Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Liecības

Liturģiskās mūzikas darbnīcas "Baznīcas sirdī vēlos būt mīlestība" izskanējušas
06.07.2024 pl. 16:03

Kristīne Locika, Liepājas sv. Dominika Sholas vadītāja

Šogad Liturģiskās mūzikas darbnīcām Liepājā aprit 10 gadi – pirmās šādas darbnīcas notika 2014. gada Adventa sākumā, tās ierosināja toreizējais Sprediķotāju klostera priors t. Jaceks OP.

Sākumā tās notika nelielā lokā vairākas reizes gadā un bija veltītas dažādiem liturģiskajiem laikiem vai lūgšanas formām – t. Oskars OP lasīja lekcijas un konferences, es kā draudzes sholas vadītāja vadīju muzikālo pusi. Ideja par jau plašākām, starptautiskām darbnīcām arī pieder t. Jacekam OP, kurš 2017.gadā aizsūtīja draudzes dziedošo cilvēku delegāciju uz mūzikas darbnīcām Viļņā iepazīties ar tobrīd šeit gandrīz nezināmo poļu komponistu Pāvelu Bembeneku un uzaicināt viņu uz šejieni. Tiesa, jau kādu brīdi viņa dziesmas bija jau iekritušas manā sirdī un biju jau latviski iztulkojusi un komponistam sūtījusi pirmās dziesmas – „Sveicināts, Ēdiens”, „Jēzu, uzticos Tev” un „Pateicos Tev, Kungs”. Bet plašāk Latvijā tolaik šīs dziesmas vēl nebija pazīstamas.

Tā nu 2018. gadā Liepājā notika pirmās Liturģiskās mūzikas darbnīcas Pāvela Bembeneka vadībā, un tajās piedzīvojām tādu brīnumu – gan atklājot brīnišķīgu mūziku, gan savstarpējo sadraudzību, gan ticības un mīlestības uz Dievu atjaunotni, ka turpmāk šīs darbnīcas notika katru gadu. Pat pandēmijas laikā mēs atradām iespēju satikties un dziedāt. 2022. gadā uz Latviju pirmo reizi atbrauca otrs poļu komponists Piotrs Palka, lai vadītu liturģiskās mūzikas darbnīcas Rīgā, pie Betānijas dominikāņu māsām. Tur arī radās ideja, ka šajā vasarā darbnīcas Liepājā varētu vadīt abi komponisti un ka tēma varētu būt veltīta sv. Terēzei no Lizjē.

Jāsaka, ka abi komponisti – Pāvels Bembeneks un Piotrs Palka – arī šogad svin jubileju – 20 gadus kopš pirmajām Liturģiskās mūzikas darbnīcām Polijā, kurām tieši viņi bija iniciatori un pirmie vadītāji. Abi ir labākie draugi jau kopš agras jaunības, šos 20 gadus gandrīz katru nedēļas nogali vada kādas darbnīcas Polijā vai ārpus tās, un ļoti bieži to dara kopā, divatā vai kopā ar vēl citiem komponistiem. Viņu pieredze un prakse darbā gan ar profesionāļiem, gan amatieriem, gan draudzes koros, gan šādos darbnīcu koros, kuros ierodas cilvēki no malu malām. Katram no viņiem Krakovā ir arī savs koris, kur realizēt savas radošās ieceres un būt kopā gan mūzikā, gan lūgšanā – Pāvelam “Animabile”, Piotram – “Voce Angelis”. Abi – gan kopā, gan katrs atsevišķi – raksta oratorijas (plašs lūgšanas rakstura skaņdarbs orķestrim un korim ar dažādiem dziedājumiem), abi vienlīdz gan komponē, gan dažkārt raksta savām dziesmām lūgšanas tekstus. Tāpat abiem ir hobijs – riteņbraukšana, un nobraukt pa Tatriem ap 100 km dienā, baudot klusumu un Dieva dotās dabas skaistumu, viņiem ir lielākais prieks un piedzīvojums.

