Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Latvijā
Pasaulē

Aicina doties uz Tezē tikšanos Bāzelē

Vēl līdz 1. decembrim jaunieši no 15 gadu vecuma var pieteikties braucienam uz Tezē kopienas rīkoto Eiropas jauniešu tikšanos. Šogad jauno gadu Tezē garā jaunieši sagaidīs Bāzelē, Šveicē. Tikšanās notiks no šī gada 28. decembra līdz 2018. gada 1. janvārim.

Lūgšanu vieta Londonas sirdī

Arvien no jauna pavisam negaidīti iespējams atklāt vietas, kurās var gūt stiprinājumu ticībai un no jauna apzināties spēku, kas izriet no mūsu piederības Baznīcai.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Latvijas Bīskapu konference apstiprina lūgšanas "Dieva žēlsirdības kronītis" oficiālo tulkojumu

Tā kā līdz šim nebija vienota tulkojuma lūgšanai "Dieva žēlsirdības kronītis" un tam bija radušies dažādi papildinājumi, kas nesaskan ar sv. Faustīnei atklāsmē dotajiem norādījumiem, bija nepieciešams atjaunot autentisko lūgšanas formu un vienoties par tulkojumu.

Noslēdzies Reformācijas atceres gads

31. oktobrī ir noslēdzies Reformācijas atceres gads. Šai sakarā Pasaules Luterāņu federācija un Pontifikālā Kristiešu vienotības veicināšanas padome ir izdevušas kopīgu paziņojumu, kurā pateicas par garīgajām un teoloģiskajām dāvanām, kas saņemtas šai laikā.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Kurzemē
Vatikānā

Liturģiskās mūzikas darbnīcas Liepājā. Praktiskā liturģija.

Vasarā daudzi interesenti – ērģelnieki, diriģenti – piedalījās RARZI rīkotajā Mazajā liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijā. Rudenī Latgales diecēze rīko ērģelnieku semināru Aglonā. Savukārt Liepājā, turpinot šo iesākto rūpi par Baznīcas mūziku, Svētā Dominika klosteris ceturto gadu piedāvā liturģiskās mūzikas darbnīcu nedēļas nogales,

Dieva valstības parādīšanos nevar panākt ar šovu un reklamēšanos

Dieva valstība nav ne izrāde, ne “karnevāls”, un tai nav vajadzīga reklāma – sacīja pāvests ceturtdienas, 16. novembra, rīta Svētās Mises homīlijā. Dieva valstība izplatās, pateicoties Svētā Gara darbībai, nevis mūsu pastorālajiem plāniem.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Konference "Zinošs, saprotošs, garīgs"

23. oktobrī no pulksten 11.00 līdz 15.00 Liepājas Latviešu biedrības namā (Rožu laukumā 5/6) notiks kristīgā konference ik vienam interesentam, vecākiem, skolotājiem un sociālajiem darbiniekiem.

Svētā Mise ir satikšanās ar Jēzu

Trešdienas, 15. novembra, vispārējās audiences laikā, turpinot pagājušajā reizē iesākto katehēžu ciklu par Euharistiju, pāvests uzsvēra, ka Svētā Mise ir lūgšana. Lai mēs labāk saskatītu Euharistijas svinību skaistumu, viņš atgādināja, ka Mise ir visbrīnišķīgākā un viscēlākā lūgšana.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Jaunākais no citām sadaļām

"Mīlēsim nevis vārdos, bet gan darbos"

Viņa svētības pāvesta Franciska vēstījums pirmajā Pasaules Trūkumcietēju dienā, kas tiks atzīmēta 2017. gada 19. novembrī.

Lasīt tālāk

Vai tava draudze ir skaista? Vai tam ir kāda nozīme?

Vai tu savu draudzes baznīcu raksturotu kā skaistu? Elpu aizraujošu? Neaizmirstamu? Vai tu vēlies, kaut tev būtu vairāk laika izpētīt tās dārgumus? Ja atbilde ir “nē”, vai tu vēlētos, lai tā būtu “jā”? Vēl svarīgāks jautājums – vai tam patiešām ir nozīme, ka tava draudzes baznīca ir skaista?

Lasīt tālāk

Visu svēto diena: gaisma dvēselēm

1. un 2. novembra vakarā kapsētās, jo īpaši katoliskajās zemēs, var skatīt iespaidīgu ainu. Dvēseļu dienas vakarā pēdējās atdusas vietas apgaismo simtiem tā saukto “dvēseļu uguntiņu”. Tas ir svinīgs noslēgums dubultajiem svētkiem, kas sākas 1. novembrī – Visu svēto dienā.

Lasīt tālāk