Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Atbalsts Liepājas diecēzes draudzēm
21.03.2020 pl. 19:12
Šis laiks māca mums novērtēt to, kas mums ir, bet no kā esam šķirti. Šajā neziņas laikā būsim solidāri, atbalstīsim viens otru. Priesteri svin Svētās Mises par mums un mūsu vajadzībā. Mums ir iespēja atbalstīt arī viņus.

“Tad nu, redzi: kas skopi sēj, skopi arī pļaus, un, kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus; katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl”. (2 Kor 2,6-7)

Draudžu konti ziedojumiem:

Aizputes Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90000358524
LV56HABA0551002961777

Alsungas Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90000158679
LV35HABA0551031969229

Dundagas Romas katoļu draudze
Ziedojumu var ieskaitīt Talsu draudzes kontā ar norādi “ziedojums Dundagas draudzei”

Ezeres Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90002711095
LV08HABA0551032995878 

Grobiņas  Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90000634124
LV21HABA0551006289701

Kalnu Romas katoļu draudze
Ziedojumu var ieskaitīt Saldus draudzes kontā ar norādi “ziedojums Kalnu draudzei”

Kolkas Romas katoļu draudze
Var ieskaitīt Ventspils draudzes kontā ar norādi “ziedojums Kolkas draudzei”

Kuldīgas Svētās Trīsvienības Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90000089288
LV13HABA0551010700920   

Liepājas sv. Jāzepa Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90000250182
LV04HABA000140J051648

Liepājas Māras Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.99500003743
LV38HABA0551009087845   

Liepājas sv. Meinarda Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90002061070
LV39HABA0551012556062  

Liepājas sv. Dominika Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr. 90001852203
LV19HABA0551010549686  

Lēnu Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.99500003368
LV17HABA0551009641511

Rojas Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.99500003635
LV96HABA0551032497460  

Saldus Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90000692705
LV19HABA0551009380254   

Talsu Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90000158999
LV24HABA0551017622933  

Vecpils Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90000347605
LV33HABA0551012745514   

Ventspils Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90000731951
LV79HABA000140J063393

Vaiņodes Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90000365653
LV65HABA0551040686661

Ugāle Romas katoļu draudze
Ziedojumu var ieskaitīt Ventspils draudzes kontā ar norādi “ziedojums Ugāles draudzei”

Brocēnu Romas katoļu draudze
Var ieskaitīt Saldus draudzes kontā ar norādi “ziedojums Brocēnu draudzei”

Bārtas Romas katoļu draudze
Var ieskaitīt Grobiņas draudzes kontā ar norādi “ziedojums Bārtas draudzei”

Gudenieku Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90002599622
LV66HABA0551042835096

Jūrkalnes Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr. 90001829245                           
LV04HABA0551047873228

Kandavas Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.99500001070
LV80UNLA0050001051764

Lutriņu Svētā Gara Romas katoļu draudze
Var ieskaitīt Saldus draudzes kontā ar norādi “ziedojums Lutriņu draudzei”

Pāvilostas Romas katoļu draudze
Reģistr. Nr.90000599280
LV33HABA0551045916022

Silaiņu Romas katoļu draudze
Var ieskaitīt Saldus draudzes kontā ar norādi “ziedojums Silaiņu draudzei”

Zirņu Romas katoļu draudze
Var ieskaitīt Saldus draudzes kontā ar norādi “ziedojums Zirņu draudzei”

Foto: Aizputes Sv. Ignācija no Lojolas baznīcas altāris