Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Benedikta XVI homīlija Ziemassvētku Vigīlijas Misē
26.12.2005 pl. 10:44

„Kungs man sacīja: „Tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju”. Ar šiem psalma vārdiem Baznīca sāk Ziemassvētku Vigilijas Svēto Misi, kurā svinam mūsu Pestītāja, Jēzus Kristus piedzimšanu Betlēmes stallītī. Savā laikā šis psalms tika iekļauts Jūdejas karaļu kronēšanas rituālā.

Benedikta XVI homīlija Ziemassvētku Vigīlijas Misē
Ar pacietīgu izturību jūs izglābsiet savas dzīvības
23.11.2005 pl. 12:12

Svētais Cipriāns (~200-258), Kartāgas bīskaps un moceklis

Mūsu pestīšanai mūsu Kungs un Mācītājs deva mums šo bausli: „Kas izturēs līdz galam, būs pestīts.” (Mt 10:22) … Pats fakts, ka esam kristieši, dod pamatu mūsu ticībai un mūsu cerībai. Bet, lai cerība un ticība nestu augļus, pacietīga izturība ir vajadzīga.

Ar pacietīgu izturību jūs izglābsiet savas dzīvības
Tuvojoties Jeruzalemei, Jēzus raudāja par to
17.11.2005 pl. 10:13

Origēns (ap 185 - 253), priesteris un teologs
Homīlīja par Lūkasa Evaņģēliju

Kad mūsu Kungs un Pestītājs bija netālu no Jeruzalemes, to uzlūkojis, Viņš sāka raudāt par to: „Ak, kaut saprastu arī tu šajā dienā to, kas vajadzīgs tavam mieram! Bet tagad tas ir apslēpts tavām acīm.

Tuvojoties Jeruzalemei, Jēzus raudāja par to
Svētais Gregors no Naziances (330 – 390), bīskaps, Baznīcas doktors
13.10.2005 pl. 12:21

Trešā teoloģiskā saruna

„Viņi sāka stipri uzmākties un Viņu vilināt ar daudziem jautājumiem.”

Bija laiks, kad tas cilvēks, kuru tu tagad nicini, bija pārāks par tevi; Tas, kurš tagad ir cilvēks, bija absolūti pilnīgs. Viņš bija kopš iesākuma bez jebkāda cēloņa.

Svētais Gregors no Naziances (330 – 390), bīskaps, Baznīcas doktors
Pāvests skaidro 134. psalmu
29.09.2005 pl. 11:22

Silvija Krivteža

Bībele ir liturģisko tekstu avots – teica pāvests. Apcerei piedāvātais psalms sākas ar aicinājumu slavēt Kungu. Tas attiecas uz visiem Viņa kalpiem, „kas stāv Kunga namā, mūsu Dieva pagalmos”.

Pāvests skaidro 134. psalmu
Vispārējā audience Vatikānā: 131. psalms
21.09.2005 pl. 20:15

Silvija Krivteža

Apcere par 131. psalmu bija Benedikta XVI sagatavotās katehēzes temats. Šorīt uz tikšanos ar pāvestu svētā Pētera laukumā bija ieradušies vairāk nekā desmit tūkstoši svētceļnieku no dažādām pasaules valstīm.

Vispārējā audience Vatikānā: 131. psalms
Vispārējā audience Vatikānā: 126. psalms
02.09.2005 pl. 12:23

Silvija Krivteža

31. augustā vispārējā audience notika svētā Pētera laukumā. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies 11 tūkstoši svētceļnieku no dažādām Eiropas valstīm.

Vispārējā audience Vatikānā: 126. psalms
Arhibīskaps Comastri par Dievmātes svētku nozīmi
15.08.2005 pl. 19:39

Silvija Krivteža, RadioVaticana.Org

„Kad bezvainīgā Jaunava, ko Dievs ir pasargājis no visām pirmgrēka sekām, bija piepildījusi savu zemes dzīvi, viņa ar miesu un dvēseli tika uzņemta debesu godībā, un Kungs viņu paaugstināja, darot par pasaules Karalieni, lai viņa pilnībā līdzinātos savam Dēlam, kas ir uzvarējis grēku un nāvi” – lasām Vatikāna II koncila dogmātiskajā konstitūcijā Lumen gentium.

Arhibīskaps Comastri par Dievmātes svētku nozīmi
Pāvests Benedikts XVI aplūko laulības un ģimenes tematiku (noslēgums)
26.07.2005 pl. 20:31

Pēdējā laikā pāvests Benedikts XVI vairākkārt ir runājis par ģimeni un ētiska rakstura problēmām. Masu mediji uz to reaģē ļoti dažādi, atspoguļojot dažādu ideoloģisko grupu pozīcijas.

Pāvests Benedikts XVI aplūko laulības un ģimenes tematiku (noslēgums)
Pāvests Benedikts XVI aplūko laulības un ģimenes tematiku (2.daļa)
19.07.2005 pl. 19:41

Turpināsim ieskatu pāvesta uzrunā, atklājot Romas diecēzes pastorālo sanāksmi par ģimeni. Atsevišķs temats Svētā tēva uzrunā bija veltīts bērniem.

Pāvests Benedikts XVI aplūko laulības un ģimenes tematiku (2.daļa)
Lapas:iepriekšējā123...91011nākamā