Tātad šovasar no 25. līdz 28. jūnijam Liepājas sv. Dominika baznīcā notika unikālas Liturģiskās mūzikas darbnīcas – jo tās vadīja abi komponisti, Piotrs Palka un Pāvels Bembeneks. Tāpat arī tāpēc, ka bija daudz jaunu dalībnieku – 15 cilvēki – kas darbnīcās piedalījās pirmo reizi, un arī pirmo reizi bija tik varens vīru balsu sastāvs – 6 tenori un 8 basi. Kopā piedalījās 63 dziedātāji no 26 vietām Latvijā, Lietuvā un Polijā, 21 orķestra mūziķis no Rīgas, Liepājas, Jūrmalas, Siguldas un Grobiņas. Bija līdzi arī 7 bērni, kurus pieskatīt palīdzēja draudzes jaunietes. Pateicība kopienai “Chemin Neuf”, kā arī dominikāņu māsām un Sv. Trīsvienības katedrāles draudzei, kas palīdzēja izmitināt plašo dalībnieku saimi. Tāpat pateicība Ivetai Jansonei un Mārtiņmājai par palīdzību orķestra loģistikā. Pateicība arī katram dalībniekam par atsaucību un darbu, ko ielika gan darbnīcu laikā, gan gatavojoties tām! Sirsnīgs paldies arī mūsu bīskapam Viktoram par lūgšanu un atbalstu, nosūtot mūsu projekta pieteikumu karitatīvajai organizācijai “Renovabis”.

Darbnīcas sākās jau labu laiku pirms oficiālā sākuma: vairāku mēnešu garumā potenciālajiem dalībniekiem bija iespējas gatavoties un mācīties dziesmas gan klātienē, kad aizbraucu pie viņiem, gan no audio ierakstiem. Šādas darbnīcas notiek tik reti, tās ir tik liels notikums un tik daudz ir skaistas mūzikas, ko gribas izdziedāt, ka, lai paspētu šajās 4 īsajās dienās apgūt tik plašu repertuāru, melnais darbs pie savu balss partiju apguves izdarāms ir pirms tām. Arī orķestra mūziķiem pa daļām – Rīgā un Liepājā - bija iespēja izspēlēt repertuāru, lai labāk sagatavotos. Trīs dienas darbnīcu laikā bija, lai sagatavotu 21 dziesmu – no kurām 17 nodziedājām noslēgumā. Un tieši šīs mūzikas skaistums, lūgšanas piesātinātība tajās ir tas, kas aizrauj, dod spēku un ļauj piedzīvot brīnumu.

Šajās pirmajās 3 dienās notika gan kopīga Laužu lūgšana un Mises svinēšana, gan balss emisijas nodarbības, gan darbs balsu grupās, gan darbs visiem kopā. Orķestra mēģinājumam laipni atvēlēja savu baznīcu Lutera draudze un mācītājs Raitis Šēners, paldies sirsnīgs! Bija visiem kopīgas ēdienreizes lielajā teltī pie Dominika klostera, un katrs arī centās izmantot brīnišķīgo vasaras sauli un Liepājas pludmales un jūras tuvumu.

Pirmās dienas vakarā pēc vakariņām katrs dalībnieks mazliet pastāstīja par sevi, par to, kas pamudināja pieteikties. Izrādās, vairāki dalībnieki ieradās gūt mierinājumu un gaismu kādās savās sāpēs, vairākus bija uzrunājusi mūzika, daudzus atveda iepriekšējā pozitīvā pieredze darbnīcās. Pirmo reizi bija dalībnieki no Cēsīm, Ādažiem, Ropažiem. Agnese no Polijas pilsētas Kutnas pati kādreiz bija organizējusi šādas darbnīcas Polijā, un viņai bija ļoti interesanti pieredzēt kā tas notiek Latvijā, kā arī baudīt Liepājas gaisotni. Valdemārs no Lietuvas pirms 30 gadiem dziedājis Polijā kopā ar Pāvelu „Lautu brālībā” – senās mūzikas ansamblī, un tagad pats Viļņā vada līdzīgu kolektīvu.

