Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Ziemassvētku vigīlijas galda lūgšanas ģimenes pavardā
23.12.2015 pl. 13:09
Ziemassvētku vigīlijas (no latīņu val. "vigilare" - "būt nomodā") vakariņas pie mums ievada ar oblāšu laušanu. Šīs ieražas pirmsākums ir pirmo kristiešu tā saucamās agapes (agape - mīlestības mielasts).

Pirms Sv.Mises tie sanesuši pie altāra dažādas ēdamās dāvanas - maizi, vīnu, augļus. Daļu no maizes un vīna izlietoja uzreiz, pārpalikušais tika izlietots pēc Mises kopējam mielastam. Daļu no šī mielasta dāvanām aizsūtīja uz mājām tiem, kuri bija slimi vai kāda cita iemesla dēļ nevarēja piedalīties Sv.Misē. Tas bija visu kopības un mīlestības apliecinājums.

Oblātes cep no augstākā labuma kviešu miltu mīklas. Rietumos jau 4. gadsimtā šādas svētītas maizītes bīskapi sūtījuši viens otram kā mīlestības apliecinājumu. Ticīgie šādu priestera svētīto maizīti nesuši uz mājām. Vēl nesen bija plaši izplatīts ieradums kopā ar Ziemassvētku apsveikuma vēstuli sūtīt arī oblāti.

Kad dienā ir paveikti visi sagatavošanās darbi, pievakarē uzklāj Ziemassvētku vigīlijas galdu. Uz galda noliek sausu sienu, kas simbolizē Betlēmes kūtiņu, tad to pārklāj ar baltu galdautu, kas, savukārt, simbolizē Jēzus baltos autiņus (sienu liek uz galda zem galdauta). Kristus ir atstājis sevi zem maizes zīmēm, lai mēs varētu smelties spēku no Viņa mūžīgās mīlestības ik dienu. Tādēļ uz galdauta noliek oblātes - svētīto maizi, kas ir paša Kristus dalītās mīlestības simbols.  

Tad uz galda uzliek dažādus gavēņa ēdinus. Vēl uz galda liek Vigīlijas sveci, kas ir Kristus gaisma jeb Kristus klātbūtnes simbols. Pēc galda sagatavošanas seko lūgšanas, kuras parasti vada ģimenes galva - namatēvs.

 Vigīlijas oblāšu laušana

Lai mēs mīlestības un piedošanas garā laužam šīs oblātes – mīlestības maizi. Atverot savas sirdis uz savstarpējo mīlestību, mēs tās atveram Kungam, kas nāk. Lai Viņā katrs cilvēks atrod labestību un draudzību. Lai visi, kas dzīvo mūsu ģimenē un apmeklē mūsu māju, būtu laimīgi, veseli, sirsnīgi, vienmēr ar labiem nodomiem, lai visos un visur valdītu prieks.

Kungs, esi vienmēr ar mums un mūsu mājā. Piepildi mūsu sirdis ar laipnību, mīlestību un mieru, lai mēs ar ikdienas darbiem apstiprinātu to, ko pateiksim vārdos. Dari, lai mēs viens pret otru būtu labi kā maize un kādreiz varētu pulcēties uz mielastu Tavā valstībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

Vigīlijas siena svētīšanas lūgšana.

Visvarenais mūžīgais Dievs, svētī šo sienu, ko noliksim uz vigīlijas galda, lai tas mums atgādina Betlēmes grotas nabadzību, kurā cilvēka miesā piedzima Tavs Dēls Jēzus Kristus. Liec, lai mēs neraizētos par to, ko ēdīsim vai dzersim un ko ģērbsim, bet lai mēs rūpētos par Dieva valstības lietām un priecātos par Tava Dēla Jēzus Kristus klātbūtni mūsu ģimenē, kas ar Tevi dzīvo un valda mūžīgi mūžam. Amen.

Vigīlijas maltītes svētīšana.

Kristu, mūsu Pestītāj, kas uz šīs zemes ieņēmi pēdējo vietu un devi mums piemēru dzīvot mīlestībā, Tevi lūdzam, iemājo mūsu ģimenē un vieno to Savā Mīlestībā. Bet tagad svētī šīs dāvanas, kuras ar pateicību mēs ēdīsim. Tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

Gatavas oblātes par ziedojumiem var iegādāties arī dievnamos.