Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Bīskapija  Draudzes

Šķēdes Sv. Adriana draudze
  • Administrators: Valdis Drīksna
  • Pastāvīgais diakons: Jānis Radziņš (tel.: 29226626) 
  • Slimnieku aprūpe mājās 
  • Kontakttālrunis: 25146300 (administrators), E-pasts: rkb@saldus.lv.

~~~

Svētīgā Adriana draudze atrodas Saldus rajona ziemeļu daļā, 28 km no Saldus pilsētas. Draudzē dievkalpojumi notiek no 1998. gada. Bet Svētīgā Adriana kapelu iesvētīja Liepājas bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis, klātesot Neatkarīgā Malas Bruņinieku Ordeņa ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Latvijā dr. Peteram Baronam fon Firstenbergam.

Draudzes vecākā jau no paša sākuma tika izvēlēta Aija Zviedriņa, kura ir sociālā dienesta vadītāja Šķēdes pagastā.

Draudzi oficiāli dibināja Liepājas bīskaps Vilhelms Lapelis 2004. gada 17. decembrī.

~~~

Neatkarīgā Maltas Bruņinieku Ordeņa mocekļa
svētīgā Adriana Forteskjē sentences:

(+1539. gada 9. jūlijs)

„Lai tavas vēlmes un ilgas paceļas pāri visām zemes lietām. Nepārstāj lūgt Dievu ļaut tev vienmēr pildīt Viņa gribu. Visās lietās, ko dari, uzticīgi seko Svētā Gara iedvesmai. Centies izlūgt neatlaidības tikumu. Ik dienas atjauno savus labos nodomus. Esi rūpīgs visos savos darbos.  Esi laipns savos vārdos ar visiem, it īpaši ar trūcīgajiem un nelaimīgajiem cilvēkiem. Labklājībā esi lēnprātīgs savā sirdī, likstās - pacietīgs. Lai Dievs vienmēr ir tavu acu priekšā. Ja gadās sagrēkot, nezaudē cerību. Ja tu savā dzīvē ievērosi šīs pamācības, tad Svētais Gars stiprinās visās svarīgās lietās, un caur šiem darbiem tu nonāksi Debesu valstībā un būsi kopā ar Jēzu Kristu, kam pieder gods, vara un slava mūžīgi.”