Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Dievmātes svētki Kuldīgas Dzīvības Mātes svētvietā (programma)
12.08.2020 pl. 15:32
Ir augusts, un, kā katru gadu, daudzi plānoja svētceļojumu uz Aglonu kājām vai ar draudzes autobusu uz Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkiem. Tomēr neparastā situācija pasaulē un mūsu zemē liek mainīt daudzus plānus, arī Aglonas svētku ierasto kārtību.

Kāda sena paruna saka, ka katrā nelaimē ir sava laime. Šogad Kurzemes diecēzē ir iespēja labāk apzināties savas svētvietas nozīmi mūsu garīgajā dzīvē. No Kurzemes draudzēm un ne tikai no Kurzemes ticīgie svētku dienā 15. augustā pulcēsies Kuldīgā Vissv. Jaunavas Marijas - Dzīvības Mātes svētvietā. Arī svētceļnieki no Liepājas šogad devās uz Kuldīgu.

Kuldīga ir viena no vecākajām Kurzemes pilsētām. Senākais pilsētas nosaukums Jēzusburga netika ieviests, bet jau tad tika domāts par to, ka šī vieta ir īpaši veltīta Dievam. Tās laiks sākās 1242. gadā, kad Vācu ordenim bija dota atļauja celt pili. Šajā pilī bija pirmā baznīca. Pirms reformācijas Kuldīgā katoļiem bija vēl Sv. Katrīnas baznīca un divas koka kapelas ārpus pilsētas.
16. gs. beigās un 17. gs. sākumā Kuldīga bija Kurzemes hercoga Vilhelma rezidence, bet 1656. g. Kuldīgu iekaroja zviedri un pils tika izlaupīta. 1701. g. zviedri pilsētu ieņēma otrreiz un pili izpostīja. Kuldīgas Svētās Trīsvienības un svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudzes baznīca turpat 400 gadus pulcina cilvēkus uz Dieva godināšanu.

Dievmātes un Bērna Jēzus statujas izcelsme ir datēta ārkārtīgi fragmentāri, un avoti nav droši. Līdz šim pieņēma, ka šīs statujas liktenis cieši saistīts ar Kurzemes vēsturi. Dievmāte ar Bērnu Jēzu uz rokas stāv uz mēness sirpja, un, iespējams, skulptūra izgatavota vēlīnos viduslaikos (ap 1520/1530). Gan mutiska, gan vēlāk uz papīra pierakstītā tradīcija vēsta, ka tā pārvietota no Kuldīgas pils baznīcas, bet pirms tam saskaņā ar tradīciju tā bijusi aizbērtā telpā pils pagrabstāvā. Šajā sakarā ievērību pelna 1938. gada vēsturiska piezīme, ka ap 1860. g. mācītājs Harfs Dievmātes statuju nonesis jau no Katrīnas baznīcas bēniņiem un nodevis katoļu baznīcai.

Dievnama un Dievmātes statujas vēsture ir liecība par Dieva darbību šajā vietā. Jau Dievmātes altārī piestiprinātās votas - pateicības zīmes - liecina, ka šis dievnams ir žēlastību vieta un Dievmāte ir izlūgusi dzīvības un ticības dāvanas tiem, kas uzticējušies viņas gādībai. Apmeklējot Latviju apustuliskajā vizītē 2018. gada 24. septembrī, pāvests Francisks pasvētīja zeltīto kronīti, ar kuru kronēts Bērns Jēzus, kuru Dievmāte tur uz rokas. Šo divu gadu laikā Kuldīgas svētvietā Dievmāte - Dzīvības Māte kopā ar savu Dēlu ir pulcinājusi svētceļniekus ne tikai no Latvijas. Šeit cilvēki ir piedzīvojuši, ka Dievs, visas radības Valdnieks, ticīgajiem dāvā dzīvību - gan šīszemes, gan mūžīgo.

Kuldīgā svētku dievkalpojumi notiks šādos laikos:

14. augustā: sv. Meinarda, Latvijas apustuļa, svētkos plkst. 9.00 Sv. Mise; aptuveni plkst. 17.00 svētceļnieku sagaidīšana un vesperes.
15. augustā: Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkos plkst. 10.10 rožukronis un plkst. 11.00 Sv. Mise, Dievmātes litānija un Euharistiskā procesija. Sv. Misi svinēs Liepājas bīskaps Viktors Stulpins (Sv. Mise notiks ārā pie baznīcas).

Dievmātes svētkiem Jaunavas Marijas - Dzīvības Mātes svētvietā varēs sekot līdzi interneta tiešraidē:
 Youtube.com/Kuldīgas Dievmātes sanktuārijs