Otrās dienu savukārt noslēdzām ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju un priestera Pāvila Kamolas sirdi pamudinošo konferenci par svēto Terēzi no Lizjē. „Mums dažreiz liekas: ak, mazā Terēzīte, tāda maza, puķītes, viss tā jauki, saldi – bet vajag palūkoties uz viņas sirds lielumu, uz viņas pilnīgo veltīšanos, „mīlestības trakumu”.

"... Jēzu, Jēzu! Ja es gribētu uzrakstīt visas savas vēlēšanās, man vajadzētu aizņemties Tavu dzīvības grāmatu, kurā atzīmēti visu svēto darbi! Es vēlētos kaut būtu tos paveikusi Tevis dēļ!...[...] Mīlestība man iedeva mana aicinājuma atslēgu. […] Es sapratu, ka vienīgi Mīlestība liek darboties Baznīcas locekļiem, un, ja Mīlestība izdzistu, apustuļi vairs nesludinātu Evaņģēliju, mocekļi atteiktos izliet savas asinis... Es sapratu, ka Mīlestība ietver sevī visus aicinājumus, ka Mīlestība ir viss, ka tā aptver visus laikus un visas vietas... vienu vārdu sakot, ka tā ir Mūžīga!...” pr. Pāvils mudināja mūs uzdrošināties, piecelties, sākt rīkoties – ne tikai sēdēt un raudāt, ka nekas nenotiek, bet pašiem uzņemties inciatīvu un atbildību – lai mīlētu Dievu paši un citi iemīlētu.

Darbnīcu noslēguma dienā vispirms ieradāmies VSAC „Kurzeme” Liepājas filiālē, lai sniegtu koncertu aprūpes centra iemītniekiem un darbiniekiem. Dziedājām laukā, pagalmā, un galarezultātā tika iesaistīti dziedāšanā arī iemītnieki – kā nu katrs mācēja, bet mēs „iejukām” starp viņiem un kopā dziedājām. Paldies Piotram un Pāvelam par koncerta sirsnīgu un atraktīvu vadīšanu, Elzai par taustiņu spēli un Valdemāram par lautas skaņām! Un aprūpes centra kolektīvam par sirsnīgu uzņemšanu!

Bet vakarā jau notika visa, ko darbnīcu laikā un arī pirms tam bijām gatavojuši, centušies, mācījušies, ilgojušies, vainagojums – svinīga apustuļu Pētera un Pāvila vigilijas Mise, kurā piedalījāmies gan koris, gan orķestris. Pēc kārtas abu komponistu un diriģentu vadīti, kopā ar orķestri lūdzāmies katrā dziedājumā, un šī lūgšana nebeidzās līdz ar Mises noslēguma svētību, bet turpinājās vēl gandrīz stundu – izdziedot to, ko gatavojām mīlestībā un ticībā tik intensīvi iepriekš, izdziedot savu mīlestību uz Dievu un cilvēkiem caur sv. Terēzes no Lizjē, sv. Terēzes no Avilas, sv.Faustīnes, sv. Marijas no Betlēmes vārdiem. Mises laikā pasaules pirmatskaņojumu piedzīvoja Liepājas Alleluja – dziedājums, kuru Pāvels Bembeneks uzrakstīja šīm darbnīcām, veltot to saviem draugiem Latvijā. Tāpat arī sanāca, ka tieši šeit viņam pirmo reizi bija iespēja pašam diriģēt sevis uzrakstītās Mises daļas – Missa Veni Sancte Spiritus. Savukārt Piotrs Palka speciāli mums uzrakstīja kora salikumu dziesmai ar Avilas Terēzes vārdiem, kas iepriekš bija rakstīta Karmela māsām Polijā.

