Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes  Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?

Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?
25.02.2012 pl. 14:04
Pāvesta Benedikta XVI apcere pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" 2011. gada Lielajā gavēnī.

"Ja jautājam: kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?, kāpēc ir vajadzīgs krusts?, tad atbilde ir šāda: jo pastāv ļaunums, vēl vairāk, pastāv grēks, kas saskaņā ar Svētajiem Rakstiem ir visa ļaunuma dziļākais cēlonis. Tomēr daudzi cilvēki atmet vārdu «grēks», jo tas norāda uz pasaules un cilvēka reliģisko vīziju. Un tā ir patiesība: ja no pasaules horizonta tiek atmests Dievs, tad vairs nevaram runāt par grēku. Kad saule noriet, pazūd arī ēnas, jo tās parādās tikai tad, kad spīd saule. Ja Dievs tiek atmests, tad vairs neredzam arī grēku. Grēka apziņa, kas atšķiras no «vainas apziņas», kā to māca psiholoģija, tiek atgūta atklājot Dieva apziņu. To skaidri izsaka psalms Miserere, kas tiek piedēvēts karalim Dāvidam sakarā ar viņa divkāršo grēku: laulības pārkāpšanu un slepkavību: «Pret Tevi vien esmu grēkojis – saka Dāvids, vēršoties pie Dieva – un ļaunu darījis Tavā priekšā» (Ps 51,6).

Dievs cenšas glābt katru grēcinieku. Viņš atbrīvoja savu tautu no verdzības un dāvāja tai brīvību. Vislielākā un vissmagākā verdzība ir grēks, kura sakne meklējama cilvēka sirdī. Tāpēc Dievs sūtīja pasaulē savu Dēlu, lai atbrīvotu mūs no ļaunuma varas. Pret pestīšanas plānu velns cīnās ar visiem spēkiem. To parāda arī Gavēņa laikam paredzētais Evaņģēlija fragments par Jēzus kārdināšanu tuksnesī. Lielais gavēnis nozīmē uzsākt garīgo cīņu ar ļauno garu. Taču šajā cīņā kopā ar mums ir Kristus.

Citi jautājumi
Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?
Kur mums meklēt dzīves piepildījumu?
Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
Ko nozīmē būt pacietīgiem?
Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?
Vai labam kristietim pietiek ar priekšrakstu burtisku ievērošanu?
Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
Par citu tiesāšanu
Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
No kā ir atkarīga mūsu laime?
Kas ir pēdējā tiesa?
"Ticu uz Dievu..."
Ticība pakļauta pārbaudījumiem
Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
Vai drīkst ticēt sapņiem?
Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
Kas ir ticības akts?
Kapēc ticības "gads"?
Vai drīkst izpatikt citiem?
Vai var no citiem pieprasīt varonību?
Kā mīlēt egoistus?
Sirdsapziņas pārmetumi vai sirdēsti?
Vai ticības mācība par sātana eksistenci ir kaut kas otršķirīgs?
Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?
Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?
Vai katolis var lasīt Vassulas darbus? Kāda ir Baznīcas attieksme?
Kas ir breviārs?
Jautājumi par Svēto Komūniju
Kāpēc mana ticība ir tik niecīga?
Jautājumi par riska robežu
Lielākam Dieva godam
Neticība dievbijības aizsegā
Kāpēc talanti starp cilvēkiem ir sadalīti nevienādi?
Vai Kristus atpestīja visus?
Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?
Prezervatīvu reklāma cīņā ar AIDS