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Latvijā
Pasaulē

Diakona svētības saņēmis kapucīnu brālis Jānis Savickis

3. novembrī kapucīnu brālis Jānis Savickis OFMCap Svētās Mises laikā Rīgas Svētā Alberta baznīcā saņēma diakona svētības. Dievkalpojumā, kuru celebrēja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, piedalījās ne tikai brāļi no Rīgas un Olaines kopienas, brāļi priesterībā un ticīgā tauta, bet arī Mazāko brāļu kapucīnu ordeņa pārstāvji no Varšavas provinces.

Pāvests Francisks sarunājas ar Baltijas valstu jezuītiem

Itālijas jezuītu žurnāls “La Civilta’ Cattolica” iepazīstina ar pāvesta Franciska un Baltijas valstu jezuītu sarunu Svētā tēva vizītes laikā tiekoties Viļņas Apustuliskajā nunciatūrā.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Liepājas diecēzē Kuldīgas Dievmāti turpmāk godinās kā Dzīvības Māti

6. oktobrī plkst. 12.00 Kuldīgas Sv.Trīsvienības katoļu draudzes baznīcā notiks Sv. Mise, kuras laikā tiks kronēts Jēzus Bērns Dievmātes statujā, kā arī šī vieta tiks izsludināta par diecēzes svētvietu. Kroni 24. septembrī savas apustuliskās vizitācijas laikā pasvētīja pāvests Francisks.

Teksasas diecēzes publiskos garīdznieku vārdus, kuri tiek apsūdzēti seksuālās izmantošanas lietās

Lai panāktu lielāku caurspīdīgumu, 15 katoļu diecēzes Teksasā nodos atklātībai to garīdznieku vārdus, kuri apsūdzēti seksuālās izmantošanas lietās, tā pausts Teksasas katoļu bīskapu konferences paziņojumā, kas laists klajā 10. oktobrī Ostinā.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Kurzemē
Vatikānā

Pateiksimies un lūgsim par Latviju!

18. novembrī, kad svinēsim Latvijas proklamēšanas 100. gadadienu, Liepājas sv. Annas Evaņģēliski luteriskā baznīcā plkst. 11.00 notiks ekumēnisks dievkalpojums, uz kuru aicināti visi liepājnieki un pilsētas viesi, lai kopīgi pateiktos un lūgtu Dievu par Latviju.

Pāvests aicina izplatīt Euharistisko kultūru

Sestdien pāvests pieņēma audiencē Pontifikālās Starptautisko Euharistisko kongresu komitejas plenārasamblejas dalībniekus. Viņi tikās, lai sagatavotos 2020. gada septembrī paredzētajam Euharistiskajam kongresam, kas notiks Budapeštā.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

"Autoritāte un cieņa" kristīgā skatījumā

Liepājas pilsētas dome, kopā ar Reliģisko lietu komisiju 22. oktobrī rīkoja kristīgo konferenci „Autoritāte un cieņa” kristīgā skatījumā.

Mūsu bagātības mēraukla ir spēja dot

Trešdienas, 7. oktobra, katehēzē pāvests turpināja skaidrot 10 Dieva baušļus. Šoreiz viņš pievērsās 7. bauslim "Tev nebūs zagt". Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos vispārējās audiences dalībniekus, Francisks uzsvēra, ka mēs dzīvojam, lai mīlētu, nevis iegūtu mantu.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Jaunākais no citām sadaļām

Viens jautājums, kas attiecībās novērš lielāko daļu cīņu

"Un ja nu man nav taisnība?"
Šī šokējošā doma iešāvās man prātā, kad es izmisusi biju nokritusi ceļos lūgšanā. Mans vīrs bija izskrējis pa durvīm, un mūsu cīņai nebija rasts nekāds risinājums.

Lasīt tālāk

Pr. Renārs Birkovs: Šīsdienas svētki ir ģimenes svētki plašākā nozīmē

Priestera komentārs Visu svēto dienas svētkiem (01.11.2018)

Šīsdienas svētki mums atgādina svētuma nozīmi. Nav tā, ka šodien parunājam par svētumu, par svētajiem un par mūsu aicinājumu iet šo svētuma ceļu, bet jau turpmākajās dienās un visu pārējo gadu šī tēma no dienas kārtības drīkst pazust. Svētums nav tikai skaisti vārdi vai skaļa iestāšanās par vērtībām, lai arī svētums to iekļauj, – ir runa par visu dzīvi, par darbiem, sirdsapziņu, labu kristieša piemēru gan publiski redzamajā telpā, gan privātajā dzīvē.

Lasīt tālāk

Drosmes dāvana

Šī dāvana pilnveido kardinālo drosmes tikumu. Kardinālais drosmes tikums ļauj uzņemties un panest grūtības, lai sasniegtu kādu labumu Dieva dēļ, tā ka cilvēks neļaujas bailēm, pat nāves priekšā, un nepadodas pārgalvībai un vieglprātībai, tiecoties pēc prātīga labuma.

Lasīt tālāk