Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Katoliskās Baznīcas katehisms

Katehisma mērķis ir sniegt organisku un sintētisku katoliskās mācības izklāstu gan par ticības, gan par morāles būtiskiem un fundamentāliem elementiem Vatikāna II koncila un visas Baznīcas Tradīcijas gaismā. Tā galvenie avoti ir Svētie Raksti, svēto Baznīcas tēvu darbi, liturģija un Baznīcas maģistērijs.

Katoliskās Baznīcas katehisms