Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes  Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?

Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?
25.06.2011 pl. 19:00

Priesteris Toms Priedoliņš

Dievkalpojumā mēs ar savām lūgšanām atdodam Dievam godu. Sapulcējamies kopā kā Baznīca un lūgšanā slavējam Dievu, lūdzam piedošanu un izlūdzamies palīdzību. Tas ir kopīgas, ne individuālas lūgšanas veids.

Dievkalpojumi var būt dažādi, piemēram, Vissvētākā Sakramenta adorācija, maija dievkalpojumi, Rožukronis, Dieva žēlsirdības kronītis, Krusta ceļš, dažādi dievkalpojumi svēto godam u.c.

Dievkalpojums formas ziņā ir līdzīgs Svētajai Misei, bet Sv. Mise savā būtībā ir atšķirīga.

Vispirms tas ir upuris, ko Jēzus salika Golgātā. Sakramentālā veidā šis upuris īstenojas uz altāra. Ticības ceļā mēs esam Kristus nāves liecinieki. Svētā Mise ir arī līdzdalība Kunga Pēdējās Vakariņās, kad Jēzus iedibināja Euharistiju, pārvēršot maizi un vīnu par savu Miesu un Asinīm.

Jēzus to turpina darīt caur priesteriem savā Baznīcā. Tāpēc Svētā Mise ir vispilnīgākā Dieva slavēšana, jo tas ir Dieva Dēla darbs (nevis mūsu pašu, kā tas ir dievkalpojumos).

Svētajā Misē darbojas dzīvais Dievs: kad klausāmies Svēto Rakstu lasījumus, tad runā Viņš. Kad priesteris izsaka konsekrācijas vārdus, tad Jēzus pārvērš maizi un vīnu. Kad pieņemam svēto Komūniju, mēs vienojamies ar Jēzu Kristu. Svētā Mise ir brīnums, kas vieno visu Baznīcu – mūs, kas dzīvojam šajā pasaulē, cietēju Baznīcu, kas ir šķīstītavā, un gavilējošo Baznīcu Debesīs. Sv. Mise mūs svētdara un stiprina pestīšanas ceļā caur sakramentālu, bet reālu līdzdalību Kristus ciešanās, nāvē un augšāmcelšanās noslēpumā.

Citi jautājumi
Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?
Kur mums meklēt dzīves piepildījumu?
Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
Ko nozīmē būt pacietīgiem?
Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?
Vai labam kristietim pietiek ar priekšrakstu burtisku ievērošanu?
Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
Par citu tiesāšanu
Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
No kā ir atkarīga mūsu laime?
Kas ir pēdējā tiesa?
"Ticu uz Dievu..."
Ticība pakļauta pārbaudījumiem
Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
Vai drīkst ticēt sapņiem?
Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
Kas ir ticības akts?
Kapēc ticības "gads"?
Vai drīkst izpatikt citiem?
Vai var no citiem pieprasīt varonību?
Kā mīlēt egoistus?
Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?
Sirdsapziņas pārmetumi vai sirdēsti?
Vai ticības mācība par sātana eksistenci ir kaut kas otršķirīgs?
Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?
Vai katolis var lasīt Vassulas darbus? Kāda ir Baznīcas attieksme?
Kas ir breviārs?
Jautājumi par Svēto Komūniju
Kāpēc mana ticība ir tik niecīga?
Jautājumi par riska robežu
Lielākam Dieva godam
Neticība dievbijības aizsegā
Kāpēc talanti starp cilvēkiem ir sadalīti nevienādi?
Vai Kristus atpestīja visus?
Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?
Prezervatīvu reklāma cīņā ar AIDS