Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Vācijas Sinodālais ceļš deva zaļo gaismu svētībai viendzimuma pāriem
14.03.2023 pl. 18:37
Delegāti ar 176 balsīm par, 14 pret, 12 atturoties, nobalsoja par piecu lappušu garu dokumentu ar nosaukumu “svētību ceremonija pāriem, kas viens otru mīl”.

No vācu bīskapiem, kas balsoja, kopumā 38 bija „par” tekstu, bet deviņi bija „pret”, bet 11 - atturējās.

Dokumentā prasīts, lai bīskapi savās diecēzēs "oficiāli atļautu svētības ceremonijas pāriem, kuri mīl viens otru, bet kuriem nav pieejama sakramentālā laulība vai kuri neredz sevi sakramentālās laulībās". Tajā teikts: “Tas attiecas arī uz viendzimuma pāriem, pamatojoties uz cilvēka homoseksualitātes kā cilvēka seksualitātes normas varianta atkārtotu izvērtēšanu.”

Sinode arī pārliecinoši nobalsoja par gender ideoloģijas iekļaušanu katoļu Baznīcā, tostarp mainot kristību ierakstus, lai atspoguļotu personas vēlamo pašidentifikācijas izvēli.

Viņi arī balsoja par laju sludināšanas normalizēšanu un arī piekrita lūgt Svētajam Krēslam “pārskatīt” priesteru celibāta disciplīnu.

Tomēr delegāti vilcinājās ar plāniem veicināt Sinodālās padomes nacionālajā, diecēzes un draudžu līmenī pēc Vatikāna brīdinājumiem, jo šis modelis nav savienojams ar katoļu Baznīcas struktūru. Bīskapu konferences prezidents bīskaps Georgs Bēcings no Limburgas pēc tam žurnālistiem sacīja, ka balsojumi kalpos kā atspēriena punkts tālākai reformai. Viņš teica: "Baznīca acīmredzami mainās, un tas ir svarīgi."

Par īstenošanas tekstu “Darbs ar dzimumu daudzveidību” balsoja 96 procenti no 197 balsstiesīgajiem delegātiem, 38 bīskapi to atbalstīja, bet tikai septiņi balsoja pret. Liela daļa balsstiesīgo delegātu tomēr atturējās pēc tam, kad tika pieņemts lēmums parādīt, kā katrs no viņiem balsoja par šo jautājumu.

Rezolūcijā tika pieprasīti arī "konkrēti uzlabojumi starpdzimumu un transpersonu ticīgajiem". Papildus dzimšanas apliecību izgatavošanai tika izskatīti pasākumi, kas ietvēra Baznīcas prakses atcelšanu, uzskatot dzimuma identitātes maiņu par šķērsli priesterības un citu pastorālo un kalpošanas amatu kandidātu atlasei.

“Ārējo dzimuma īpašību”, kas kalpo par galveno pamatojumu “vīriešu pieņemšanai par priesterības kandidātiem” atcelšana, pavērtu durvis gan transseksuālu kandidātu, gan sieviešu ordinēšanai.

Rezolūcija arī prasīja obligāto izglītību priesteriem un baznīcas darbiniekiem, lai "risinātu dzimumu dažādības tēmu".

Saskaņā ar Church Militant tīmekļa vietni neliela bīskapu daļa debašu laikā pauda iebildumus pret šo pasākumu. Viņu vidū bija Minsteres diecēzes palīgbīskaps Stefans Zekorns, kurš sacīja, ka nevar atbalstīt tekstu, kura pamatā ir gender ideoloģija. Tomēr vairākums bija par, tostarp Vācijas katoļu jaunatnes federācijas vadītājs Gregors Podšuns, kurš teica, ka gender ideoloģija ir "zinātnisks fakts", kura noliegšana noved cilvēkus līdz pašnāvībai.

"Patriarhāts ir jāiznīcina," sacīja Podšuns.

Pēc balsojuma delegāti piecēlās, lai aplaudētu, un daži izpleta karogu līdzīgu varavīksnes krāsām.

Sieviešu ordinācija tika nepārprotami apstiprināta atsevišķā rezolūcijā, pret kuru iebilda tikai 10 no 58 bīskapiem un kurā Vācijas Baznīca tika aicināta veicināt šo praksi starptautiskā mērogā.

Balsojums par svētību viendzimuma pāriem ir vācu Baznīcas atklāts spīts, jo tas notiek mazāk nekā divus gadus pēc tam, kad Vatikāna Ticības mācības doktrīnas kongregācija paziņoja, ka “Baznīcai nav un nevar būt pilnvaru svētīt viena dzimuma personu savienības”.

Daudzi kardināli un bīskapi ir to katoļu vidū visā pasaulē, kuri ir lojāli Maģistērijam un ir konsekventi brīdinājuši Vācijas baznīcu, ka tās rīcība var izraisīt shizmu jeb šķelšanos.

Catholicherald.co.uk