Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Kopā uzcelt jaunu skolu
10.02.2020 pl. 15:27
Liepājas Katoļu pamatskola 24. februārī svinēs 26 gadu jubileju. Šo gadu laikā skola no sākumskolas ir izaugusi par pamatskolu.

Skolēnu skaits ir krietni audzis, jo skolēnu vecāki novērtē skolas piedāvātās iespējas – kristīgo vērtību iedzīvināšanu ikdienā, izglītības kvalitāti, atbalstošu emocionāli psiholoģisko vidi, nelielu skolēnu skaitu katrā klasē, sadarbību ar skolēnu vecākiem. Pamatizglītību 2019./2020. mācību gadā skolā iegūst jau 158 skolēni.

To, ka Liepājas Katoļu pamatskola ir novērtēta un skolas popularitāte aug, apliecina vecāku interese par skolu. 2020./2021. mācību gada 1.klasei ir pieteikušies 27 pirmklasnieki. Tāpēc sadarbībā ar skolas dibinātāju Liepājas Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēzi, Liepājas bīskapu Viktoru Stulpinu 1. septembrī plānojam atvērt divas pirmās klases.

Skola lepojas ar savu profesionālo pedagogu kolektīvu, kurš ir gatavs jauniem izaicinājumiem, mācās, ir ieinteresēts kopīgajā darbā. Pedagogiem ir svarīga katra skolēna personīgā izaugsme un sasniegumi. Iegūstot pamatizglītību mūsu skolā, jaunieši ir inteliģenti, gatavi pilnvērtīgi un konkurētspējīgi izglītību turpināt gan ģimnāzijā, gan vidusskolās.

Liepājas Katoļu pamatskola ir iniciējusi domu par Latvijas katoļu skolu apvienošanu un darbojas, lai apgūtu labāko pieredzi, lai meklētu kopīgus risinājumus izaicinājumiem mūsdienu izglītībā un popularizētu Latvijas sabiedrībā katolisko izglītību kā vērtīgu un kvalitatīvu.

Esam sākuši īstenot ideju – uzcelt jaunu Liepājas Katoļu pamatskolas ēku. Kopā ar Liepājas bīskapu Viktoru Stulpinu strādājam un radām jaunu skolu ar savu skolas filozofiju, inovatīvi veidotu mācību vidi.

Skolas ēkas tehniskā projekta īstenošana ir uzticēta arhitektu biroja „VIRTÙ” arhitektiem Jānim Bumbierim un Inesei Maurānei. Jaunajā skolas ēkā veidosim mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi, plašus kabinetus, sporta zāli, brīvo brīžu zonas. Svarīgi, ka ar šo projektu skola iegūs kapelu, kurā skolēniem un vecākiem būs iespēja pabūt savās domās, lūgšanās. Skolas telpas sadarbībā ar arhitektiem tiek plānotas izbūvēt tā, lai tās būtu iespējams izmantot arī draudzes dažādu kultūras, sporta vai atpūtas pasākumu norisei.

Jaunās skolas ēkas projektēšana un būvniecība ir liels finansiāls ieguldījums mūsu skolēnu nākotnē, katoļu skolu konkurētspējā.

Aicinām mūsu nodomu  - uzcelt jaunu skolu - atbalstīt ar lūgšanām. Būsim pateicīgi arī par finansiālo atbalstu – ziedojumu jaunās skolas būvniecībai.

LIEPĀJAS KATOĻU PAMATSKOLA,
PELDU IELA 17, LIEPĀJA, LV 3401,
REĢ.NR. 90001293456
AS SWEDBANK
KODS HABALV22
ZIEDOJUMA KONTA NR.: LV63HABA0551044303827 (ar mērķi - jaunās skolas būvniecībai)

Liepājas Katoļu pamatskolas
direktore Iveta Kalniņa


Pēdējais no iesniegtajiem jaunās skolas ēkas plānošanas variantiem
(uzklikšķini uz attēla,lai palielinātu)