Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Latvijā
Pasaulē

Karmela garīguma tīmekļa lapai jauns vizuālais tēls

Ir pagājusi jau nedēļa kopš Karmela garīguma interneta vietne www.karmel.lv ir ieguvusi jaunu vizuālo tēlu. Karmela kopiena ir priecīga prezentēt to visiem saviem sekotājiem un ikvienam kurš aktīvi iesaistās un seko līdzi Karmela aktualitātēm Latvijā.

Iznāk grāmata par priesterisko celibātu

Emeritētais pāvests Benedikts XVI un Dievišķā Kulta un Sakramentu disciplīnas kongregācijas prefekts, kardināls Roberts Sara kavējas debatēs par celibātu un iespēju ordinēt precētus vīriešus. Katrs no viņiem savu nostāju un pamatojumu ir izklāstījis atsevišķā tekstā. Tie ir iekļauti grāmatā, kas 15. janvārī tiks izdota Francijā.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Vatikānā akreditējusies jaunā vēstniece pie Svētā Krēsla

Pāvests Francisks pieņēma Seišelu salu, Mali, Andoras, Kenijas, Latvijas un Nigēras pilnvaroto vēstnieku pie Svētā Krēsla akreditācijas vēstules. Latvijas pilnvarotā vēstniece pie Svētā Krēsla ir Elita Kuzmas kundze.

Iznācis Pontifikālās Bībeles komisijas dokuments "Kas ir cilvēks?"

“Kas ir cilvēks?” Dokumentu ar šādu nosaukumu ir izdevusi Pontifikālā Bībeles komisija. Tā ir atbildējusi uz pāvesta Franciska aicinājumu dāvāt Baznīcai un pasaulei gaismas un cerības vēsti, pamatojoties uz Bībeles ekzeģēzes atjaunotām studijām.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Kurzemē
Vatikānā

Priesteris Sergejs Dominiks Ivanovs OP ieguvis doktora grādu teoloģijā

Gadu mija dominikāņu tēvam Sergejam Dominikam Ivanovam no Liepājas sv. Dominika klostera izvērtās ļoti saspringta. 2019. gada 10. decembrī viņš kārtoja pēdējos eksāmenus un tika pielaists pie promocijas darba aizstāvēšanas, bet 2020. gada 9. janvārī aizstāvēja doktordarbu.

Būt brīviem, paklausot Dievam

Paļaušanās uz Dieva Vārdu var palīdzēt uzvarēt elkdievību, augstprātību un pārspīlētu drošību par sevi. Pirmdienas, 20. janvāra, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests atgādināja, ka būt "labam kristietim" nozīmē klausīties, ko Kungs saka par taisnīgumu, tuvākmīlestību, piedošanu, žēlsirdību.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Uzņemt Kristu savās mājās

Mazais Betlēmes mājoklis simbolizē Baznīcu, kura sevī uzņem visas zemes tautas un saņem šo tautu dāvanas, kas izsaka Bērna identitāti - zeltu, jo Viņš ir Karalis, vīraku, jo Viņš ir Dievs un mirres, jo Viņš ir Cilvēks.

Pāvests: Mēs joprojām esam grēcinieki, bet vairs neesam vergi

"Ja visās reliģijās cilvēks ir tas, kas kaut ko upurē un ziedo Dievam, tad Jēzus gadījumā tas ir Dievs, kurš dāvā savu Dēlu cilvēces pestīšanai. Parastā liturģiskā laika otrās svētdienas lasījumi norāda uz Dieva Vārdu, kas ir tapis miesa un dzīvojis mūsu vidū.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Jaunākais no citām sadaļām

Garīgā dzīve un ikdiena: Marta un Marija

Dosimies pie Martas un Marijas Lūkasa evaņģēlijā, lai dziļāk izprastu mūsu garīgo dzīvi, kas ik dienas norisinās mūsu sirdī. Tur, kur mēs pavadām visvairāk laika un patērējam visvairāk enerģijas. Starp vienkāršām nodarbēm, lietām, kuras mūs aizrauj, kuras mīlam, pēc kurām ilgojamies, bet arī starp tām, kas mūs nomāc, mums nepatīk, no kurām bēgam. Tā visa vidū – ikdienas putekļos – pulsē mūsu garīgā dzīve.

Lasīt tālāk

Kas ir tikums?

Jau esam apskatījuši Svētā Gara dāvanas, augļus, esam rakstījuši par kristību Svētajā Garā. Paturam cerību, ka tas ir kalpojis lasītāju ticības padziļināšanai un garīgās dzīves izaugsmei. Turpinājumā centīsimies aplūkot jaunu sadaļu ticības mācībā – tikumus.

Lasīt tālāk

Baznīca svin: Kunga Parādīšanās svētki jeb Zvaigznes diena

Priestera komentārs (06.01.2020)

Uzticīgs cilvēks ir svētīts un laimīgs cilvēks. Tāds varētu būt šīsdienas lielo un skaisto svētku vēstījums. Uzticību var salīdzināt ar Austrumu gudro ceļu pie Jēzus – viņi uzticīgi ļāva zvaigznei tos vadīt un tāpēc nonāca galamērķī.

Lasīt tālāk