Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Jautājumi un atbildes  Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?

Kāda ir atšķirība starp laulību, kas noslēgta Baznīcā, civillaulību un dzīvi bez laulības?
18.08.2011 pl. 11:35

Atbild: Priesteris Mariušs Kempa

Katrs cilvēks pieder konkrētai sabiedrībai un ir saistīts ar tās likumdošanu. Cilvēki veido sabiedrību, lai sasniegtu kopīgus mērķus, sabiedrība aizsargā, paredz tiesības un pienākumus, pieprasa atbildību, nosaka dzīves kārtību, no kuras ir atkarīga tās labklājība.

Ievērojot likumu, cilvēks, kas pieder sabiedrībai, var dzīvot drošībā un gaidīt atbalstu savās vajadzībās. Likuma neievērošana izraisa anarhiju, jeb situāciju, kas ir ļoti bīstama sabiedrības pastāvēšanai. Tas attiecas arī uz laulībām un ģimenes dzīvi, ko daudzi uzskata vienīgi par privāto dzīvi.

Līdz ar to, ka ģimene ir sabiedrības pamatšūna, likumdošanai ir pienākums ne tikai to aizsargāt, bet arī pieprasīt atbildību no katra, kas vēlas izveidot ģimeni. Ģimenes pamats ir laulātie – vīrietis un sieviete, kas mīl viens otru un ar solījumu apņemas dzīvot kopā, pieņemt un audzināt bērnus. Līdz ar to viņi tiek uzskatīti par ģimeni un kā tādi var pieprasīt atbalstu, ko likumdošana paredz ģimenei. Par civillaulību var uzskatīt tikai to, kas noslēgta attiecīgā valsts iestādē. Visi, kas dzīvo kopā vienīgi uz privātas vienošanas pamata, nevar uzskatīt sevi par ģimeni, jo saskaņā ar likumu, viņi dzīvo ārlaulībā.

Tāpat ir Baznīcā, kas ir Kristum ticīgo ”sabiedrība”. Katoliskā Baznīcā Laulība ir viens no svētajiem sakramentiem. Sakraments ir neredzamo Dieva žēlastību redzamā zīme. Katoliskās Baznīcas Katehismā lasām, ka Laulības, līdzās Ordinācijas sakramentam, ir sakraments, kas kalpo vienībai. Katrs sakraments ir ticības sakraments: pieprasa ticību no tā, kas vēlas to saņemt (bez ticības nevar saņemt sakramentu), bet arī stiprina ticību un ir Dieva žēlastību un svētības zīme un avots (piešķir žēlastības, kas ir nepieciešamas, lai ticīgais varētu izpildīt savu misiju). Baznīcā par laulātiem tiek uzskatīti tikai tie, kas pēc sagatavošanās ir devuši attiecīgos laulības solījumus katoļu garīdznieka klātbūtnē, kurš šo laulību ir svētījis. Visi pāri, kas nav devuši tādu solījumu, dzīvo bez laulības (bez Dieva žēlastībām, ko piešķir Laulības sakraments; tās žēlastības palīdz izpildīt laulāto solījumu – vienību, mīlestību un uzticību līdz mūža galam – un ir pamats kristīgai bērnu audzināšanai) un navīgā grēkā. 

Citi jautājumi
Kā es varu labāk ieklausīties Svētā Gara balsī?
Kur mums meklēt dzīves piepildījumu?
Kā zināt, vai esam pieņēmuši pareizu lēmumu?
Ko nozīmē būt pacietīgiem?
Kāpēc katolim svētdienās jāpiedalās Svētajā Misē?
Kā izvairīties no ļaunā gara slazdiem?
Kā mums izturēties pret Svēto Garu?
Kādi ir mūsu iekšējā nemiera galvenie iemesli?
Vai "Amoris Laetitia" sniedz atbildi tiem, kuri ir šķīrušies?
Ar ko atšķiras grēks no samaitātības?
Vai labam kristietim pietiek ar priekšrakstu burtisku ievērošanu?
Kas augšāmcēlās kopā ar Kristu?
Par citu tiesāšanu
Patiesība par eņģeļiem – kristīgās ticības veseluma sastāvdaļa
No kā ir atkarīga mūsu laime?
Kas ir pēdējā tiesa?
"Ticu uz Dievu..."
Ticība pakļauta pārbaudījumiem
Kāpēc Dievs vieniem dod ticības žēlastību, bet citiem ne?
Vai drīkst ticēt sapņiem?
Kādēļ jāgodina Jaunava Marija un citi svētie?
Kas ir ticības akts?
Kapēc ticības "gads"?
Vai drīkst izpatikt citiem?
Vai var no citiem pieprasīt varonību?
Kā mīlēt egoistus?
Kāpēc ir vajadzīgs Lielais gavēnis?
Sirdsapziņas pārmetumi vai sirdēsti?
Vai ticības mācība par sātana eksistenci ir kaut kas otršķirīgs?
Ar ko atšķiras Svētā Mise no dievkalpojuma katoliskajā Baznīcā?
Vai katolis var lasīt Vassulas darbus? Kāda ir Baznīcas attieksme?
Kas ir breviārs?
Jautājumi par Svēto Komūniju
Kāpēc mana ticība ir tik niecīga?
Jautājumi par riska robežu
Lielākam Dieva godam
Neticība dievbijības aizsegā
Kāpēc talanti starp cilvēkiem ir sadalīti nevienādi?
Vai Kristus atpestīja visus?
Vai esot tikai civillaulībā var pieņemt Svēto Komūniju?
Prezervatīvu reklāma cīņā ar AIDS