Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Francisks: svētie netop laboratorijās, bet ikdienas darba gaitās
04.06.2023 pl. 23:48
Sestdien, 3. jūnijā, pāvests Francisks pieņēma audiencē svētceļniekus no Jāņa XXIII un Pāvila VI dzimtajām pilsētām - Končezio un Sotto il Monte, Ziemeļitālijā. Atzīmējot Jāņa XXIII (attēlā) nāves piemiņas un Pāvila VI ievēlēšanas par pāvestu 60. gadskārtu,

Francisks klātesošajiem piekodināja nekad neaizmirst savas saknes, jo tās ir mūsu bagātība.

Pateicoties savām saknēm, mēs varam iet uz priekšu, augt, “rakstīt” vēsturi un piešķirt jēgu savu bērnu un mazbērnu dzīvei. Mīliet savas saknes, neatdaliet koku no tā saknēm, jo tad tas nedos augļus – mudināja pāvests.

Svētais Jānis XXIII un Pāvils VI vadīja Baznīcu liela entuziasma laikā un reizē nopietnu jautājumu un sarežģītu izaicinājumu laikā. Viņi izdzīvoja Vatikāna II koncila izraisītās jaunās vitalitātes laiku un vienlaikus saskārās ar nopietnām terorisma un aukstā kara briesmām. Tai pat laikā vēsture liecina, ka viņi bija “gani pēc Dieva sirds” (sal. Jer 3, 13), kuri prata atrast pazudušās avis un tās aprūpēt.

Francisks atzina, ka viņi varēja kļūt par izciliem Baznīcas ganiem tāpēc, ka savā dzīvē sastapa lieliskus ceļabiedrus – dedzīgus Evaņģēlija lieciniekus, kuri tiem palīdzēja augt ticībā un saklausīt savu aicinājumu.

“Brāļi un māsas, es jums teikšu vienu lietu: Dievs netaisa svētos laboratorijā, nē,” sacīja pāvests. “Viņš tos veido lielos būvlaukumos, kur, pateicoties ikviena darbam, kas tiek veikts Svētā Gara vadībā, notiek dziļa rakšana, stingru pamatu ielikšana un ēkas celšana, ar visiem spēkiem rūpējoties par to, lai tā kārtīgi un pareizi celtos uz augšu ar Kristu kā stūrakmeni”.

Nākamie pāvesti Andželo un Džovanni Batista, tas ir, Jānis XXIII un Pāvils VI, būdami bērni, varēja augt un attīstīties savā apgabalā, pateicoties viņu vecāku un apkārtējo ticīgo kristīgajai priekšzīmei. Viņi varēja laist savas saknes un augt auglīgajā svētuma zemē.

Francisks klātesošajiem novēlēja, lai viņiem “mīlēt savas saknes” nozīmētu “mīlēt Jēzus Evaņģēliju un mīlēt kā Jēzus mīlēja”. Viņš pieminēja arī Jāņa XXIII encikliku par mieru Pacem in terris un tās lielo aktualitāti mūsdienās. Tajā autors runā par mieru, kas balstīts uz taisnīguma, mīlestības, patiesības un brīvības, par mieru, kas balstīts uz cilvēku un tautu cieņas.

Vaticannews.va