Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests: pārdomāsim un sludināsim Dieva Vārdu
23.01.2023 pl. 14:06
22. janvārī Svētā Pētera bazilikā pāvests Francisks vadīja Dieva Vārda svētdienas dievkalpojumu. Šos svētkus, kas tiek svinēti parastā liturģiskā laika trešajā svētdienā, Svētais tēvs iedibināja 2019. gada 30. septembrī ar apustulisko vēstuli Motu proprio formā "Aperuit illis".

Homīlijā pāvests skaidroja Mateja evaņģēlija 4. nodaļu, kurā vēstīts par Jēzus publisko darbību Kafarnaumā, kas ir dažādu tautu un kultūru krustceles. Kungs vēlas dāvāt Dieva Vārdu visiem, Viņš aicina visus uz atgriešanos un izvēlas pirmos mācekļus, lai arī viņi varētu nest Evaņģēlija gaismu citiem. Francisks uzsvēra, ka šie trīs aspekti palīdz mums pieņemt dzīvo pestīšanas vārdu un būt tā vēstnešiem mūsdienu pasaulē.

«Dieva Vārds ir domāts ikvienam,» sacīja Svētais tēvs. Evaņģēlijā Kristus «vienmēr ir ceļā, iet pretī mums». Viņš pasludina Dieva mīlestības vēsti svešiniekiem, pagāniem, dažādu tautību un kultūru cilvēkiem. Tagad Dieva dziedinošais Vārds un Viņa žēlsirdība tiek atklāta ne tikai Izraēla taisnīgajiem, bet arī visiem cietošajiem un apspiestajiem. «Šis aspekts mums ir nozīmīgs,» uzsvēra pāvests. Kristus Vārds ir domāts ikvienam, tas nepakļaujas mūsu aprēķiniem, tas izplatās spontāni un neparedzami. «Evaņģelizācija ir Baznīcas galvenais un neatliekamais uzdevums, tāpat kā tas bija Jēzum, un šo uzdevumu nedrīkst atstāt novārtā, aizbildinoties ar daudzām citām nodarbēm. Dieva Vārdam ir jābūt centrā,» sacīja Svētais tēvs.

Uzrunas gaitā pāvests norādīja, ka Labā vēsts mūs aicina uz atgriešanos. «Atgriezieties, jo debesu valstība ir tuvu» (Mt 4,17), saka Jēzus, un tas nozīmē, ka Viņa vārds satricina, liek mainīties, izraisa krīzi, jo «tas ir dzīvs un darbīgs, un asāks par katru divasmeņu zobenu […] un tas ir domu un sirdsapziņas tiesnesis» (Ebr 4,12).

Francisks skaidroja, ka Dieva Vārds rada sekotājus. Ejot gar Galilejas jūras krastu, Jēzus sastop divus zvejniekus, divus brāļus – Sīmani un Andreju – un aicina tos sekot Viņam, apsolīdams, ka padarīs viņus par «cilvēku zvejniekiem». Viņi kļuva par apustuļiem, kas dodas pasaules jūrā, lai sludinātu Evaņģēlija prieku saviem brāļiem un māsām.

«Tāda ir Dieva Vārda dinamika: tas ievelk Tēva mīlestības tīklā un veido par apustuļiem, kuru vēlme ir sapulcināt visus Dieva valstības laivā,» skaidroja Svētais tēvs.

Kristieši ir aicināti no jauna pieņemt Jēzus aicinājumu būt par cilvēku zvejniekiem, sludināt Labo vēsti, iemiesot Viņa Vārdu un nest to visiem cilvēkiem. Tāda ir mūsu misija, uzsvēra pāvests, paskaidrojot, ka tās būtība ir meklēt pazudušos, apspiestos un noskumušos, nest viņiem Dieva Vārda gaismu, kas izmaina dzīvi un piepilda sirdis ar prieku, apzinoties, ka Dievs ir mūsu Tēvs, kurš runā ar mums. Mums ir skaista misija, proti, teikt citiem: «Brāli, māsa, Dievs tuvojas tev, ieklausies Viņa balsī, un tu Viņa Vārdā atradīsi brīnišķīgu dāvanu!»

Homīlijas noslēgumā Francisks izteica pateicību sprediķotājiem, pastorālajiem darbiniekiem, lektoriem un katehētiem, diakoniem un priesteriem, kā arī visiem tiem, kuri ir atsaukušies viņa vairākkārtējiem aicinājumiem nest sev līdzi Evaņģēliju un lasīt to katru dienu. «Lai pestīšanas vārda pasludināšana piepilda sirdis ar prieku un dāvā mierinājumu un cerību!» – sacīja pāvests.

Vaticannews.va
Foto: Cathopic.com/@cielo