Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests aicina pieņemt Dieva Vārdu un mācīties būt žēlsirdīgiem
04.01.2016 pl. 21:01
Jaunā gada pirmajā svētdienā, baudot skaisto, silto un saulaino laiku, tūkstošiem ticīgo sapulcējās Svētā Pētera laukumā, lai ieklausītos pāvesta Franciska teiktajos vārdos.

Apcerē pirms lūgšanas „Kunga eņģelis” Svētais tēvs skaidroja svētdienai paredzētos liturģiskos lasījumus. Viņš pakavējās pie svētā Jāņa evaņģēlija prologa, norādot uz Dieva Vārda darbību. „Vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums” ( 1,14). Francisks atgādināja, ka Vārds ienāca pasaulē, lai mēs varētu to iepazīt un ļaut sev pieskarties Tēva mīlestībai. Dieva Vārds ir pilns mīlestības un uzticības. Svētais Jānis norāda arī uz Iemiesošanās noslēpuma dramatismu, uzsverot, ka Dieva mīlestības dāvana netika pieņemta.

Turpinot pārdomas, pāvests teica: „Vārds ir gaisma, taču cilvēkiem vairāk patika tumsa. Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Tie aizslēdza durvis Dieva Dēla priekšā. Tas ir ļaunuma noslēpums, kas iespraucas arī mūsu dzīvē, un mums ir vajadzīga modrība un uzmanība, lai tas nekļūtu pats svarīgākais. Radīšanas grāmatā ir ietverti zīmīgi vārdi, kas palīdz mums saprast šo noslēpumu: «Ja rīkosies ļauni, tad grēks tūlīt būs durvju priekšā, tas vilks tevi pie sevis» (Rad 4,7). Bēda mums, ja ļaujam grēkam ienāk mūsu sirdīs, jo tas mūsu durvis noslēdz pret visiem. Taču mēs esam aicināti atvērt savas sirds durvis Dieva Vārdam, Jēzum, lai kļūtu par Viņa bērniem.”

Francisks aicināja ticīgos pieņemt Dieva Vārdu un mācīties būt žēlsirdīgiem. To īstenot mums palīdz Žēlsirdības jubilejas gads. Pāvests skaidroja, ka svētā Jāņa evaņģēlija prologu lasījām arī Ziemassvētkos. Šodien tas tiek atkārtots. Tas ir Baznīcas – Mātes aicinājums pieņemt pestīšanas Vārdu, pieņemt gaismas noslēpumu. Ja to pieņemam, ja pieņemam Jēzu, tad pieaugs mūsos mīlestība un mēs iemācīsimies būt žēlsirdīgi.

„Šajā Žēlsirdības jubilejas gadā centīsimies, lai Evaņģēlijs top miesa arī mūsu dzīvē, – aicināja Svētais tēvs. – Paņemsim rokās Evaņģēlija grāmatu, meditēsim izlasīto fragmentu un īstenosim to savā ikdienas dzīvē. Tas ir vislabākais veids, kā labāk pazīt Jēzu un sludināt Viņu citiem. Tas ir katra kristieša aicinājums un prieks. Esam aicināti atklāt un nest Jēzu citiem. Lai to veiktu, mums pašiem vispirms ir jāiepazīst Viņu. Tikai Jēzus pasargās mūs no ļaunuma, no sātana, kurš grozās mūsu durvju priekšā, grozās mūsu sirds durvju priekšā, un grib tajā ienākt,” sacīja Francisks.

Pāvests mudināja klātesošos no jauna uzticēties Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Stāvot Betlēmes silītes priekšā, kontemplējam Vārdu, kas ir tapis miesa, kontemplējam Jēzus un arī mūsu Māti.

Pēc lūgšanas „Kunga eņģelis” Francisks apsveica Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus. Viņš norādīja uz nepieciešamību sargāt un veidot mieru. Pāvests mudināja ticīgos katru dienu lasīt īsu Evaņģēlija fragmentu. „Šajā jaunā gada pirmajā svētdienā novēlu visiem patiesu mieru. Dzīves priekpilnajos mirkļos, arī ciešanu un skumju brīžos, uzticēsim sevi Jēzum, kurš ir mūsu žēlsirdība un mūsu cerība! Neaizmirsīsim arī Jaunā gada apņemšanos, proti, „pārvarēt vienaldzību un iegūt mieru”. Pateicoties Dieva žēlastībai, spēsim to īstenot savā dzīvē. Francisks vēlreiz atkārtoja savu aicinājumu katru dienu lasīt Evaņģēlija fragmentu, lai tādā veidā mēs labāk iepazītu Jēzu, atvērtu savu sirdi un palīdzētu citiem atklāt Viņu.

Svētceļnieku vidū bija arī Polijas Valsts robežsardzes pūtēju orķestris un bērnu koris „Labestības stariņš” no Novosončas pilsētas, kas izpildīja vairākas Ziemassvētku dziesmas. Kā pastāstīja kora direktors priesteris Andžejs Mulka, tā jau ir otrā reize, kad Vatikānā skan Ziemassvētku dziesmas poļu valodā. Pirmo reizi koris ieradās 2000. gadā. „Tagad izdzīvojam Žēlsirdības jubilejas gadu. Esam ieradušies, lai skaisti iesāktu Jauno gadu un uzaicinātu pēc iespējas vairāk cilvēku piedalīties Pasaules Jauniešu dienu svinībās, kas notiks šī gada jūlija beigās,” atklāja priesteris Mulka.

Radiovaticana.va
Foto: Osservatore Romano