Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Latvijā
Pasaulē

Papildinātā izdevuma "Svētceļnieka piezīmes. Ignācija Lojolas autobiogrāfija" atklāšana

LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Dr. theol. Jānis Priede sagatavojis un LU Akadēmiskajā apgādā izdevis no spāņu un itāliešu valodas tulkoto un komentēto, kā arī papildināto izdevumu “Svētceļnieka piezīmes. Ignācija Lojolas autobiogrāfija”,

Polijā tiek atcelta atbrīvošana no piedalīšanās Svētajā Misē

Sākot ar šī gada 20. jūniju, visās Polijas diecēzēs tiek atcelta atbrīvošana no piedalīšanās svētdienās un svētku dienās Svētajā Misē.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Pētījums par Latvijas un Svētā Krēsla attiecībām būs pieejams Latvijas bibliotēkās un augstskolās

Sākot ar jūliju, rakstu krājums "100 gadi patiesuma un uzticēšanās garā. Diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu” plašam interesentu lokam būs pieejams Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālēs, Latvijas reģionu galvenajās bibliotēkās, kā arī augstskolās visā Latvijā.

Lūgšana Jēzus Svētajai Sirdij par svētību ģimenei un grēcinieku atgriešanos

Jūnijs ir bijis veltīts Svētajai Sirdij kopš 19. gadsimta sākuma. Tas ir kļuvis pazīstams kā Svētās Sirds mēnesis, jo ik gadu jūnijā tiek svinēti Svētās Sirds svētki.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Kurzemē
Vatikānā

Sv. Jāzepa katedrālei piešķirts finansējums vitrāžu restaurācijai

2021. gada Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas ietvaros piešķirti 25 tūkstoši eiro Liepājas Sv. Jāzepa katedrāles rietumu fasādes logu restaurācijai.

Izdots pāvesta vēstījums Pasaules vecvecāku un veco ļaužu dienā

Otrdien, 22. jūnijā, Vatikāns publiskoja pāvesta vēstījumu Pasaules vecvecāku un veco ļaužu dienā, kas pirmo reizi tiks atzīmēta šī gada 25. jūlijā. Tās temats: “Es esmu ar tevi katru dienu (sal. Mt 28, 20).

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk

Silaiņu baznīcā aizlūgs par visiem strādājošajiem un darba meklētājiem

1. maijā katoļu Baznīca svin sv. Jāzepa Strādnieka piemiņas dienu. Liturģiskajā kalendārā šī piemiņas diena parādījās 1955. gadā, kad tieši maijā pāvests Pijs XII, uzrunājot Itālijas katoļu strādnieku apvienību, pasludināja to par sv. Jāzepa Strādnieka piemiņas dienu.

Pastāvīgajiem diakoniem jābūt kārtīgiem vīriem un tēviem

Kalpošana Baznīcai un ģimenes dzīve – šim jautājumam pievērsās pāvests, sestdien, 19. jūnijā, tiekoties ar Romas diecēzes pastāvīgajiem diakoniem un viņu ģimenēm. Viņš atgādināja, ka diakonāts palīdz pārvarēt “klerikālisma sērgu”, un aicināja diakonus būt labiem tēviem, vīriem un vectēviem.

Lasīt tālāk
Lasīt tālāk
Jaunākais no citām sadaļām

Kā pazīt Dieva gribu?

Dievs savā bezgalīgajā mīlestībā vienmēr pirmais nāk pie mums, mūs meklē un aicina Viņam sekot, bet no mums gaida, ka mēs Viņu pieņemsim un atbildēsim Viņam. Dievs mūs vada uz Apsolīto zemi – Debesu valstību, un Viņam ir plāns attiecībā uz mūsu dzīvi, plāns, kas ir nesalīdzināmi labāks par mūsējo. Tādēļ ikvienam cilvēkam jāmācās pazīt Dieva aicinājumu un atbildēt uz to, tas ir, pacietīgi censties noskaidrot to, kāda ir Dieva griba, jo tā atklājas pakāpeniski.

Lasīt tālāk

Mīlestības tikums III

Turpinot pārdomas par mīlestības tikumu, esam nonākuši pie vienas no kristīgās ticības grūtākajām nostādnēm, kuru esam saņēmuši no Kristus: “Mīliet savus ienaidniekus, labu dariet tiem, kas jūs ienīst!” (Lk 6,27) Ar vārdu “ienaidnieks” tiek apzīmēti tie cilvēki, kuri mūs ienīst, apvaino, dara netaisnību, parāda nelabvēlību vai pat ļaunprātību un izraisa mūsu nepatiku. Kristus mudina neturēt naidu pret ienaidniekiem, bet vismaz parādīt viņiem vispārējās tuvākmīlestības apliecinājuma zīmes.

Lasīt tālāk

Dvēseļu aprūpe kopā ar Grētu

Viņa ir sieviešu dzimuma un ar četrām kājām – garīgās aprūpes palīdze kucīte Grēta. Viņai neizdvešot ne skaņas, tās saimnieks pastorālreferents jeb pastorālais konsultants* Pēteris Otens pastāsta, cik viegli viņi kopā atrod pieeju gan vecam, gan jaunam.

Lasīt tālāk