Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes  Ko nozīmē būt pacietīgiem?

Ko nozīmē būt pacietīgiem?
15.02.2018 pl. 15:55

Sniedzot atbildi uz jautājumu, ko nozīmē būt pacietīgiem pārbaudījumos, pāvests Francisks norādīja, ka kristīgā pacietība nav rezignācija. Būt pacietīgiem nenozīmē justies sakautiem – viņš uzsvēra. Pacietības tikums piemīt tam, kurš nevis, ierāvies sevī, sēž uz vietas, bet atrodas ceļā un visu laiku iet uz priekšu.

Apustulis Jēkabs raksta (sal. Jk 1, 1-11): “Jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību.” Komentējot šo fragmentu un meklējot atbildi uz izvirzīto jautājumu, Francisks pieskārās trīs punktiem. Viņš uzsvēra ka, pirmkārt, būt pacietīgam nenozīmē nolaist rokas vai justies sakautam; otrkārt, tas nenozīmē ignorēt savus ierobežojumus; treškārt, būt pacietīgam nozīmē neaizmirst pievērst uzmanību paša Dieva pacietībai un sekot Jēzus paraugam.

Dzīvē ir daudz dažnedažādu sarežģījumu. Kad esam ceļā, gadās piedzīvot arī visādas nejaukas lietas – atzina Svētais tēvs. Šajā kontekstā viņš minēja kā piemēru bērnu ar īpašām vajadzībām vecākus. Neraugoties uz sava bērna slimību, viņi spēj pateikt: “Paldies, Kungs, ka šis bērns ir dzīvs!” Tas liecina par viņu pacietību, par viņu briedumu. Un šādi vecāki pavada savu bērnu visu dzīvi ar lielu mīlestību un nesavtīgi sevi ziedo viņu labā līdz galam. “Gadiem ilgi rūpēties par bērnu invalīdu, par slimu bērnu nav viegli,” teica pāvests. “Taču prieks par to, ka ir šis bērns, dod vecākiem spēku iet uz priekšu. Tā ir pacietība. Tā nav rezignācija. Pacietība ir tikums, ko iegūstam, atrodoties ceļā.”

Pieskaroties vārda “pacietība” etimoloģiskajai nozīmei, Francisks norādīja, ka tā ir saistīta ar atbildības sajūtu, jo pacietīgais nemet pie malas ciešanas, bet spēj tās uzņemties. Lai cik tas neliktos paradoksāli, pacietīgais uzskata pārbaudījumus par prieku (sal. Jk 1, 2). Būt pacietīgam nozīmē “uzņemties uz sevis” problēmu jeb “nest to uz saviem pleciem”, bet nevis uzvelt to citam – turpināja pāvests. Tā ir mana problēma, manas grūtības, un es pats tās nesu. Vai tas man sagādā ciešanas? Protams, bet man tās ir jānes. No tā izriet, ka būt pacietīgam nozīmē arī pieņemt savus ierobežojumus. Dzīvē to ir pa pilnam, bet nepacietīgais grib no tiem “atkratīties” un mēģina tos ignorēt. Tā ir sava veida ilūzija par savu “lielumu” vai zināms slinkums..

Svētais tēvs atzina, ka nav viegli labi izprast, kas ir pacietība. Līdz ar to, kā vēl vienu elementu savā uzrunā viņš pieminēja paša Dieva pacietību. Ielūkojoties pestīšanas vēsturē, redzam, cik Dievs, mūsu Tēvs, ir pacietīgs! Neraugoties uz tautas nepastāvību un bieži vien izrādīto pretošanos, Dievs to pacietīgi ved uz priekšu. Kungs ir pacietīgs arī ar katru no mums – uzsvēra Francisks. Dievs vada mūs, ir mums līdzās un gaida, kad mēs būsim gatavi, sapratīsim, pieņemsim to vai citu lietu.

Noslēgumā pāvests minēja Tuvo Austrumu kristiešus, kuri tiek izdzīti no savām mājām un vajāti tikai tādēļ, ka ir kristieši, bet, kuri vienalga turas pie savas kristīgās pārliecības. Viņi ir pacietīgi kā pats Kungs. Svētais tēvs aicināja visu lūgties: “Kungs, dod savai tautai pacietību, lai tā varētu panest visus pārbaudījumus!” Viņš ieteica, lai mēs lūdzamies arī par sevi, jo tik bieži mums pietrūkst pacietības. Tiklīdz kaut kas neiet, tās mēs sākam kliegt, uzbļaujam…. “Apstājies, taču, mazliet! Padomā par Dieva Tēva pacietību, kļūsti tikpat pacietīgs, cik pacietīgs bija Jēzus”, mudināja pāvests, piebilstot, ka pacietība ir skaists tikums, un aicinot izlūgt to no Kunga.

Radiovaticana.va

Citi jautājumi
Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?
Kur mums meklēt dzīves piepildījumu?
Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?
Vai labam kristietim pietiek ar priekšrakstu burtisku ievērošanu?
Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
Par citu tiesāšanu
Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
No kā ir atkarīga mūsu laime?
Kas ir pēdējā tiesa?
"Ticu uz Dievu..."
Ticība pakļauta pārbaudījumiem
Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
Vai drīkst ticēt sapņiem?
Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
Kas ir ticības akts?
Kapēc ticības "gads"?
Vai drīkst izpatikt citiem?
Vai var no citiem pieprasīt varonību?
Kā mīlēt egoistus?
Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?
Sirdsapziņas pārmetumi vai sirdēsti?
Vai ticības mācība par sātana eksistenci ir kaut kas otršķirīgs?
Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?
Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?
Vai katolis var lasīt Vassulas darbus? Kāda ir Baznīcas attieksme?
Kas ir breviārs?
Jautājumi par Svēto Komūniju
Kāpēc mana ticība ir tik niecīga?
Jautājumi par riska robežu
Lielākam Dieva godam
Neticība dievbijības aizsegā
Kāpēc talanti starp cilvēkiem ir sadalīti nevienādi?
Vai Kristus atpestīja visus?
Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?
Prezervatīvu reklāma cīņā ar AIDS