Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests: "Mūsu Dievs ir mīlestības kopība"
05.06.2023 pl. 20:43
"Sēdēsim pie viena galda kopā ar Dievu, lai dalītos Viņa mīlestībā," skaidrojot Svētās Trīsvienības svētku nozīmi, teica pāvests Francisks.

Uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests atgādināja, ka "mūsu Dievs ir mīlestības kopība". Svētais tēvs mudināja pārdomāt, vai mēs šo patiesību apliecinām dzīvē, vai Baznīcas durvis ir atvērtas visiem, vai arī tā ir rezervēta vieta, kur ienāk tikai daži izredzētie.

Francisks skaidroja Svētās Trīsvienības noslēpumu, sākot no Jēzus dialoga ar Nikodēmu. Pāvests atgādināja, ka šim meklējošajam cilvēkam Jēzus atklāja noslēpuma būtību, sakot, ka Dievs tik ļoti mīlēja cilvēci, ka sūtīja pasaulē savu Dēlu. "Tātad Jēzus, Dēls, runā mums par Tēvu un Viņa bezgalīgo mīlestību," sacīja pāvests, paskaidrojot, ka vārds Dievs liek domāt par kaut ko majestātisku un tālu, savukārt, dzirdot par Tēvu un Dēlu, mēs atgriežamies mājās.

"Mēs varam domāt par Dievu, izmantojot ģimenes tēlu, kas sapulcējusies pie viena galda, pie kura tiek dalīta dzīve. Turklāt galds, kas vienlaikus ir arī altāris, ir arī simbols, ar kura palīdzību dažās ikonās tiek attēlota Trīsvienība. Tas ir tēls, kas mums runā par kopības Dievu. Tēvs, Dēls un Svētais Gars - kopība," - teica Francisks. - "Bet tas nav tikai tēls, tā ir realitāte! Tā ir realitāte, jo Svētais Gars, Gars, kuru Tēvs caur Jēzu ir ielicis mūsu sirdīs, ļauj mums izbaudīt Dieva klātbūtni: klātbūtni, kas ir tuva, līdzjūtīga un maiga. Svētais Gars ar mums dara to pašu, ko Jēzus ar Nikodēmu. Viņš mūs iepazīstina ar jaunas piedzimšanas, ticības un kristīgās dzīves noslēpumu, atklāj mums Tēva sirdi un dara mūs par paša Dieva dzīves dalībniekiem. Varētu teikt, ka uzaicinājums, ko viņš mums sniedz, ir apsēsties pie galda kopā ar Dievu, lai dalītos Viņa mīlestībā. Tieši tas notiek katrā Svētajā Misē, pie Euharistijas galda, kur Jēzus piedāvā sevi Tēvam un upurē sevi par mums. Jā, brāļi un māsas, mūsu Dievs ir mīlestības sadraudzība, ko Jēzus mums atklāja."

Turpinot uzrunu, pāvests atgādināja, ka visvienkāršākais žests, kas mums palīdz atcerēties, ka "Dievs ir mīlestības sadraudzība", ir krusta zīme, ko mēs iemācījāmies jau bērnībā. "Veicot krusta zīmi, mēs sev atgādinām, cik ļoti Dievs mūs mīlēja, ka atdeva par mums savu dzīvību, un mēs sev atkārtojam, ka Viņa mīlestība mūs pilnībā aptver kā apskāviens, kas mūs nekad nepamet," teica Svētais tēvs. Viņš norādīja, ka mēs esam aicināti liecināt par Dieva mīlestību, radot kopību Viņa vārdā.

"Šodien varam sev jautāt: vai mēs esam Dieva mīlestības liecinieki? Vai arī Dieva mīlestība ir kļuvusi tikai par jēdzienu, par kaut ko dzirdētu, kas vairs neaizkustina sirdi? Ja Dievs ir mīlestība, vai mūsu kopienas to apliecina dzīvē? Vai tās spēj mīlēt? Vai tās ir mīlošas ģimenes?"- jautāja pāvests un turpināja. - "Vai vienmēr ir atvērtas mūsu sirds durvis, vai mēs protam uzņemt ikvienu, es uzsveru: ikvienu, kā savus brāļus un māsas? Vai mēs visiem piedāvājam Dieva piedošanas ēdienu un Evaņģēlija prieku? Vai mēs radām mājas atmosfēru, vai arī esam drīzāk esam kā birojs vai rezervēta vieta, kur ienāk tikai daži izredzētie? Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums dzīvot Baznīcā kā mājās, kur mēs mīlam viens otru ģimeniskā veidā par godu Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!" - teica Francisks.

Vaticannews.va
Foto: Unsplash.com/Mateus Campos Felipe