Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Aizlūgumi/Novenna priestera mocekļa Vladislava Litaunieka godam
 
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Novenna priestera mocekļa Vladislava Litaunieka godam
11.10.2014 18:05
Novenna priestera mocekļa Vladislava Litaunieka godam.

Desmitajā dienā ieteicams piedalīties sv. Misē.

Lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas 7, 9-10; 13-14

Tad es redzēju lielu pulku, ko neviens nevarēja saskatīt, no visām tautām, ciltīm, tautībām un valodām stāvam troņa un Jēra priekšā, apģērbtus baltās drānās un palmām rokās, kas sauca, skaļā balsī sacīdami: "Slava mūsu Dievam, kas sēd tronī, un Jēram!" Un viens no sentēviem jautādams sacīja man: "Kas ir tie, kas tērpti baltās drānās ? Un no kurienes viņi nākuši ?"

Šie ir tie, kas nākuši no lielām ciešanām un savas drānas mazgājuši un tās balinajuši Jēra asinīs.

Lūgsimies.

 Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, Tu mums dāvā priesterus pēc Savas Sirds līdzības, darot tos spējīgus uz upurgatavu mīlestību pēc Jēzus Kristus, Labā Gana, parauga. Tādas mīlestības piepildīts, priesteris Vladislavs Litaunieks, līdzdalībnieks Kristus ciešanās, ar visu savu dzīvi liecināja par Kristus mīlestības spēku naida un melu vidū, un palikdams uzticīgs Dieva priesteris, izcieta lielas mokas un mira mocekļa nāvē, kļūdams komunistiskā režīma upuris.

Uzticam viņa lūgšanām mūsu dzimteni un Latvijas Baznīcu. Lai priestera Vladislava Litaunieka dzīves liecība un moceklība nes bagātīgus augļus, dāvājot Latvijai garīgu atdzimšanu, svētus priesterus un kristīgo tautu dedzīgu ticībā. Tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

Priesteri Vladislav, aizlūdz par mums!

Tēvs mūsu...

Esi sveicināta, Marija...

Gods lai ir Tevam...

Priesteri un mocekli Vladislav, aizlūdz par mani ! Ar savu dzīvi, ciešanām un nāvi tu tik ļoti līdzinājies pašam Kristum - izlūdz man no Dieva žēlastību, kuru lūdzu, ...(minēt savu lūgšanas nodomu), ja tas saskan ar Dieva gribu. Amen.

(Priesteris Vladislavs Litaunieks parādījās sapnī kāda priestera brālim un teica, ka lai cilvēki lūdzas caur viņa aizbildniecību, ka viņš var izlūgt daudz žēlastību no Dieva.)
J.
pievienojies: 13.06.2006
Komentāri: 455
Re: Novenna priestera mocekļa Vladislava Litaunieka godam
29.10.2014 21:39
Par Dieva žēlastībām, kuras esiet saņēmuši caur priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka aizbildniecību, lūdzu rakstiet uz adresi :
Latgales ielā 88b
Rēzeknes-Aglonas diecēzes kūrija
Rēzekne
LV - 4601

vai faksu (bīskapa Jāņa Buļa) : 64 62 44 03

Paldies.
 
 Saraksts/Aizlūgumi/Novenna priestera mocekļa Vladislava Litaunieka godam