Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes

Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
21.04.2015 pl. 08:25

Jaceks Salijs OP
No poļu valodas tulkojis pr. Oskars Jabloņskis OP

Atgādināsim šo intriģējošo fragmentu no Mateja evaņģēlija: „Un kapi atvērās, un daudz svēto miesas, kas dusēja, uzcēlās no miroņiem. Un pēc Viņa augšāmcelšanās tie izgāja no kapiem, nāca svētajā pilsētā un parādījās daudziem.” (27,52–53)

Par citu tiesāšanu
25.03.2015 pl. 14:08

Jaceks Salijs OP
No poļu valodas tulkojis pr. Oskars Jabloņskis OP

Šī ir ļoti izteiksmīga metafora: „Nemetiet pērles cūkām!” Tajā neiedziļinoties pamatīgāk, rodas maldīgs iespaids, ka ir pretruna ar Evaņģēlijam tik raksturīgo tendenci nopelt grēku, bet ne pašu grēcinieku. Vēl jo vairāk – Jēzus šos vārdus ir izteicis tajā pašā pamācībā, kurā atrodams sekojošs atgādinājums: „Netiesājiet, un jūs netiksiet tiesāti.” (Mt 7,1–6) Vai šīs divas pamācības nav savstarpējā pretrunā?

Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
27.12.2014 pl. 13:53

Jaceks Salijs OP.
No poļu valodas tulkojis pr. Oskars Jabloņskis OP

Lai arī kur realitātē mēs raudzītos, tās robežas mums nav sasniedzamas. Skatoties tālumā, mums ir pietiekošs iemesls pieļaut, lai arī vismodernākie teleskopi sasniedz galvu reibinošus attālumus, ka tomēr pāri šo teleskopu spējām pastāv tālākais kosmoss, ko cilvēks šobrīd nespēj aplūkot.

No kā ir atkarīga mūsu laime?
27.11.2014 pl. 13:09

Kāds ir izšķirošais elements, no kura ir atkarīga mūsu pestīšana un laime? – atbildi uz šo jautājumu atrodam 26. novembra pāvesta katehēzes mācībā.

Kas ir pēdējā tiesa?
12.12.2013 pl. 15:00

Domas par pēdējo tiesu var mūsos izraisīt bailes, jo saskaramies ar mūsu prātam neaptveramu noslēpumu. Tomēr esam aicināti nebaidīties, skaidro pāvests Francisks.

"Ticu uz Dievu..."
05.12.2013 pl. 14:05

Jaceks Salijs OP

Sāksim ar sv. Akvīnas Toma apgalvojumu: "Ticēt tam, ka Dievs eksistē, ir pavisam kas cits, nekā ticēt Viņam!"

Ticība pakļauta pārbaudījumiem
24.07.2013 pl. 08:28

Atbild: Jaceks Salijs OP

Jautājums: Savu nākamo vīru es iepazinu studentu grupā, kas satikās ikdienas Svētajā Misē. Mēs gribējām būt dedzīgi katoļi laulībā un tādi arī bijām. Tomēr izrādījās, ka laiks paveica savu – dzima bērni un nāca rūpes, kas ar to saistās, pelēcīgais ikdienas darbs, problēmas mūsu brāļu un māsu ģimenēs, mūsu vecāku slimības, bezgalīgas finansiālas grūtības. Viss šis rats mūs ļoti attālināja no Dieva. Nesen pamanīju, ka mums, kas agrāk uz Svēto Misi gājām ikdienā, gadās reizēm neaiziet uz baznīcu arī svētdienās. Par to sprediķos neesmu dzirdējusi, bet, ja skaļi runātu par to, ka šādi procesi gadās, tad noteikti daudzus būtu iespējams uzrunāt. Mums ar vīru visu šo vajadzēja saprast pašiem.

Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
01.05.2013 pl. 11:06

Atbild: Jaceks Salijs OP

Saka – ticība ir žēlastība. Tāpēc man ir jautājums – kāpēc Dievs vieniem dod šo žēlastību, bet citiem ne? Kā ir vainīgs cilvēks, kam Dievs šo žēlastību nav devis?

Vai drīkst ticēt sapņiem?
11.03.2013 pl. 13:23

Jaceks Salijs OP

Lasītāja jautājums: vai katoļticīgais drīkst ticēt sapņiem? Baznīca drīzāk neatbalsta kā atbalsta ticēšanu sapņiem. Bet taču Svētajos Rakstos mēs lasām par sapņiem, kurus sūtījis Dievs.

Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
28.01.2013 pl. 20:12

Atbild pr. Ilmārs Tolstovs

Kādēļ mums ir nepieciešama svēto godināšana un aizbildniecība, kad daudzi protestantu kristieši tik ļoti cīnās pret svēto godināšanu, saucot to pat par "svēto pielūgšanu" un izsakot pārmetumus katoļiem.

Lapas:iepriekšējā123nākamā