Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes  Kapēc ticības "gads"?

Kapēc ticības "gads"?
18.10.2012 pl. 15:27

Bernds Hagenkords SJ
Vatikāna Radio vācu valodas raidījumu redakcijas vadītājs

Vairāk kā gadu Baznīcai ir jauna tēma – no Koncila atklāšanas gadadienas 11.oktobrī līdz Kristus Karaļa svētkiem nākošajā gadā norisināsies Ticības gada pasākumi, tikšanās, kongresi un saieti. Kopš brīža, kad pāvests Benedikts XVI pagājušā gada oktobrī paziņoja par šo sevišķo gadu, tapa skaidrs, ka pēc svētā Pāvila un Priesterības gada jābūt gadam, kas veltīts Jaunās evaņģelizācijas lielajam projektam.

Šim Ticības gadam jau tagad ir visas sastāvdaļas, kas parasti tiek asociētas ar lieliem pasākumiem – atklāšanas un noslēguma svētki, kulminācijas brīži, tam speciāli izveidots logotips u.c. Vatikāns nebūs vienīgā vietā, kur notiks Ticības gadam veltītas aktivitātes. Ja viss labi veiksies, tad iesaistīsies arī vietējās Baznīcas ar saviem pasākumiem, saietiem, svinībām, kongresiem, izstādēm un visu pārējo, kas notiks šī sevišķā gada ietvarā.

Tomēr tematiskais gads vienmēr ir saistīts arī ar lielo notikumu risku. Tā ir problēma, kas bieži tiek pārrunāta saistībā ar Pasaules Jauniešu dienām. Šajā pasākumā tiekas tūkstoši cilvēku. Līdz ar to garīgums, daudzie ļaudis, mūzika un atmosfēra var likt mainīties cilvēkiem un viņu attieksmei. Taču pēc tam visi atgriežas mājās, savā ikdienas dzīvē, un ir grūti pārdzīvoto garīgumu pārlikt uz šejieni. Kaut kas līdzīgs var gadīties arī ar dažādiem atsevišķajiem pasākumiem, kas notiks ticības gada laikā.

Tā ir lietu daba, ka notikumi ir nozīmīgi to norises brīdī. Ticība un it sevišķi ikdienas ticība meklē kaut ko vairāk. Ticība sevī ietver laiku, liecību un tālāknodošanu. Ticība grib mainīt ticīgo cilvēku. Ar mirkļa garīgumu, lai cik skaists tas arī nebūtu, nepietiek. Ticības gads nevar kļūt par notikumu kolekciju.

Tad kādam ir jābūt ticības gadam?

Pāvests Benedikts XVI to īsumā pateica savā pagājušā gada 16. oktobra sprediķī, kad pasludināja šo gadu. Tobrīd viņš galvenokārt lietoja darbības vārdus – sniegt, vadīt, pastiprināt, dāvināt un, protams, sludināt. Lietojot viņa paša izmantoto vārdu, pāvests vēlas redzēt un dot impulsu visai Baznīcai. Nedaudz vēlāk tajā pašā dienā, lūgšanas Kunga eņģelis laikā, pāvests no jauna precizēja šī gada mērķi – tas nav, piemēram, Koncila kā tāda gadadienas atcere, bet gan atbalsts, pasludinājums. Tātad Ticības gadam ir jābūt kaut kam aktīvam, vēl labāk – tam jāatmodina ticības dinamiskums.

Arī kā notikums Ticības gads var sniegt nozīmīgu ieguldījumu. Atslēgas vārds ir „impulss”. Norises un tikšanās, izstādes un koncerti nesniedz risinājumu visiem uzdotajiem jautājumiem. Tomēr pasākumi var izgaismot jautājumus. Pasākumi ir ļoti noderīgi – tie palīdz kontekstualizēt tēmas.

Tātad Ticības gads ir turpinājums tam, ko Bīskapu Sinode vēlas paveikt oktobrī Vatikānā. Un tas ir turpinājums tam, ko var paveikt atmiņas par Vatikāna II koncilu – atjaunotnes atjaunojumu.

Priekš Baznīcas ir labi visu gadu pievērsties ticības sludināšanai mūsdienās un zināt, ka to dara visi. Tieši tā ir Ticības gada motivācija. Visam pārējam jānotiek tā, kā tas ir noticis līdz šim, ikdienas ritumā.

Radiovaticana.org

Citi jautājumi
Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?
Kur mums meklēt dzīves piepildījumu?
Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
Ko nozīmē būt pacietīgiem?
Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?
Vai labam kristietim pietiek ar priekšrakstu burtisku ievērošanu?
Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
Par citu tiesāšanu
Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
No kā ir atkarīga mūsu laime?
Kas ir pēdējā tiesa?
"Ticu uz Dievu..."
Ticība pakļauta pārbaudījumiem
Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
Vai drīkst ticēt sapņiem?
Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
Kas ir ticības akts?
Vai drīkst izpatikt citiem?
Vai var no citiem pieprasīt varonību?
Kā mīlēt egoistus?
Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?
Sirdsapziņas pārmetumi vai sirdēsti?
Vai ticības mācība par sātana eksistenci ir kaut kas otršķirīgs?
Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?
Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?
Vai katolis var lasīt Vassulas darbus? Kāda ir Baznīcas attieksme?
Kas ir breviārs?
Jautājumi par Svēto Komūniju
Kāpēc mana ticība ir tik niecīga?
Jautājumi par riska robežu
Lielākam Dieva godam
Neticība dievbijības aizsegā
Kāpēc talanti starp cilvēkiem ir sadalīti nevienādi?
Vai Kristus atpestīja visus?
Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?
Prezervatīvu reklāma cīņā ar AIDS