Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Garīdznieki

Viktors Stulpins
Liepājas diecēzes bīskaps
dzimis 26.09.1971.,
ordinēts 11.06.1995.,
konsekrēts 07.09.2013.

Adrese: Peldu iela 15, Liepāja, LV–3401
Mob.tālr.: (+371) 29457320
E-pasts: prviktors@inbox.lv, liepajask@gmail.com

Vilhelms Lapelis OP,
Liepājas emeritētais bīskaps,
dzimis 30.12.1961.,
          ordinēts 01.06.1986.,
konsekrēts 25.03.2000.,
emerits 20.06.2012.

Adrese: ul. Dominikańska 14,
43-450 Ustroń, Polija
E–pasts: biskapss@inbox.lv
Mob.tālr.: (+371) 29241557

 

• • • • •

Liepājas diecēzes Priesteru padome:

pr. Vjačeslavs Bogdanovs,
pr. Toms Priedoliņš,
pr. Edijs Silevičs,
pr. Andris Vasiļevskis


• • • • •

Vjačeslavs Bogdanovs
dzimis 05.12.1969
ordinēts 12.06.1994
Kuldīgas, Alsungas, Jūrkalnes un Gudenieku draudžu administrators

Adrese: Tirgus iela 2, Kuldīga
Mob.tālr.: (+371) 29414748
E-pasts: pr.vjaceslavs@inbox.lv

Valdis Drīksna,
dzimis 15.11.1978.,
ordinēts 03.06.2006
Saldus, Brocēnu, Ezeres, Silaiņu, Lutriņu, Šķēdes, Zirņu, Lēnu un Kalnu draudžu administrators

Adrese: J. Rozentāla ielā16, Saldus, LV-3801
Mob.tālr.: (+371) 25146300
E-pasts: valdis.ec@inbox.lv

Vladimirs Gussevs OP
dzimis: 01.01.1967
ordinēts: 02.10.2001

Kalpo Liepājas sv. Dominika draudzē

Adrese: Jelgavas iela 17, Liepāja, LV-3401
Tālr: (+371) 63480051
E-pasts: vladgus@inbox.lv

Sergejs Ivanovs OP, Dr. theol.,
ordinēts 07.11.2003.
Kalpo Liepājas sv. Dominika draudzē.
Grobiņas, Bārtas, Priekules un Vaiņodes draudzes administrators. Apkalpo Kalētu misiju punktu, Iļģu pansionātu

Adrese: Jelgavas iela 17, Liepāja, LV-3401
Mob.tālr.: (+371) 27303725
E-pasts: gkd@inbox.lv

Oskars Jabloņskis OP,
        dzimis 13.03.1968.,
ordinēts 22.05.1993.
Liepājas sv. Dominika draudzes prāvests.
LKSAA "Dzintars" Liepājas vienības kapelāns.

Adrese: Jelgavas iela 17, Liepāja, LV-3401
Tālr.: (+371) 63480051
Mob.tālr.: (+371) 26313485
E-pasts: oskars.op@gmail.com

Juris Krisūns OSPPE,
dzimis 07.09.1968.,
ordinēts 09.06.2001.,
Ventspils, Kolkas un Ugāles draudžu prāvests. Aprūpē Piltenes un Ventspils Pārventas misiju punktu. Liepājas diecēzes "Laulāto tikšanās" kapelāns.

Adrese: Katoļu iela 13, Ventspils, LV–3601
Tālr.: (+371) 63622361
Mob.tālr.: (+371) 26474648
E–pasts: krisuns@inbox.lv, tevs.juris@gmail.com

Andrejs Mediņš,
dzimis 25.05.1969.,
ordinēts 09.06.1996.,
Kalpo Jelgavas diecēzē

Mob.tālr.:(+371) 26411090
E-pasts: medins@inbox.lv

 Mariušs Malkinskis OSPPE,
dzimis 05.08.1968.,
ordinēts 10.06.2000.,
Ventspils, Kolkas un Ugāles draudžu vikārs

Adrese: Katoļu iela 13, Ventspils, LV–3601
Tālr.: (+371) 63622361
Mob.tālr.: (+371) 26552758

Eglinas Virginijus Pijus OP,
dzimis 21.02.1971.,
ordinēts 03.01.1998.
Liepājas sv. Dominika klostera priekšnieks.

Adrese: Jelgavas iela 17, Liepāja, LV-3401
Tālr.: +371 63480051
E-pasts: dominikonai@yahoo.com

 Toms Priedoliņš,
dzimis 07.10.1980.,
ordinēts 05.06.2005.
Kalpo Rīgas arhidiecēzē

Mob.tālr.: (+371) 26493241
E-pasts: tomsp2@inbox.lv

Jānis Radziņš, pastāvīgais diakons
dzimis 26.03.1975.
ordinēts 28.06.2020.
Kalpo Saldus, Brocēnu, Silaiņu, Zirņu, Šķēdes, Ezeres un Kalnu draudzēs

Mob.tel.: (+371) 29226626
E-pasts: diakons.janis.radzins@gmail.com

Edijs Silevičs
dzimis 20.01.1981.,
ordinēts 02.06.2012.
Liepājas sv. Jāzepa un Liepājas sv. Meinarda draudžu administrators

Adrese: Peldu iela 15, Liepāja, LV–3401 
Mob.tālr.: (+371) 26555745
E-pasts: edijss@inbox.lv

Arnis Sulejmanovs
dzimis 07.06.1980.,
ordinēts 03.06.2006.
Talsu, Dundagas, Rojas, Kandavas draudžu administrators.

Adrese: Valdemāra Ruģēna iela 6, Talsi, LV-3201
Mob.tālr.: (+371) 22335072
E-pasts: arnisso@yahoo.com

Andris Vasiļevskis,
dzimis 17.05.1977.
ordinēts 03.06.2007.
Aizputes, Vecpils un Pāvilostas draudžu administrators

Adrese: Brīvzemnieka bulv. 23, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Mob.tālr.: (+371) 26326253
E-pasts: anriii@inbox.lv

 Mihails Volohovs,
dzimis 04.12.1984.,
ordinēts 09.04.2011.
 

Studijās Itālijā.