Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Cilvēki bija dāsni (video)
11.11.2010 pl. 11:08

„Mācies ne tikai ņemt, bet arī dot!” - ar šādu moto 6. novembrī Liepājas Sv.Jāzepa katedrāles dārzā norisinājās Mārtiņdienas labadarības tirdziņš, lai iegūtos ziedojumus veltītu piecām ģimenēm.

Mārtiņdienas tirzdiņš "Mārtiņdienas pieci stāsti" notika sadarbībā ar Liepājas Katoļu pamatskolas Atbalsta biedrību, Liepājas Sv.Jāzepa katoļu draudzi, Liepājas domes Sociālo dienestu un „Mārtiņmāju”. Kā paziņoja skolas Atbalsta biedrība, no labdarības tirdziņa kopumā ziedojuma veidā tika ieņemti 170 lati un 88 santīmi. Materiālo atbalstu skolēni, to vecāki un draudzes locekļi varēja sniegt arī dažādu mantu un sadzīves lietu veidā.

Mārtiņdienas labdarības tirdziņā varēja iegādāties Liepājas Katoļu pamatskolas skolēnu paša darinātus kulinārijas izstrādājumus, dažādus rokdarbus, mājamatniecības darinājumus, kā arī citas lietas.

Šo pasākumu sirsnīgi vadīja Maija Kalniņa, bet tirgošanās tika kuplināta ar skaistajām dziesmām, piedaloties skolas ansamblim „Tik un tā”, divām māsiņām – Beātei un Agnesei Auziņām no Katoļu pamatskolas 2. klases, katedrāles jauniešu ansamblim, kā arī popgrupai „Bums". Tirdziņā varēja nobaudīt tēju, kura tika vārīta lielā katlā uz ugunskura, kā arī konditorijas firmas „Puķītes” dāvātos sklandraušus.

"Mārtiņmājas" vadītāja Iveta Jansone izsaka lielu paldies ziedotājiem! Viņa arī atzīst, ka cilvēki bijuši dāsni un atsaucība bijusi negaidīta, jo arī pēc labdarības tirdziņa beigām cilvēki ziedojuši labus apģērbus, apavus un pat nogādājuši līdz "Mārtiņmājai", lai atbalstītu šīs ģimenes.

Mārtiņdienas labdarības tirdziņa fotogalerija.

Foto: Dina Rudzīte