Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Jēzus Kristīšanas svētkos pāvests aicina no jauna atklāt Kristības sakramentu
09.01.2005 pl. 20:15

Jāņa Pāvila II uzruna sv. Pētera laukumā pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis”.

1. Šodien mēs svinam Jēzus kristīšanas svētkus, notikumu, ko Evaņģēlisti uzskata par Viņa mesiāniskās kalpošanas sākumu. Kristus misija, kas tika šādi uzsākta, tiks piepildīta Lieldienu noslēpumā, kurā caur savu nāvi un augšāmcelšanos Viņš atbrīvos pasauli no grēka (skat. 1,29).

2. Kristieša misija arī sākas ar Kristību. Tāpēc svarīgs jaunās evaņģelizācijas aspekts ir no jauna atklāt Kristības sakramentu caur piemērotiem pieaugušo katehēzes kursiem. Nobriedušāka savas ticības piederības sapratne ir nosacījums, lai  patiesāk un pilnīgāk piedalītos Euharistijas svinēšanā, kas ir Baznīcas dzīves kulminācija.

3. Lai Vissvētākā Marija palīdz tiem, kas ir Kristībā atdzimuši „no ūdens un Svētā Gara” padarīt savu dzīvi par pastāvīgu upuri Dievam ikdienas mīlestības baušļa pildīšanā, tā piedaloties kopīgajā priesterībā, kas ir katra kristītā pienākums.

Pēc „Kunga Eņģeļa” lūgšanas, Svētais tēvs izteica sekojošo sveicienu:
Šajā svētdienā, kad svinam Kunga kristīšanu Jordānā, mans domas kavējas pie bērniem, kas tika kristīti šī gada laikā. Es apskauju un svētīju viņus. Es arī svētīju krustvecākus un, it īpaši, kristīto vecākus, mudinot visus ar vārdiem un piemēru palīdzēt augt dievišķajai sēklai, kas ir iedēstīta Kristības sakramentā.

Pēc ZENIT materiāliem sagatavoja
LRKB Informācijas centrs