Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes  Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?

Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?
20.05.2024 pl. 20:43

Vasarsvētkos, pirms mariāniskās lūgšanas “Debesu Karaliene”, pāvests, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pārdomāja Evaņģēlija vārdus par to, ka Svētais Gars mums iemācīs “visu, ko dzirdēs” (sal. Jņ 16, 13).

Svētais Gars mūs uzrunā ar vārdiem, kas pauž tādas brīnišķīgās jūtas, kā piemēram, mīlestību, pateicību, paļāvību, žēlsirdību – skaidroja Francisks. Tie ir vārdi, kas mums atklāj skaistas, gaišas, konkrētas un ilgtspējīgas attiecības, kāda ir Dieva mūžīgā Mīlestība. Tie ir vārdi, ko Tēvs un Dēls saka viens otram. Tie ir tieši tie mīlestības pārveidojošie vārdi, kurus Svētais Gars atkārto mūsos un kurus mums ir labi dzirdēt, jo tie izraisa mūsu sirdīs un liek tajās attīstīties tādām pašām jūtām un nodomiem: tie ir auglīgi vārdi.

Tāpēc ir svarīgi, lai mēs katru dienu sevi sātinātu ar Dieva Vārdiem, Jēzus Vārdiem, kurus ir iedvesmojis Gars – turpināja pāvests. Viņš kārtējo reizi ticīgos aicināja nēsāt sev līdzi mazu, kabatas formāta, Evaņģēlija grāmatiņu un izmantot brīvos brīžus, lai izlasītu kādu fragmentu.

Priesteris un dzejnieks Klements Rebora, runājot par savu atgriešanos, savā dienasgrāmatā rakstīja: “Un Vārds apklusināja manu tērzēšanu!” Dieva Vārds apklusina mūsu virspusējo pļāpāšanu un liek mums runāt nopietnus, skaistus un priecīgus vārdus. “Un Vārds apklusināja manu tērzēšanu”. Klausoties Dieva Vārdā, apklust tērzēšana. Tas ir veids, kā atvēlēt sevī vietu Svētā Gara balsij. Un tad klusā adorācijas lūgšanā varam izrunāt savā sirdī labus vārdus sevī, lai pēc tam mēs tos varētu teikt citiem, viens otram.

Uzrunas noslēgumā pāvests atkārtoja, lai mēs lasītu un pārdomātu Evaņģēlija vārdus, lūgtos klusumā, teiktu labus vārdus. Tās nav sarežģītas lietas – viņš uzsvēra. To mēs visi varam darīt. Tas ir vieglāk nekā apvainot, dusmoties… Mēs esam aicināti sev pajautāt: Kādu vietu šie vārdi ieņem manā dzīvē? Kā es varu tos izkopt, lai spētu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī un kļūt par Viņa vārdu atbalsi citiem?

Francisks novēlēja, lai Marija, kura Vasarsvētkos bija kopā ar apustuļiem, padara mūs paklausīgus Svētā Gara balsij.

Vaticannews.va

Citi jautājumi
Kur mums meklēt dzīves piepildījumu?
Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
Ko nozīmē būt pacietīgiem?
Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?
Vai labam kristietim pietiek ar priekšrakstu burtisku ievērošanu?
Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
Par citu tiesāšanu
Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
No kā ir atkarīga mūsu laime?
Kas ir pēdējā tiesa?
"Ticu uz Dievu..."
Ticība pakļauta pārbaudījumiem
Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
Vai drīkst ticēt sapņiem?
Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
Kas ir ticības akts?
Kapēc ticības "gads"?
Vai drīkst izpatikt citiem?
Vai var no citiem pieprasīt varonību?
Kā mīlēt egoistus?
Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?
Sirdsapziņas pārmetumi vai sirdēsti?
Vai ticības mācība par sātana eksistenci ir kaut kas otršķirīgs?
Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?
Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?
Vai katolis var lasīt Vassulas darbus? Kāda ir Baznīcas attieksme?
Kas ir breviārs?
Jautājumi par Svēto Komūniju
Kāpēc mana ticība ir tik niecīga?
Jautājumi par riska robežu
Lielākam Dieva godam
Neticība dievbijības aizsegā
Kāpēc talanti starp cilvēkiem ir sadalīti nevienādi?
Vai Kristus atpestīja visus?
Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?
Prezervatīvu reklāma cīņā ar AIDS