Mūsu dziedātā lūgšana noslēdzās ar Piotra Palkas dziesmu „Es pateicos Tev, Dievs”, kas ir daļa no plašākas oratorijas, kas balstīta m. Faustīnes dienasgrāmatā – „Mīlestība pāri visam”. Šī dziesma bija tik ļoti vietā, tā bija tāds spēks, ka pat debesu slūžas neizturēja – noslēgumā, kad pulcējāmies teltī uz svētku kliņģeri un piemiņas diplomu dalīšanu, sākās negaiss, milzu lietus, pērkons un zibeņi – un kādā brīdī mūsu lielās telts griesti sāka mainīt virzienu, pacēlās gaisā un aizlidoja… T. Oskars nokliedzās skaļāk par pērkonu: „Visi uz baznīcu!!!” – un mēs skrējām caur lietu, zem lidojošas telts, glābties baznīcā – un tad tur, kā Noasa šķirstā, sēdējām satraukti, laimīgi un izmirkuši – jo te bija miers, siltums un klusums, bet telts nolaidās uz mūsu automašīnām, gandrīz nevienai nenodarot bojājumus… Tādu darbnīcu noslēgumu neviens nebija paredzējis, bet – mūsu Dievs ir neiespējamo lietu Dievs, paradoksu Dievs, un Terēzīte ir ļoti čakla svētā, kas labprāt sagādā pārsteigumus, pārbaudījumus un izaicinājumus, kas ved pie arvien lielākas ticības, paļāvības un mīlestības uz Dievu. „Patiesa laime slēpjas manā sirdī, jo viss ir labi, kad meklē tikai Dieva gribu!”


Nedaudz no dalībnieku atsauksmēm:

Mēs bijām darbnīcā pirmo reizi un - darbnīcas ir dimants, kas atrasts! Ļoti pozitīvs un pat necerēts pārsteigums! (Mairita, Rīgas sv. Terēzes draudze)

No mazumiņa ir izaudzis kaut kas neiedomājami liels!! Un tas viss pateicoties Tev un Debesu Tēvam! (Vineta, vijolniece, Siguldas draudze)

Bija patiess prieks sajust mīlestību un rūpes! Es noteikti vēlētos atgriezties Liepājā - tā ir pilsēta, kurā ir vēl tik daudz ko redzēt, sajust un piedzīvot! Ir patiess prieks, ka apkārt ir tik daudz skaistu cilvēku, ar kuriem var kopā muzicēt! (Jānis, Rīga)

Pirms darbnīcām iepriekš nebiju dziedājusi ne korī, ne arī mēģinājusi izdziedāt skaņdarbus pēc notīm, bet pēc vairāku dienu mēģinājumiem ticības, degsmes un mīlestības piepildīto komponistu vadībā un ar pieredzējušāku līdzdziedātāju atbalstu man tas izdevās gana labi. […] Uz darbnīcām braucu pēc sirds dziedināšanas, kuru spēj sniegt garīgas mūzikas dziedāšana, jo nesen piedzīvoju spēcīgu emocionālu satricinājumu, kad nomira mana mamma. Mīlestība "apklāj visu", tādēļ piedalīšanās darbnīcās sniedza man to, pēc kā biju atbraukusi un vēl daudzreiz vairāk. (Ilze, Rīga)

Man mūzikas darbnīcās ļoti patika. Iepazinos ar pilnīgi jaunu mūziku. Līdz šim es nezināju, ka mūzikas darbnīcās dzied un muzicē tik daudz cilvēku. Atmosfēra bija draudzīga. Sākumā es domāju kā var sagatavot programmu četru dienu laikā. Bet es sapratu, ka talantīgo diriģentu vadībā viss ir iespējams. (Sandra, Liepāja - Austrasbērns)

Ja lietotu Pāvela iemīļoto salīdzinājumu ar ēdienu, tad - šī mūzika ir kā bezgala gards, veselīgs un dzīvinošs ēdiens, kuru būtu vērts pasniegt arī šķīvjos ar zelta maliņu. Tomēr daudz svarīgāk par to, vai šķīvis no zelta vai papīra, vai tas restorāns vai pikniks jūras malā, ir tas, lai mēs to baudītu tīrā vidē, svaigā gaisā un labā kompānijā. Domāju, mēs visi piedzīvojām šo prieku būt kopā un baudīt skaistu mūziku. Un esmu pateicīga jums katram, kas piedalījāties šajā piedzīvojumā! (Kristīne, Liepāja)

Noklausies: Sv.apustuļu Pētera un Pāvila vigilijas Mise ar Liturģikās mūzikas darbnīcu dalībnieku dziedājumiem