Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Romā norisinās Ukrainas grieķu katoļu Baznīcas sinode
06.09.2023 pl. 07:54
Svētdien, 3. septembrī Romas Svētās Sofijas bazilikā Kijevas-Haličes arhibīskaps Svjatoslavs Ševčuks vadīja Ukrainas grieķu katoļu baznīcas sinodes atklāšanas dievkalpojumu. Sinodes tēma: "Kara upuru pastorālā aprūpe". Tajā piedalās 45 bīskapi no Ukrainas, Centrāleiropas un Rietumeiropas, Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas, kā arī no Austrālijas.

Homīlijā arhibīskaps Ševčuks sacīja, ka Baznīcas vadītāju sanāksme Romā ir "cerības sinode" trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir "īpašs brīdis, kad pār cilvēkiem un Baznīcu nolaižas Svētais Gars, caur kura spēku un žēlastību nāk cerība". "Mēs bieži domājam, ka, ja nebūtu Ukrainas, ukraiņu tautas un mūsu Baznīcas, daudzi dzīvotu laimīgāku un mierīgāku dzīvi. Mūsdienās Baznīca ir šķērslis tiem, kas vēlas nodarboties ar savām zemes lietām, aizmirstot par Dieva aicinājumu uz debesu valstību. Sinode ir brīdis, kad mēs jūtam, ka Svētais Gars paliek ar mums," Ukrainas grieķu katoļu baznīcas preses dienests citē arhibīskapa teikto.

Vēl viena cerības zīme, skaidroja Kijevas-Haličes arhibīskaps, ir tā, ka no šīs īpašās vietas bīskapi var pastāstīt Romai, Svētajam tēvam un visai pasaulei Ukrainas, Krievijas un Austrumeiropas patieso vēsturi, to vēsturi, ko sastāda nevis imperiālistu un kolonizatoru izdomājumi, bet gan paverdzināto tautu asinis, kuras šodien cīnās par tiesībām pastāvēt, jo īpaši Ukrainas tauta un valsts.

Visbeidzot, trešā cerības zīme ir tā, ka Ukrainas grieķu katoļu Baznīcas bīskapi var personīgi tikties ar Svēto tēvu un saņemt no viņa cerības žestu, jo pāvests Francisks ir "liels uzmanības un daiļrunīgu žestu meistars, kas dažkārt var būt izteiksmīgāki par rakstītiem vai lasītiem vārdiem," atzina arhibīskaps Ševčuks.

Pāvesta Franciska sveicienu sinodes dalībniekiem nodeva Austrumu baznīcu dikastērija prefekts kardināls Klaudio Gudžeroti. Vatikāna pārstāvis uzsvēra, ka pāvesta mīlestība, interese un rūpes par Ukrainu laika gaitā ir palikusi nemainīga. Romas katoļu Baznīca un Svētais tēvs "pateicas Ukrainas grieķu katoļu baznīcai par palīdzību un upuri, ko tā ir nesusi Ukrainas tautas labā," uzsvēra kardināls Gudžeroti.

Vaticannews.va
Foto: Ugcc.ua