Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes

Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
09.12.2022 pl. 16:16

Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu? Turpinot katehēžu ciklu par izšķirtspēju, pāvests 7. decembra vispārējās audiences laikā pievērsās šim jautājumam un sniedza dažus principus, pēc kuriem varam vadīties, lai pārliecinātos par sava pieņemtā lēmuma pareizību vai nepareizību. Viens no šiem principiem ir iekšējs miers.

Vai drīkst ticēt sapņiem?
31.08.2021 pl. 15:23

Jaceks Salijs OP

Lasītāja jautājums: vai katoļticīgais drīkst ticēt sapņiem? Baznīca drīzāk neatbalsta kā atbalsta ticēšanu sapņiem. Bet taču Svētajos Rakstos mēs lasām par sapņiem, kurus sūtījis Dievs.

Kas ir ticības akts?
05.04.2021 pl. 19:11

Ticības akts ir cilvēka atbilde Dievam, kurš atklāj sevi un savu mīlestības nodomu – saka pāvests Benedikts XVI. Ticēt nozīmē brīvi pieņemt Patiesību, kas ir Dievs.

Kā mīlēt egoistus?
01.02.2021 pl. 13:31

Jaceks Salijs OP

Es vēlētos būt laba, patikt Dievam, dzīvot saskaņā ar mīlestības bausli. Tikmēr tuvākie mani tracina: vieni spraucas pirms rindas, vēl citi pieprasa priekšrocības. Dārgais tēvs, ja jau tādas lietas manī rada sacelšanos un pretestību, lūdzu, norādiet man virzienu – kā man praktiski tuvoties pilnībai. Kā praktizēt pazemību, ja es nepanesu klusējošu samierināšanos, pakļāvību un nespēju rīkoties?

Ko nozīmē būt pacietīgiem?
15.02.2018 pl. 15:55

Sniedzot atbildi uz jautājumu, ko nozīmē būt pacietīgiem pārbaudījumos, pāvests Francisks norādīja, ka kristīgā pacietība nav rezignācija. Būt pacietīgiem nenozīmē justies sakautiem – viņš uzsvēra. Pacietības tikums piemīt tam, kurš nevis, ierāvies sevī, sēž uz vietas, bet atrodas ceļā un visu laiku iet uz priekšu.

Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
14.12.2017 pl. 18:33

Kāpēc svētdien jāiet uz Misi? – šis bija pāvesta 13. decembra katehēzes mācībā izvirzītais jautājums. Francisks norādīja, ka, lai uz to atbildētu, nepietiek tikai atsaukties uz Baznīcas bausli. Turklāt, kā atbildēt tam, kurš apgalvo, ka galvenais ir kārtīgi dzīvot un mīlēt savu tuvāko, bet piedalīties Misē (pat svētdien) neesot svarīgi?

Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
27.11.2016 pl. 14:34

Atteikties no Dieva nozīmē izvēlēties mūžīgo pazudināšanu – šim tematam, par kuru mūsdienu cilvēks ne visai grib domāt, pāvests pievērsās 25. novembra rīta Svētās Mises homīlijā. Viņš mudināja ticīgos nekad neielaisties sarunās ar velnu, kas ir pavedinātājs un melis, bet vienmēr ar pazemīgu sirdi steigties pie mīlošā Kunga.

Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
10.10.2016 pl. 20:52

Baznīca iet uz priekšu, pateicoties Svētajam Garam. Bez Svētā Gara, kristietis noslēdzas sevī un padodas bailēm – sacīja pāvests, uzrunājot 6. oktobrī Vatikāna viesu namā sapulcējušos ticīgos. Svētās Mises homīlijā Francisks runāja par trīs veidu nostāju, kādu mēs varam ieņemt attiecībā pret Svēto Garu. Kādi ir šie trīs izturēšanās veidi?

Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
23.09.2016 pl. 12:07

22. septembra rīta Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās divu veidu nemieram, ko cilvēks piedzīvo savā sirdī. Viens ir labais nemiers, bet otrs sliktais nemiers. Kādi ir šo nemieru iemesli?

Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
19.04.2016 pl. 13:35

Atbild: Vīnes arhibīskaps, kard. Kristofs Šēnborns

Pirms nedēļas iznāca pāvesta Franciska apustuliskais pamudinājums „Amoris Laetitia” (Mīlestības līksme). Viens no jautājumiem, uz kuru daudzi gaidīja no pāvesta atbildi, bija to cilvēku, kuri ir šķīrušies un dzīvo jaunā civillaulībā, situācijas atrisināšana. Par to daudz tika diskutēts jau abu ģimenei veltīto Bīskapu sinožu laikā. Vai pāvesta jaunais pamudinājums sniedz atbildi ticīgajiem, kuriem šī lieta šobrīd ir aktuāla un sagādā ciešanas?

Lapas:1234nākamā