Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Tikšanās ar Maximilian – Kolbe – Werk pārstāvjiem
15.09.2005 pl. 20:02

Dace Plaude

Septembra pirmajās dienās Latvijā viesojas organizācijas Maximilian – Kolbe – Werk pārstāvji no Vācijas. Šī organizācija palīdz cilvēkiem, kuri bijuši ieslodzīti koncentrācijas nometnēs un Geto, rīkojot tikšanās ar bijušajiem ieslodzītajiem un gādājot humāno palīdzību.

Atbalsts tiek sniegts Centrāl- un Austrumeiropas valstu iedzīvotājiem. Šī organizācija nepievērš uzmanību cilvēku reliģiskajai un konfesionālajai piederībai un politiskajiem uzskatiem.

Svētais Maksimiliāns Kolbe bijis poļu Franciskāņu – Minorits Romas – katoļu mūks. 1941.gada janvārī, viņš nokļuvis Hitlersikās Vācijas koncentrācijas nometnē Aušvicā. Tur brīvprātīgi devies uz “bada bunkuru” nometnes biedra poļa Francišeka Gajovničeka vietā. Katoļu mūks upurēja sevi, jo Gajovničeks bija triju bērnu tēvs. 1941.gada jūlija beigās kādam no ieslodzītajiem izdevās izbēgt. Nometnes vadītājs par sodu nolēma 10 no ierindā nostādītajiem nošaut. Viņu vidū bija arī Francišeks Gajovničeks, taču Maksimiliāns Kolbe aizgāja viņa vietā. Pateicoties mūka rīcībai, Gajovničeks izglābās.

1964. gadā grupa Vācijas katoļu apmeklēja Aušvicas koncentrācijas nometnes muzeju. Tur viņi tikās ar bijušajiem ieslodzītajiem, kuri dzīvoja lielā nabadzībā. Tad arī radās doma palīdzēt šiem cilvēkiem. 1973. gadā tika radīta organizācija Maksimilian – Kolbe – Werk. To finansiāli atbalsta brīvprātīgie ziedotāji – galvenokārt no Vācijas. Tiek izmantoti arī baznīcās savāktie ziedojumi.

1. septembrī Rīgas Augstākās reliģijas zinātņu institūtā notika Maksimilian – Kolbe – Werk pārstāvju tikšanās ar cilvēkiem, kas bijuši ieslodzīti koncentrācijas nometnēs un Geto. Pasākumu atklāja centra prezidents Doktors Frīdrihs Kronenbergs, kurš izteica nožēlu, par to, ka latviešiem bija jācieš koncentrācijas nometnēs. Viņš arī vērsa uzmanību uz to, ka ar šo pabalstu  ko viņi dāvina katram represētajam, cilvēki varēs iegādāties sev nepieciešamo, šo naudu ziedojuši apmēram 600 brīvprātīgo ziedotāju no Vācijas. Ar ‘Caritas’ Latvija palīdzību, represētajiem bija sagādātas pusdienas, kuras baudot viņi varēja dalīties atmiņās, gan ar citiem cietušajiem, gan ar pasākuma organizētājiem.

Pēc pasākuma uzņēmuma vadītājs Volfgangs Gerstners pastāstīja, ka 1939. gada 1. septembrī sākās otrais pasaules karš, 2005.gada 1. septembrī viņi tiekas ar apmēram 250 cilvēkiem no Latvijas, kuri bijuši koncentrācijas nometnēs, kā arī ebrejiem, kuri pārcietuši holokaustu.

Jautāju Gerstnera kungam, vai šāda veida pasākums Latvijā notiek pirmo reizi. Viņš teica, ka apmēram 20 gadus viņi varējuši palīdzēt tikai koncentrācijas nometnēs cietušajiem no Polijas. Brīvprātīgie no viņu organizācijas Latvijā ieradušies 1993. gadā, tātad šī ir otrā reize, kad Maksimilian – Kolbe – Werk viesojas Latvijā.

Sadarbībā ar
Foto: sv.Maksimiliāns Kolbe 1940.g.