Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Vai nu tu kalpo Dievam, vai arī kalpo naudai un neesi brīvs
07.06.2023 pl. 07:45
Pāvesta fonds “Centesimus Annus” šogad atzīmē 30. pastāvēšanas gadadienu. Šajā sakarā Romā notika starptautisks kongress, kura dalībnieki ieradās Vatikānā, lai tiktos ar Francisku.

Svētais tēvs viņus aicināja darboties tādas nākotnes labā, kur katrs varētu atrast un ieņemt savu vietu.

Fondam piešķirts tāds pats nosaukums, kādā ir nosaukta Jāņa Pāvila II 1991. gadā parakstītā enciklika. Tā darbības mērķis – pētīt un izplatīt Baznīcas sociālo mācību. Fonda darbība balstās uz tādām vērtībām kā cilvēka cieņa, kopējais labums, solidaritāte un subsidiaritāte. Uzrunā pāvests atgādināja par tādas ekonomikas nozīmi, kurā centrālā vieta tiek ierādīta cilvēkam, nevis naudai. “Apustuliskajā pamudinājumā Evangelii gaudium es brīdināju par risku, kādam tiekam pakļauti tad, ja izdzīvojam ekonomiku neveselīgā veidā,” viņš sacīja.

Enciklikā Fratelli tutti Svētais tēvs mudina stāties pretī postošajām sekām, kādas izraisa naudas vara. Runa ir par piespiedu pārvietošanos, sāpīgo migrāciju, cilvēktirdzniecību, narkotikām, kariem un vardarbību. Šajā sakarā pāvests savā uzrunā minēja Evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus skaidro, ka mēs nevaram kalpot diviem kungiem, tas ir, Dievam un naudai. “Mums ir jānoskaidro, ko Jēzus grib pateikt ar šo stāstu,” viņš sacīja. “Tajā ir ietverts vēstījums. Vai nu tu kalpo Dievam, vai nu tu esi naudas kalps un neesi brīvs”. Noslēgumā viņš atgādināja, lai katrā kopienā tiktu pieņemti un uzklausīti vājākie cilvēki un tādi, kuriem nav teikšanas.

Vaticannews.va