Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes  Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?

Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?
29.01.2016 pl. 14:54

Lūgsim Dievu, lai mūsu vājums, kura dēļ grēkojam, nekad nepārvērstos samaitātībā – aicināja pāvests 29. janvāra rīta Svētās Mises homīlijā. Komentējot šai dienai veltīto Svēto Rakstu fragmentu par Dāvidu un Ūrijas sievu Batsebu, Francisks norādīja, ka, atšķirībā no grēciniekiem, samaitātie neizjūt vajadzību lūgt no Dieva piedošanu.

Tas ir sātana darbs. Mēs varam sagrēkot visdažādākajos veidos un varam par visu vaļsirdīgi lūgt Dievam piedošanu, nešauboties, ka to arī saņemsim. Tomēr problēma rodas, kad samaitājamies. Samaitātais cilvēks nelūdz piedošanu, jo viņam pietiek ar varu, uz ko var balstīt savu samaitātību. Viņš domā, ka Dievs tam nav vajadzīgs.

Līdzīgi rīkojas Dāvids. Iekārojis Ūrija sievu un uzzinājis, ka viņa ir mātes cerībās, Dāvids dara visu iespējamo, lai nenāktu gaismā viņa laulības pārkāpšana. Pasaucis Ūriju no frontes, viņš to sūta mājās, bet Ūrija, būdams taisnīgs vīrs, nespēj iet pie savas sievas kamēr viņa vīri krīt kara laukā. Šajā sakarā pāvests teica: „Tas Dāvidam sagādāja zināmas grūtības, bet viņš sacīja: ‘Nē, es tikšu galā…’ Un viņš nosūtīja vēstuli, kurā bija rakstīts: ‘Nolieciet Ūriju pirmajās rindās tur, kur risinās visasākā cīņa, un atkāpieties no viņa, lai viņš tiek uzveikts un aiziet bojā’. Ūrija tiek notiesāts uz nāvi. Šis cilvēks, kurš bija uzticīgs likumam, uzticīgs savai tautai, uzticīgs savam ķēniņam, tiek notiesāts uz nāvi”.

Turpinot homīliju, pāvests atgādināja, ka Dāvids ir svēts un reizē grēcinieks. Viņš pakrīt, padodas baudas kārdinājumam, un tomēr Dievs viņu joprojām ļoti mīl. Jā, lielais, varenais Dāvids jūtas tik „drošs”, jo viņa valstība ir stipra, ka pēc laulības pārkāpšanas dara visu iespējamo, lai šo lietu piesegtu. Viņš izmanto nekrietnus paņēmienus un iet pat tik tālu, ka nogalina godīgo vīru Ūriju.

„To, ko piedzīvoja Dāvids, varam piedzīvot arī mēs, proti, no grēka nonākt samaitātībā,” atzina Francisks. „Dāvids sper soli samaitātības virzienā. Viņam ir vara, viņam piemīt spēks. Mēs visi varam viegli iekrist samaitātības grēkā, ja mūsu rokās ir kāda vara – vai tā būtu ekleziālā, reliģiskā, ekonomiskā vai politiskā vara… Tas notiek tādēļ, ka velns liek mums justies droši: Es to izdarīšu”.

Svētais tēvs atzina, ka samaitātība pazudināja tā „drosmīgā zēna” sirdi, kurš reiz uzvarēja filistiešu karavīru. Tas var notikt arī ar mums grēka ieraduma vai varas dēļ un grēks var pārvērsties par samaitātību. Noslēgumā pāvests mudināja: „Palūgsimies šodien par Baznīcu, sākot ar mums pašiem – par pāvestu, par bīskapiem, par priesteriem, par konsekrētajām personām un par ticīgajiem lajiem: ‘Kungs, izglāb mūs, pasargā mūs no samaitātības. Jā, Kungs, mēs visi esam grēcinieki, bet kaut mēs nebūtu samaitātie!' Lūgsim šo žēlastību”.

Radiovaticana.va

Citi jautājumi
Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?
Kur mums meklēt dzīves piepildījumu?
Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
Ko nozīmē būt pacietīgiem?
Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
Vai labam kristietim pietiek ar priekšrakstu burtisku ievērošanu?
Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
Par citu tiesāšanu
Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
No kā ir atkarīga mūsu laime?
Kas ir pēdējā tiesa?
"Ticu uz Dievu..."
Ticība pakļauta pārbaudījumiem
Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
Vai drīkst ticēt sapņiem?
Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
Kas ir ticības akts?
Kapēc ticības "gads"?
Vai drīkst izpatikt citiem?
Vai var no citiem pieprasīt varonību?
Kā mīlēt egoistus?
Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?
Sirdsapziņas pārmetumi vai sirdēsti?
Vai ticības mācība par sātana eksistenci ir kaut kas otršķirīgs?
Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?
Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?
Vai katolis var lasīt Vassulas darbus? Kāda ir Baznīcas attieksme?
Kas ir breviārs?
Jautājumi par Svēto Komūniju
Kāpēc mana ticība ir tik niecīga?
Jautājumi par riska robežu
Lielākam Dieva godam
Neticība dievbijības aizsegā
Kāpēc talanti starp cilvēkiem ir sadalīti nevienādi?
Vai Kristus atpestīja visus?
Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?
Prezervatīvu reklāma cīņā ar AIDS