Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes  Kas ir breviārs?

Kas ir breviārs?
16.02.2011 pl. 17:33

Priesteris Oskars Jabloņskis OP

Latviešu valodā izdotais breviāra variants ir paredzēts tieši lajiem (draudzes locekļiem, kuri nav garīdznieki) – tas ir izveidots vienā sējumā, ietverot Laudes (rīta lūgšanu), Vesperes (vakara lūgšanu) un Kompletoriju (lūgšanu pirms nakts miega).

Latīniski breviarium nozīmē ”konspekts” un tas ir bieži lietots apzīmējums vienai no Romas katoliskās Baznīcas liturģiskajām grāmatām. To sauc arī par Stundu Liturģiju. Mūsdienās breviāru parasti veido divi vai četri sējumi, kas atbilst kādam Baznīcas liturģiskā gada posmam. Balstoties uz II Vatikāna koncila ieteikumiem, pāvests Pāvils VI izdeva jaunu breviāru (1971.), kurā visus psalmus (izņemot trīs) izlasa vienā mēnesī.

Stundu Liturģijas būtība saistīta ar to, ka Jaunās un Mūžīgās Derības Virspriesteris Jēzus Kristus, pieņemot cilvēcisko dabu, ienesa šajā zemē himnu, kas debesu augstumos skan mūžu mūžam. Kristus joprojām pilda šo priesterisko amatu caur savu Baznīcu, kura nemitīgi slavē Dievu un aizlūdz par visas pasaules pestīšanu ne tikai svinot Svēto Misi, bet arī citos veidos, īpaši lūdzoties Stundu Liturģiju. Saskaņā ar senseno kristīgo tradīciju Stundu Liturģija ir sastādīta tādā veidā, lai visus dienas un nakts posmus svētdarītu caur Dieva godināšanu.

Stundu Liturģija ir visas Baznīcas un katra atsevišķa Baznīcas locekļa lūgšana. Tā ir lūgšana, kas atgādina par Baznīcas vienotību Dieva godināšanā. Tas ir laika svētdarīšanas veids, kas cieši saistīts ar Svētās Mises svinēšanu – to var redzēt īpaši svētdienās un lielajos svētkos, kad Benedictus (no Laudēm) un Magnificat (no Vesperēm) antifonas pamatā atbilst dotās svētdienas Evaņģēlija lasījumam. Katrs ticīgais ir aicināts pievienoties Dieva godinātāju pulkam, jo tieši šis lūgšanas veids, kas cieši saistīts ar Svētajiem Rakstiem, ir svarīgs dievbijības avots un personiskās lūgšanas barība. Pateicoties Stundu Liturģijai, mēs varam arvien labāk iepazīt Dievu un saskatīt Kristus upura jēgu mūsu personiskajā dzīvē.

Novēlu, lai Stundu Liturģijas lūgšana palīdz augt ticībā un dievbijībā. Priesteris Oskars Jabloņskis OP

Citi jautājumi
Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?
Kur mums meklēt dzīves piepildījumu?
Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
Ko nozīmē būt pacietīgiem?
Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?
Vai labam kristietim pietiek ar priekšrakstu burtisku ievērošanu?
Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
Par citu tiesāšanu
Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
No kā ir atkarīga mūsu laime?
Kas ir pēdējā tiesa?
"Ticu uz Dievu..."
Ticība pakļauta pārbaudījumiem
Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
Vai drīkst ticēt sapņiem?
Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
Kas ir ticības akts?
Kapēc ticības "gads"?
Vai drīkst izpatikt citiem?
Vai var no citiem pieprasīt varonību?
Kā mīlēt egoistus?
Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?
Sirdsapziņas pārmetumi vai sirdēsti?
Vai ticības mācība par sātana eksistenci ir kaut kas otršķirīgs?
Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?
Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?
Vai katolis var lasīt Vassulas darbus? Kāda ir Baznīcas attieksme?
Jautājumi par Svēto Komūniju
Kāpēc mana ticība ir tik niecīga?
Jautājumi par riska robežu
Lielākam Dieva godam
Neticība dievbijības aizsegā
Kāpēc talanti starp cilvēkiem ir sadalīti nevienādi?
Vai Kristus atpestīja visus?
Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?
Prezervatīvu reklāma cīņā ar AIDS