Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Latvijas Starpdiecēžu Augstākā Garīgā semināra rektora vēstule
29.07.2021 pl. 09:04

Ļ. cien. Latvijas bīskapi un priesteri! Dārgā ticīgā tauta!
Parastā liturģiskā laika 18. svētdienas (1. augusts) Dieva Vārds mums stāsta par to, cik ļoti cilvēki bija pārņemti ar Jēzus personu. Meklējot Viņu, cilvēki bija gatavi doties uz ezera otru krastu. Cilvēki ļoti vēlējas būt kopā ar Kungu un klausīties Viņa vārdos. Tomēr Vārds ietver sevī fundamentāli svarīgu jautājumu – kāpēc cilvēki meklēja Kungu?

Latvijas Starpdiecēžu Augstākā Garīgā semināra rektora vēstule
Laiks ir mīlestība!
21.07.2021 pl. 11:51
Šodien ļoti daudzi cilvēki sūdzas par laika trūkumu. Mēs esam ļoti aizņemti darbā, mums jārisina neskaitāmas problēmas un ģimenēs vienkārši pietrūkst laika satikties un būt kopā. Mūsdienās vieta, kuru saucam par mājām, ir kļuvusi līdzīga viesnīcai, kurā uz brīdi iegriežamies. Mājinieki savā starpā, protams, sazinās, bet viņiem nav laika izdzīvot kopābūšanas prieku!
Laiks ir mīlestība!
Svētie – mūsu ceļabiedri. Svētais Beda Godājamais
28.06.2021 pl. 14:56

Pr. Vjačeslavs Bogdanovs

Sv. Be­da Go­dā­ja­mais ­dzi­mis 673. ga­dā No­rtam­bri­jas karalistē, kas at­ro­das mūs­die­nu An­gli­jas zie­me­ļos un Sko­ti­jas dien­vid­aus­tru­mos. Be­da Godā­ja­mais bi­ja viens no iz­glī­to­tā­ka­jiem sa­va lai­ka cil­vē­kiem, viņš sa­rak­stī­jis “An­gļu cil­šu baz­nī­cas vēs­tu­ri”.
Svētie – mūsu ceļabiedri. Svētais Beda Godājamais
Kā pazīt Dieva gribu?
20.06.2021 pl. 11:07

Priesteris Andris Ševels MIC, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

Dievs savā bezgalīgajā mīlestībā vienmēr pirmais nāk pie mums, mūs meklē un aicina Viņam sekot, bet no mums gaida, ka mēs Viņu pieņemsim un atbildēsim Viņam. Dievs mūs vada uz Apsolīto zemi – Debesu valstību, un Viņam ir plāns attiecībā uz mūsu dzīvi, plāns, kas ir nesalīdzināmi labāks par mūsējo. Tādēļ ikvienam cilvēkam jāmācās pazīt Dieva aicinājumu un atbildēt uz to, tas ir, pacietīgi censties noskaidrot to, kāda ir Dieva griba, jo tā atklājas pakāpeniski.
Kā pazīt Dieva gribu?
Mīlestības tikums III
07.06.2021 pl. 13:58

Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins

Turpinot pārdomas par mīlestības tikumu, esam nonākuši pie vienas no kristīgās ticības grūtākajām nostādnēm, kuru esam saņēmuši no Kristus: “Mīliet savus ienaidniekus, labu dariet tiem, kas jūs ienīst!” (Lk 6,27) Ar vārdu “ienaidnieks” tiek apzīmēti tie cilvēki, kuri mūs ienīst, apvaino, dara netaisnību, parāda nelabvēlību vai pat ļaunprātību un izraisa mūsu nepatiku. Kristus mudina neturēt naidu pret ienaidniekiem, bet vismaz parādīt viņiem vispārējās tuvākmīlestības apliecinājuma zīmes.
Mīlestības tikums III
Vasarsvētki (Svētā Gara nosūtīšana)
23.05.2021 pl. 11:31

Pr. Pēteris Upenieks MIC (1906-1972)

„Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību.” (Jņ. 3,16).

Tas tiešām bija daudz, ka Dievs pasaulei deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai pasauli atpestītu. Un tomēr Dieva mīlestībai ar šo dāvanu vien vēl nepietika. Dievs bija nolēmis pasaulei dot vēl kaut ko vairāk un arī deva. Dievs mums atsūtīja Svēto Garu, lai viņš mūs attīrītu no grēka, lai mūs svētdarītu un padarītu mūs Dievam patīkamus.

Vasarsvētki (Svētā Gara nosūtīšana)
Gaidot Svētā Gara atnākšanu
22.05.2021 pl. 15:06

Pr. Pēteris Upenieks MIC (1906-1972)

Apustuļi bija iebiedēti un nedroši, palikuši vieni pēc Jēzus Debeskāpšanas. Jēzum vēl daudz kas bija apustuļiem sakāms, bet Viņš kā Dievs labi zināja, ka apustuļi tagad vēl visu to nespēs aptvert. Apustuļi bija pilnīgi zaudējuši drosmi un paļāvību uz savu dievišķīgo Mācītāju. Tāds stāvoklis jau bija sācies Jēzus ciešanu laikā. Tagad apustuļu noskaņojums nemaz nebija uzlabojies. Sv. Jānis raksta, ka apustuļi bija sapulcējušies aiz slēgtām durvīm, un piezīmē, ka tas bija bailēs no jūdiem.
Gaidot Svētā Gara atnākšanu
Mīlestības tikums II
12.05.2021 pl. 15:17

Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins

Turpinot pārdomas par Mīlestības tikumu, mēs varam par izejas punktu ņemt Mīlestības bausli, kurš pavēl mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Tas atklāj, ka mīlēt tuvāko varam, patiesi iemīlot sevi. Arī tā ir tikuma prasība, jo ikviens cilvēks pats sevi pazīst vislabāk. Paša labumu un bēdas izjūtam vislabāk, un tā katram jāveicina sava pilnība.
Mīlestības tikums II
Nemitīgās Palīdzības Dievmātes ikona, tās vēsture un sakrālā nozīme
25.04.2021 pl. 08:24
Merulāna ielā Romā, dažu soļu attālumā no pazīstamās Santa Maria Maggiore bazilikas garāmgājēja acīm nepamanīts nepaliks vēl kāds dievnams. Uz to, kā uz troni ved augstas kāpnes ar vairākiem pakāpieniem. Var droši apgalvot, ka šeit patiešām atrodas tronis. Kristum Pestītājam un Viņa Vissvētajai Mātei Marijai par godu to ir uzcēluši redemptoristu kongregācijas tēvi.
Nemitīgās Palīdzības Dievmātes ikona, tās vēsture un sakrālā nozīme
Dieva Vārds atklāj patiesību
13.04.2021 pl. 15:38

Priesteris Andris Ševels MIC, Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

Kā tas iespējams, ka tik daudzus gadus mēs klausāmies Dieva vārdu svētdienas Svētajā Misē, bet paliekam pret to nedzirdīgi? Daudzi cilvēki šo vārdu nesaprot un pat nemēģina atcerēties.
Dieva Vārds atklāj patiesību
Lapas:123...515253nākamā